Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Puhdistus­vaatimukset ja -tulokset

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustuloksia tarkkaillaan lupaviranomaisten velvoitetarkkailun mukaan neljännesvuosittain.

Alla olevasta taulukosta voi katsoa Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla saavutetut keskimääräiset puhdistustulokset vuonna 2018 ja LSY-2005_Y-81 vaatimusten toteutumisen Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2018.

Vuosi 2018PuhdistustulosLupaehto
Biologinen hapenkulutus (BOD7)
pitoisuus (mg/l)1,510
reduktio (%)99,695
Kokonaisfosfori (Kok.P)
pitoisuus (mg/l)0,20,3
reduktio (%)97,495
Kiintoaine
pitoisuus (mg/l)4,9-
reduktio (%)98,6-
Kemiallinen hapenkulutus (CODCr)
pitoisuus (mg/l)20,660
reduktio (%)97,290
Kokonaistyppi (Kok. N)
pitoisuus (mg/l)11,0-
reduktio (%)84,360