Vastuullisuuskatsaus 2021

Toimitusjohtajan katsaus

Seinäjoen Energia on sataprosenttisesti Seinäjoen kaupungin omistama energiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja. Toimintamme perustana ovat paikallisuus, toimitusvarmuus sekä kustannustehokkuus. Yhtiömme arvojen mukaisesti tavoittelemme yhdessä menestymistä, vastuullisuutta ja hyvinvointia.

Koronaviruksen alkuvuonna 2020 aiheuttamat poikkeusolosuhteet jatkuivat myös vuonna 2021. Poikkeustilanteesta huolimatta Seinäjoen Energia pystyi hankkimaan sekä jakelemaan sähköä, lämpöä ja vettä toimitusvarmasti asiakkailleen.

Seinäjoen Energia-konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 99 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 5 miljoonaa euroa. Merkittävin syy heikentyneeseen liikevoittoon oli päästöoikeuksien hintojen nousu. Päästöoikeuksien hinnat ovat yli kymmenkertaistuneet vuodesta 2017 ja pelkästään vuoden 2021 aikana noin kolminkertaistuneet.

Toimitusjohtajan katsaus

Seinäjoen Energia on sataprosenttisesti Seinäjoen kaupungin omistama energiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja. Toimintamme perustana ovat paikallisuus, toimitusvarmuus sekä kustannustehokkuus. Yhtiömme arvojen mukaisesti tavoittelemme yhdessä menestymistä, vastuullisuutta ja hyvinvointia.

Koronaviruksen alkuvuonna 2020 aiheuttamat poikkeusolosuhteet jatkuivat myös vuonna 2021. Poikkeustilanteesta huolimatta Seinäjoen Energia pystyi hankkimaan sekä jakelemaan sähköä, lämpöä ja vettä toimitusvarmasti asiakkailleen.

Seinäjoen Energia-konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 99 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 5 miljoonaa euroa. Merkittävin syy heikentyneeseen liikevoittoon oli päästöoikeuksien hintojen nousu. Päästöoikeuksien hinnat ovat yli kymmenkertaistuneet vuodesta 2017 ja pelkästään vuoden 2021 aikana noin kolminkertaistuneet.

Päästöoikeuksien hintojen nousu on tehnyt fossiilisten polttoaineiden käytön lämmön ja sähkön tuotannossa taloudellisesti kannattamattomaksi. Seinäjoen Energia ei siirtänyt sähkön ja lämmön kohonneita tuotantokustannuksia vastaavan suuruisina asiakashintoihin, jonka johdosta yhtiön liikevoitto jäi tavoittelusta ja asiakashinnat pysyivät kohtuullisina.

Energiavuosi 2021 oli hyvin poikkeuksellinen aiempiin vuosiin verrattuna Suomessa sekä koko Euroopassa. Loppuvuonna erityisesti fossiilisten polttoaineiden ja sähkön tukkumarkkinat nousivat erittäin korkealla tasolle. Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelu jatkui läpi vuoden. Suomen hallituksen ilmastoneutraaliustavoitteiden askelmerkit on linjattu ja Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. EU:n komissio esitteli kesällä 2021 suuren ilmastopolitiikan uudistusesityksen (”fit for 55”), joka sisältää esityksiä uusiutuvan energian lisäämiseksi. Paketti sisältää ehdotuksia EU:n lähivuosien ilmastotoimista ja käytännön työkaluista, joilla voidaan vähentää päästöjä. EU:n päästövähennystavoite on, että vuonna 2030 kasvihuonekaasupäästöt ovat 55 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990, aikaisempi tavoite oli 40 prosenttia.

Sähkön siirtohintoihin (verkkopalvelumaksu) vaikuttavaa sähkömarkkinalakia muutettiin syksyllä 2021. Energiavirasto teki valvontamenetelmiin muutoksia kesken valvontajakson, jotka vaikuttavat verkkoyhtiöiden tuottopohjaan sekä tuottotasoon. Muutoksen seurauksena jakeluverkkoyhtiöiden sallittu liikevaihto alenee merkittävästi.

