Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla hehkulamppu

Lisätietoa sähköhyvityksestä ja muista tukimuodoista

Energiakriisin aiheuttamaan hintojen nousuun ei kukaan osannut varautua ennalta. Kotitalouksille on tarjolla erilaisia valtion tukia sähkölaskuihin. Näitä tukia ovat takautuvasti maksettava sähköhyvitys, lisämaksuaika sähköenergialaskuille, sähkön arvonlisäveron väliaikainen alennus, verottajan sähkövähennys sekä Kelan väliaikainen sähkötuki. Tällä sivulla kerromme eri tukimuodoista tarkemmin. Löydät sivuilta myös kysymyksiä ja vastauksia sähköhyvitykseen liittyen.

 

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys koskee kuluttajaa, jonka sähkönkäyttöpaikan sähköenergian myynnin keskihinta ylittää kuukaudessa 10 snt/kWh. Sähköhyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän talvikuukauden ajalta siten, että se on kuukausittain 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta. Kuukausittainen maksimihyvitys on 700 euroa. Sähköhyvitys ei koske sähkönsiirtoa.

Seinäjoen Energia Oy huomioi hyvitykset automaattisesti tulevilla sähkölaskuilla niillä asiakkailla, joita hyvitys koskee. Hyvitys ei siis vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä tai yhteydenottoa. Tiedotamme verkkosivuillamme hyvityksen tarkemmasta maksuaikataulusta.

Lue alta kysymyksiä ja vastauksia takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen liittyen

Mitä takautuvasti maksettava sähköhyvitys tarkoittaa?

Kyseessä on marras-tammikuun aikana tapahtuneesta sähkönkäytöstä takautuvasti maksettava hyvitys. Se maksetaan automaattisesti kuluttajille sähkölaskuun tehtävänä hyvityksenä.

Sähköhyvitys koskee kuluttajia, joiden sähkönkäyttöpaikan sähköenergian myynnin keskihinta ylittää kuukaudessa 10 snt/kWh ja joilla sähkölasku ylittää kuukausittaisen 90 euron omavastuun. Hyvitystä maksetaan 50 prosenttia omavastuun yli menevästä osasta, kuitenkin enimmillään 700 euroa kuukaudessa. Sähköhyvitys ei koske sähkönsiirtoa.

Hyvitykset maksetaan kahdessa erässä. Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutukseen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta. Tiedotamme tarkemmin hyvityksen maksuaikataulusta.

Seinäjoen Energia Oy huomioi hyvitykset automaattisesti tulevilla sähkölaskuilla niillä asiakkailla, joita hyvitys koskee. Hyvitys ei siis vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä tai yhteydenottoa.

Koskeeko sähköhyvitys minua? Kuinka paljon tukea voi saada?

Sähköhyvitys koskee kuluttajia, joiden sähkönkäyttöpaikan sähköenergian myynnin keskihinta ylittää kuukaudessa 10 snt/kWh. Tämän lisäksi sähköenergialaskun omavastuuosuuden tulee ylittää 90 euroa / kuukausi.

Hyvitystä maksetaan 50 prosenttia omavastuun yli menevästä osasta. Hyvitystä maksetaan minimissään 5 euroa ja enimmillään 700 euroa kuukaudessa.

Pitääkö hyvitystä hakea jostakin? Maksetaanko se tilille vai huomioidaanko se tulevilla laskuilla?

Hyvitys maksetaan kuluttajille sähkölaskuun tehtävänä hyvityksenä. Sinun ei tarvitse hakea hyvitystä, vaan huomioimme sen automaattisesti laskuillasi, jos olet oikeutettu sähköhyvitykseen.

Jos sopimuksesi Seinäjoen Energialla on jo päättynyt, olemme tarvittaessa sinuun yhteydessä hyvityksen maksamista varten. Tällöin hyvitys maksetaan suoraan ilmoittamallesi tilille.

Milloin sähköhyvitys maksetaan?

Hyvitykset maksetaan kahdessa erässä. Sähköhyvityksen ensimmäinen erä maksetaan vuoden 2022 marras-joulukuun sähköenergian kulutukseen perusteella. Toinen erä maksetaan tammikuun 2023 kulutuksen perusteella. Toisessa erässä tammikuun kulutus maksetaan kaksinkertaisena. Näin sähköhyvitys maksetaan laskennallisesti neljää kuukautta vastaavalta ajalta.

Tiedotamme tarkemmin hyvityksen maksuaikataulusta.

Mistä voin tarkistaa sähkönkulutukseni ja hintani marras-, joulu- ja tammikuulta?

Voit tarkastella omia kulutustietojasi Seinäjoen Energian Sentti-palvelussa tunti-, päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuosikohtaisesti.  Voit myös selata laskuhistoriaasi ja tarkastella omia sopimustietojasi.

Hyvityksen määrä ylittää laskuni loppusumman. Miten saan loput hyvityksestä?

