Sopimusehdot ja hinnastot

Sähköntoimitusehdot, STE 2019

Asiakaspalvelun palveluhinnasto 1.12.2020

 

Seinäjoen Energia Oy

Sähkönmyyntihinnat 1.1.2019 alkaen

Sähkönmyyntiehdot, SME 2014

Sähkösopimuksen peruutuslomake

Pörssisähkön sopimusehdot

Vesi

Veden hinnasto 1.1.2020 alkaen

Veden yleiset toimitusehdot

Veden liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot

 

Kaukolämpö

Kaukolämmön hinnasto 1.1.2020 alkaen

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön peruutuslomake

 

Riidanratkaisumenetelmät sopimusriitatilanteissa

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).