Älä lähde Kyrkkäriä edemmäs kalaan – SE Oikea Kyrkkäri 100 % lähisähköä

Sähkön alkuperä ja tuotanto

Sähkön alkuperä

SE Oikea Kyrkkäri – 100 % uusiutuvaa

Kyrkkäri-sähkö on Seinäjoella, Kyrkösjärven ja Kalajärven vesivoimalaitoksissa tuotettua vesisähköä. Kyrkkäri-sähkö on varmennettu Guarantee of Origin alkuperätakuilla.

Kuvassa vihreä ympyrä, jossa kerrotaan uusituvan energian osuus, joka on 100%

Seinäjoen Energia Oy:n myymän sähkön tuottamiseen vuonna 2019 on käytetty:

Uusiutuvia energialähteitä 9,10 %

  • vesi- ja tuulivoima
  • puupolttoaineet
  • uusiutuvat polttoaineet

Ydinvoimaa 57,92 %

Fossiilisia energialähteitä 32,98 %

  • maakaasu
  • kivihiili
  • turve
  • öljy
  • yhdyskuntajäte

Vuonna 2019 Seinäjoen Energian hankkiman sähkön fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 189,71 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,12 mg/kWh.

 

 

Sähkön tuotanto

Myymämme sähkö hankitaan pääosin EPV Energia Oy:stä, jossa olemme osakkaana. Lisäksi meillä on kaksi omaa vesivoimalaitosta Seinäjoella, Kalajärvi ja Kyrkösjärvi.

Sähköntuotannossa tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Omistamamme voimantuotanto-osuudet takaavat vakaan ja kilpailukykyisen hinnan asiakkaillemme.