Jos hyvitys on suurempi kuin sähkölaskusi loppusumma, siirretään loput hyvityksestä seuraaville laskuillesi.

Kuka maksaa sähköhyvityksen, jos sähkönmyyjäni on vaihtunut?

Jos sinulla on ollut Seinäjoen Energian sähkösopimus vain osan aikaa marras-, joulu- tai tammikuussa, niin sähköhyvitys maksetaan suhteutettuna voimassa olleeseen sopimusaikaan. Jokainen sähkönmyyjä vastaa omalta sopimuskaudeltaan hyvityksen maksamisesta.

Minulla on sopimus Seinäjoen Energialle useammassa käyttöpaikassa, saanko hyvitystä kaikkien niiden osalta?

Sähköhyvitys on käyttöpaikkakohtainen. Saat hyvityksen niistä sopimuksista, joiden osalta hyvityksen kriteerit täyttyvät. Omavastuuosuus lasketaan jokaisen sopimuksen kohdalta erikseen.

Vaikuttaako sähköhyvitys muihin valtion sähkötukiin?

Sähköhyvitys ei vaikuta muihin valtion kotitalouksien sähkölaskuihin tarjoamiin tukiin. Näitä ovat sähkönmyynnin arvonlisäveron väliaikainen alennus, verotuksen sähkövähennys sekä Kelan sähkötuki. Sähkötuki täydentää näitä muita väliaikaisia tukimuotoja.

 

Lisämaksuaika pyynnöstä sähköenergialaskuille

Kuluttajana voit saada tammi-huhtikuun erääntymättömälle sähköenergialaskullesi korotonta ja kulutonta maksuaikaa 120 päivää. Yrityksille voidaan pyynnöstä myöntää erääntymättömille maksuille 60 päivää maksuaikaa. Lisämaksuaika ei koske sähkönsiirron laskuja.

Ota yhteys maksunvalvontaamme ennen laskun eräpäivää, jos haluat laskullesi lisämaksuaikaa. Maksunvalvonnan yhteystiedot: puh 0203 35200, maksunvalvonta@sen.fi.

 

Sähkön arvonlisäveron alennus

Sähkön arvonlisäveroa on alennettu väliaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin aikavälillä 1.12.2022-30.4.2023. Tämän jälkeen laskutuksessa käytetään taas 24 prosentin arvonlisäveroa. Alennettu arvonlisäveroprosentti koskee energiamaksua ja energian perusmaksua, mutta ei sähkön siirtomaksua ja sähköveroa. Alhaisempi veroprosentti huomioidaan automaattisesti laskulla.

 

Verottajan sähkövähennys (kotitalousvähennys)

Voit hyödyntää sähkönvähennystä, kun

  •  tammi-huhtikuussa kulutetun sähköenergian laskusi ovat yhteensä 2 000–6 000 euroa
  •  saat palkkatuloa, josta maksat veroa

Sähkövähennys on kotitalousvähennyksen kaltainen väliaikainen verovähennys. Voit saada sähkövähennyksen, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat tammi-huhtikuussa 2023 yli 2 000 euroa. Vähennyksen määrä on 60 prosenttia tämän ylittävistä sähköenergiamenoista. Kuluissa huomioidaan sähkön hinta ja perusmaksu, mutta ei sähkönsiirtoa.

Vähennys on korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden. Vähennys on sähkönkäyttöpaikkakohtainen, ei henkilökohtainen. Vähennyksessä on 100 euron omavastuu, joka on yhteinen muiden kotitalousvähennyksien kanssa.

Sähkövähennystä tulee hakea itse Verohallinnosta.

Lisätietoa löydät verohallinnon sivuilta täältä.

 

Kelan väliaikainen sähkötuki

Voit hyödyntää sähkötukea, kun

  • et pysty hyödyntämään kotitalousvähennystä
  • sähköenergian hintasi kuukaudessa ylittää 400 euroa

Sähkötuki on vaihtoehtoinen tuki sähkövähennykselle. Tuki on suunnattu pienituloisille, joille ei kerry veroja riittävästi, että he saisivat sähkövähennyksen. Sähkötuen maksaa Kela hakemusten perusteella. Sähkötukea voi saada vakituisen asunnon tammi-huhtikuun 2023 sähkölaskuista, jotka ylittävät 400 euroa kuukaudessa. Kuluissa huomioidaan sähkön hinta sekä perusmaksu, mutta ei sähkönsiirtoa. Tuen määrä on 60 prosenttia 400 euron ylittävästä osuudesta.

Tukea voi hakea vuoden 2023 loppuun asti, mutta vain tammi-huhtikuun sähkölaskuista. Hakemukseen tulee liittää sähkölasku. Tarvittaessa löydät laskut verkkopankin e-laskuarkistosta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Lisätietoa löydät Kelan sivuilta täältä.