Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Liittymishakemus

Uudisrakennuskohteissa liittyjä ilmoittaa rakennushankkeen tiedot liittymishakemuksessa, jonka toimittaa rakennuslupahakemuksen liitteenä Seinäjoen kaupungin rakennusvalvontaan. Hakemus kiinteistön liittymisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon löytyy Seinäjoen kaupungin verkkosivuilta seinajoki.fi/asuminenjaymparisto/rakennusvalvonta

Liittyjät, jotka hakevat vesi- ja/tai viemäriliittymää olemassa olevaan rakennukseen, toimittavat liittymishakemuksen suoraan Seinäjoen Vedelle. Seinäjoen Vesi antaa hakemuksen perusteella liittymislausunnon, jonka liitekartalla esitetään tonttijohtojen (vesi- ja viemärijohdot) liitospisteet ja padotuskorkeudet.

https://seinajoenenergia.fi/hakemus_vesi-ja-viemariliittyma_Seinajoen-Vesi.pdf

 

Liittymissopimus ja maksut

Liittymishakemuksen perusteella annetaan liittymislausunto ja laaditaan liittymissopimus. Esitäytetyt sopimuskappaleet (2 samansisältöistä sopimusta) lähetetään liittyjälle allekirjoitettavaksi. Toinen allekirjoitetuista sopimuksista palautetaan Seinäjoen Vedelle ja toinen jää liittyjälle. Liittymissopimuksen voi tehdä ainoastaan kiinteistön omistaja. Kiinteistön voi liittää verkostoon, kun sopimus on solmittu ja liittymismaksu on maksettu.

Kiinteistölle voidaan jo rakennusaikana tilata vesijohtoliittymä. Liittymä on joko kiinteähintainen rakennusaikainen vesi tai vesimittarin mittaukseen perustuva todellinen kulutuksen mukainen liittymä.

Rakennuksen valmistumisen ja käyttöönoton yhteydessä liittyjän tulee ilmoittaa vesimittarilukema Seinäjoen Vedelle vuosikulutusarvion laskemiseksi sekä mahdollisen rakennusaikaisen käyttöveden laskuttamiseksi. Olemassa olevan rakennuksen liittyessä jätevesiviemäriverkostoon tulee liittyjän ilmoittaa vesimittarilukema Seinäjoen Vedelle laskutuksen aloittamiseksi todellisen tilanteen mukaisesti.

Liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon, liitostöistä sekä muista mahdollisista liittymisestä aiheutuvista kustannuksesta peritään maksuja voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Liittymis- ja sopimusasioista antaa lisätietoa mittausinsinööri Lassi Lähteenmaa p. 0207 601 215 tai asiakaspalvelu 0203 35000.

Kiinteistön vesi- ja viemäröintisuunnitelmat

Kvv-suunnitelmat (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat) tulee hyväksyttää rakennusvalvonnassa. Kiinteistön vesijohto- ja/tai viemäritöitä varten tulee nimetä kvv-työnjohtaja. Vesi- ja/tai viemärijohtojen liitospisteet korkeustietoineen esitetään Seinäjoen Veden liittymislausunnon liitteenä toimitettavalla liitospistekartalla. Liittymislausunnossa osoitettua liitoskohtaa saa muuttaa ainoastaan Kvv-suunnittelija sopimalla asiasta erikseen Seinäjoen Veden kanssa.

Liitostöiden tilaaminen

Tonttivesijohdon liitoksen vesijohtoverkostoon saa tehdä ainoastaan Seinäjoen Vesi. Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen kiinteistön alueella kuuluu hankintoineen ja asennuksineen rakentajalle/rakennuttajalle. Tonttivesijohdon putkimateriaali on mahdollista ostaa Seinäjoen Vedeltä. Tonttivesijohdon liitostyö tulee tilata Seinäjoen Veden työtilausnumerosta p. 0207 601 223 noin kolme työpäivää ennen liitosajankohtaa.

Vesimittari voidaan toimittaa tonttivesijohdon liitostyön yhteydessä, mikäli vesimittarin paikka on tiedossa ja kaivanto on valmiina vesimittarille asti. Vesimittari toimitetaan kun liittymissopimus on solmittu ja liittymismaksu on maksettu. Vesimittarin asentamisesta ja liitostöistä veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK