Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Puhdistus­vaatimukset ja -tulokset

Jätevedenpuhdistamoiden puhdistustuloksia tarkkaillaan lupaviranomaisten velvoitetarkkailun mukaan neljännesvuosittain.

Alla olevasta taulukosta voi katsoa Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla saavutetut keskimääräiset puhdistustulokset vuonna 2018 ja LSY-2005_Y-81 vaatimusten toteutumisen Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2018.

Vuosi 2020PuhdistustulosLupaehto
Biologinen hapenkulutus (BOD7)
pitoisuus (mg/l)2,610
reduktio (%)99,295
Kokonaisfosfori (Kok.P)
pitoisuus (mg/l)0,220,3
reduktio (%)97,895
Kiintoaine
pitoisuus (mg/l)6,5-
reduktio (%)98,3-
Kemiallinen hapenkulutus (CODCr)
pitoisuus (mg/l)25,460
reduktio (%)95,990
Kokonaistyppi (Kok. N)
pitoisuus (mg/l)9,1-
reduktio (%)83,560