Seinäjoen Energia-konsernin taloudellinen tilanne on vakaa ja tarjoaa kestävän pohjan tulevalle toiminnalle. Seinäjoen Energia tulee luopumaan määrätietoisesti fossiilisten polttoaineiden käytöstä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käynnissä oleva energiamurros vaatii merkittäviä investointeja ja heikentää hetkellisesti yhtiön liiketulosta. Tehtyjen investointien myötä kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme jatkossakin kilpailukykyiset energiahinnat, merkittävästi nykyistä ympäristöystävällisemmin.

Haluan lausua parhaimmat kiitokset asiakkaillemme ja osaavalle henkilökunnallemme. Kiitän hallituksen jäseniä sekä omistajaa arvokkaasta panoksesta yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Vesa Hätilä,
toimitusjohtaja

SE on numeroita

Konsernin liikevaihto

0

MEUR

Liikevoittomme

0

MEUR

Investointimme

0

MEUR

SE on mukana elämäsi hetkissä

Huominen on meille yhteinen

Kaupungin omistama Seinäjoen Energia tarjoaa alueen asukkaille sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja, joiden perustana ovat paikallisuus, toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus.

Me välitämme

Liiketoimintamme

Sähköenergia, asiakaspalvelu, kehitys ja projektit
Vesiliiketoiminta
Kaukolämpö
Seiverkot Oy

SE on mukana elämäsi hetkissä

Huominen on meille yhteinen

Kaupungin omistama Seinäjoen Energia tarjoaa alueen asukkaille sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja, joiden perustana ovat paikallisuus, toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus.

Me välitämme

Liiketoimintamme

Sähköenergia, asiakaspalvelu, kehitys ja projektit
Vesiliiketoiminta
Kaukolämpö
Seiverkot Oy

SE luo kohokohtia

Sähköenergia

 • Asiakashinnat pystyttiin pitämään kohtuullisella ja maltillisella tasolla
 • Hiilineutraalisuustavoitteemme vuoteen 2030 mennessä jatkaa määrätietoista kulkuaan

Kaukolämpö

 • Kapernaumissa aloitettiin 50 MW:n biokattilan rakentaminen
 • Seinäjoen voimalaitosalueelle tehtiin uusi kaukolämpöakku ja sähkökattilainvestointi

SE luo kohokohtia

Sähköenergia

 • Asiakashinnat pystyttiin pitämään kohtuullisella ja maltillisella tasolla
 • Hiilineutraalisuustavoitteemme vuoteen 2030 mennessä jatkaa määrätietoista kulkuaan

Kaukolämpö

 • Kapernaumissa aloitettiin 50 MW:n biokattilan rakentaminen
 • Seinäjoen voimalaitosalueelle tehtiin uusi kaukolämpöakku ja sähkökattilainvestointi

Vesiliiketoiminta

 • Jätevedenpuhdistamolla käynnistyi kehityshanke tehokkaamman ravinteiden kierrätyksen mahdollistamiseksi tulevaisuudessa
 • Talousvesiverkoston vuotovesimäärät pysyivät erinomaisen pienellä tasolla

Seiverkot

 • Asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön onnistuneesti yhteistyössä konsernin kanssa etätyöaikana
 • Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika (SAIDI) oli vain 3 minuuttia per asiakas

Vesiliiketoiminta

 • Jätevedenpuhdistamolla käynnistyi kehityshanke tehokkaamman ravinteiden kierrätyksen mahdollistamiseksi tulevaisuudessa
 • Talousvesiverkoston vuotovesimäärät pysyivät erinomaisen pienellä tasolla

Seiverkot

 • Asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön onnistuneesti yhteistyössä konsernin kanssa etätyöaikana
 • Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika (SAIDI) oli vain 3 minuuttia per asiakas
 

SE syntyy arvoista

 

Hyvinvointi

Sähkö ja lämpö ovat näkymättömiä hyvinvoinnin tuottajia, vettä tarvitsemme elääksemme. Tuotamme hyvinvointia asiakkaillemme varmistamalla, että yhtiön tuottamat palvelut ovat jokaisen saatavilla laadukkaasti ja luotettavasti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen on toimintamme perusta.

Paikallisen palvelun avulla olemme lähellä asiakkaitamme niin tyynellä kuin myrskylläkin. Toimintamme tuloksilla tuotamme hyvinvointia yhteiskunnalle. Jotta pystyy tuottamaan hyvinvointia toisille, on muistettava pitää huolta omasta ja läheisten hyvinvoinnista.

