Älä lähde Kyrkkäriä edemmäs kalaan – SE Oikea Kyrkkäri 100 % lähisähköä

Sähkön alkuperä ja tuotanto

Sähkön alkuperä

SE Oikea Kyrkkäri – 100 % uusiutuvaa

Kyrkkäri-sähkö on Seinäjoella, Kyrkösjärven ja Kalajärven vesivoimalaitoksissa tuotettua vesisähköä. Kyrkkäri-sähkö on varmennettu Guarantee of Origin alkuperätakuilla.

Kuvassa vihreä ympyrä, jossa kerrotaan uusituvan energian osuus, joka on 100%

Seinäjoen Energia Oy:n myymän sähkön tuottamiseen vuonna 2021 on käytetty:

 

Uusiutuvia energialähteitä 15,79 %

Ydinvoimaa 45,43 %

Fossiilisia energialähteitä 38,78 %

 

Vuonna 2021 Seinäjoen Energian hankkiman sähkön fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 234,9 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,39 mg/kWh.

Sähkön alkuperä-diagrammi kolmella eri värillä

 

 

Sähkön tuotanto

Myymämme sähkö hankitaan pääosin EPV Energia Oy:stä, jossa olemme osakkaana. Lisäksi meillä on kaksi omaa vesivoimalaitosta Seinäjoella, Kalajärvi ja Kyrkösjärvi.

Sähköntuotannossa tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Omistamamme voimantuotanto-osuudet takaavat vakaan ja kilpailukykyisen hinnan asiakkaillemme.