Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Puhdistus­vaatimukset ja -tulokset

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustuloksia tarkkaillaan lupaviranomaisten velvoitetarkkailun mukaan neljännesvuosittain.

Alla olevasta taulukosta voi katsoa Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla saavutetut keskimääräiset puhdistustulokset vuonna 2018 ja LSY-2005_Y-81 vaatimusten toteutumisen Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2018.

Vuosi 2022PuhdistustulosLupaehto
Biologinen hapenkulutus (BOD7)
Pitoisuus (mg/l)3,310
Reduktio eli puhdistusteho (%)9995
Kokonaisfosfori (Kok.P)
Pitoisuus (mg/l)0,250,3
Reduktio eli puhdistusteho (%)9895
Kiintoaine
Pitoisuus (mg/l)5,9-
Reduktio eli puhdistusteho (%)98-
Kemiallinen hapenkulutus (CODCr)
Pitoisuus (mg/l)2760
Reduktio eli puhdistusteho (%)9690
Kokonaistyppi (Kok. N)
Pitoisuus (mg/l)10-
Reduktio eli puhdistusteho (%)8060