Vastuullisuus

Teemme tämän päivän ja huomisen valinnat huomioiden taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat sekä ympäristön. Vastuullisuus on osa joka päivästä toimintaamme ja ohjaa valintojamme. Toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta emme tingi.

Panostamme energiantuotannossa ympäristöystävälliseen tuotantoon, joka edellyttää meiltä merkittäviä investointeja. Energiantuotannon ratkaisut kantavat sukupolvien yli.

Yhdessä menestyminen

Yhdessä tekemisen meininki näkyy toiminnassamme. Menestyksemme pohjautuu vahvaan pohjalaiseen yhteistyöhön tuotantoinvestoinneissa, sitoutuneeseen ja osaavaan henkilökuntaan, asiakkaiden tarpeiden tuntemiseen sekä avoimeen omistajayhteistyöhön.

Paikallisena, kuntaomisteisena yhtiönä haluamme olla mukana tukemassa asiakkaidemme hyvinvointia ja menestystä. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla kustannustehokkaat, toimitusvarmat ja asiakaslähtöiset palvelut niin sähkön, lämmön kuin veden osalta. Kasvava kaupunkimme tarvitsee meistä jokaista. Huolehdimme työkavereistamme ja autamme heitä onnistumaan työssään.

SE on vastuuta ympäristöstä

Hiilineutraalius

 

Seinäjoen Energian tavoitteena on olla hiilineutraali sähkön ja lämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on toteutettu ja menossa paljon investointeja. Meillä on mahdollisuus olla lähes hiilineutraali lämmön tuotannossa jo lähiaikoina.

Vuonna 2021 kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi edellisvuoteen verraten merkittävästi. Uusiutuvien osuuden kasvuun vaikuttivat Kapernaumin lämpökeskuksella käyttöönotettu uusi kiinteän polttoaineen käsittelyjärjestelmä, Hanneksenrinteen pellettilaitoksen kasvanut käyttö ja päästöoikeuden hinnan merkittävä nousu vuoden 2021 aikana.

SE on vastuuta ympäristöstä

Hiilineutraalius

 

Seinäjoen Energian tavoitteena on olla hiilineutraali sähkön ja lämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on toteutettu ja menossa paljon investointeja. Meillä on mahdollisuus olla lähes hiilineutraali lämmön tuotannossa jo lähiaikoina.

Vuonna 2021 kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi edellisvuoteen verraten merkittävästi. Uusiutuvien osuuden kasvuun vaikuttivat Kapernaumin lämpökeskuksella käyttöönotettu uusi kiinteän polttoaineen käsittelyjärjestelmä, Hanneksenrinteen pellettilaitoksen kasvanut käyttö ja päästöoikeuden hinnan merkittävä nousu vuoden 2021 aikana.

Polttoaineiden alkuperä

Kaukolämmön tuotannossa käytimme vain kotimaisia polttoaineita. Seinäjoen Energia käyttää biomassan ja puupelletin toimitukseen vain polttoainetoimittajia, jotka pystyvät todistamaan toimittamiensa biopolttoaineiden täyttävän kestävyyslaissa määritetyt kestävyyskriteerit. Kaukolämmön tuotannossa käytetty puupelletti on valmistettu saha- ja puunjalostuksen sivutuotteista. Käyttämämme turve on paikalliselta toimijalta ja turpeen alkuperä on jäljitettävissä.

Polttoaineiden alkuperä

Kaukolämmön tuotannossa käytimme vain kotimaisia polttoaineita. Seinäjoen Energia käyttää biomassan ja puupelletin toimitukseen vain polttoainetoimittajia, jotka pystyvät todistamaan toimittamiensa biopolttoaineiden täyttävän kestävyyslaissa määritetyt kestävyyskriteerit. Kaukolämmön tuotannossa käytetty puupelletti on valmistettu saha- ja puunjalostuksen sivutuotteista. Käyttämämme turve on paikalliselta toimijalta ja turpeen alkuperä on jäljitettävissä.

Ympäristövaikutusten tarkkailu

Ilmanlaatu

Seinäjoen Energia on mukana Seinäjoen Kaupungin ympäristönsuojelun koordinoimassa Seinäjoen seudun ilmanlaadun tarkkailutyöryhmässä, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Ryhmässä tarkkaillaan Seinäjoen seudun ilmanlaatua ja ilmanlaadun kehitystä yhdessä kaupungin, kuntien ja teollisuuden kanssa.

