Vatten

Vatten

Seinäjoen Vesi tar hand om stad´s vatten och avloppsvatten nättverk, köppningen och distribution av hushåll vatten och avloppsvatten service.

Mest av hushåll vatten i Seinäjoki stad (92%) köpas från lokala vatten anskaffning verksamheter. Rest av vatten produceras på stad själv på fem egna vattenkraftverken.

Avloppsvatten är huvudsakligen handlat i Seinäjoki central reningsverk och som köp service från Lapua Jätevesi Oy.

Funktioner:

  • Köp and distribution av hushåll vatten
  • Kvalitet kontroll
  • Byggande och underhåll av vatten och avloppsvatten nätverk.
  • Avloppsvatten service

 

2019

Invånare 64 000
Kund fastigheter 15 760
Distribution av hushåll vatten på Seinäjoki 15 185 m³ per dag.
Avloppsvatten service på egna verksamheter 6 milj.m³ per år.
Vatten leveransen nätverk 1208 km
Avlopp nätverk 619 km

Veden- ja kaukolämmön häiriökartta