Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Hinnasto

Käyttömaksut 1.1.2022 alkaen

VerotonSis. slv 24%Yksikkö
Vesimaksu1,601,98€/m³
Jätevesimaksu2,152,67€/m³
Yhteensä4,65€/m³

 

Veden hinnasto 01.01.2022 alkaen 

Perusmaksu

Perusmaksu on kiinteistökohtainen vuosimaksu, joka määräytyy kiinteistön vesimittarikoon perusteella. Perusmaksua peritään jokaisesta kiinteistöstä, joka on liitetty vesihuoltolaitoksen verkostoon ja sillä katetaan osa vesihuoltoverkoston käyttö- ja ylläpitokustannuksista.

Liittymismaksut

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka peritään kaikilta uusilta liittyjiltä. Liittymismaksu perustuu rakennettavaan kerrosalaan tai määrättyyn kiinteistötyypin/ johtoverkon minimitaksaan. Liittymismaksuilla katetaan osa vesihuoltoverkostojen rakennuskustannuksista.

Lisäliittymismaksut

Lisäliittymismaksua peritään, jos kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat esimerkiksi kiinteistöä laajennettaessa tai kiinteistötyypin muuttuessa. Maksu peritään vaikka lisärakennukseen tai laajennukseen ei tulisi vesi- ja viemärilaitteita. Lisäliittymismaksu määräytyy samalla periaatteella kuten varsinainen liittymismaksukin eli rakennuksen kerrosalan ja kiinteistötyypin perusteella, jossa huomioidaan kiinteistön liittymän nykyarvo. Lisäliittymismaksuilla katetaan osa vesihuoltoverkoston rakennuskustannuksista.