Vuonna 2021 Kapernaumin, Puhdistamonkadun ja Hanneksenrinteen lämpölaitoksilla suoritettiin määräaikaiset päästömittaukset akkreditoidun mittaajan toimesta. Päästömittauksissa mitattavia komponentteja olivat hiukkaset, typenoksidit ja rikkidioksidit. Kaikki kattilat alittivat mittauksissa ympäristöluvissa niille asetetut päästöraja-arvot. Lisäksi Hanneksenrinteen lämpölaitoksella suoritettiin ympäristömelumittaukset.

Investoimme Hanneksenrinteen lämpölaitoksen päästöjen jatkuvatoimiseen mittaamiseen vuoden 2021 aikana. Jatkuvatoimisten mittausten avulla pystymme tarkkailemaan savukaasujen päästöjä ja vaikuttamaan puhtaampaan palamiseen.

Ympäristövaikutusten tarkkailu

Ilmanlaatu

Seinäjoen Energia on mukana Seinäjoen Kaupungin ympäristönsuojelun koordinoimassa Seinäjoen seudun ilmanlaadun tarkkailutyöryhmässä, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Ryhmässä tarkkaillaan Seinäjoen seudun ilmanlaatua ja ilmanlaadun kehitystä yhdessä kaupungin, kuntien ja teollisuuden kanssa.

Vuonna 2021 Kapernaumin, Puhdistamonkadun ja Hanneksenrinteen lämpölaitoksilla suoritettiin määräaikaiset päästömittaukset akkreditoidun mittaajan toimesta. Päästömittauksissa mitattavia komponentteja olivat hiukkaset, typenoksidit ja rikkidioksidit. Kaikki kattilat alittivat mittauksissa ympäristöluvissa niille asetetut päästöraja-arvot. Lisäksi Hanneksenrinteen lämpölaitoksella suoritettiin ympäristömelumittaukset.

Investoimme Hanneksenrinteen lämpölaitoksen päästöjen jatkuvatoimiseen mittaamiseen vuoden 2021 aikana. Jatkuvatoimisten mittausten avulla pystymme tarkkailemaan savukaasujen päästöjä ja vaikuttamaan puhtaampaan palamiseen.

Veden laatu

Seinäjoen keskuspuhdistamo täytti pääosin kaikki jätevedenkäsittelylle asetetut lupaehdot kaikilla vuosineljänneksillä 2021 ja laitoksen toiminta oli hyvällä tasolla. Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin noin 7 miljoonaa kuutiota jätevettä, joka oli noin 4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kuivattua lietettä syntyi 8 885 tn, jonka kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin 23,5 %. Jäteveden puhdistuksessa syntyvä liete toimitettiin jatkokäsittelyyn Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitokselle.

Seinäjoen keskuspuhdistamon ympäristölupa edellyttää osallistumista Kyrönjoen yhteistarkkailuun yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tarkkailussa seurataan Kyrönjoen vesistön laatua ja kuormitusta.

Veden laatu

Seinäjoen keskuspuhdistamo täytti pääosin kaikki jätevedenkäsittelylle asetetut lupaehdot kaikilla vuosineljänneksillä 2021 ja laitoksen toiminta oli hyvällä tasolla. Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin noin 7 miljoonaa kuutiota jätevettä, joka oli noin 4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kuivattua lietettä syntyi 8 885 tn, jonka kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin 23,5 %. Jäteveden puhdistuksessa syntyvä liete toimitettiin jatkokäsittelyyn Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitokselle.

Seinäjoen keskuspuhdistamon ympäristölupa edellyttää osallistumista Kyrönjoen yhteistarkkailuun yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tarkkailussa seurataan Kyrönjoen vesistön laatua ja kuormitusta.

Fotajäve-hanke

 

Ympäristöministeriö myönsi avustuksen fosforin talteenottohankkeelle vuoden 2020 lopulla. Ajatuksena on edistää ravinteiden kierrätystä ja olla mukana kiertotalouden kehityksessä.  Tässä kohdin on hyvä muistuttaa, että fosfori on ehtyvä luonnonvara.

Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla fosfori poistetaan jätevedestä kemiallisesti saostamalla kiintoaineeksi. Tämä fosforirikas kiintoainejae on tarkoitus ottaa talteen erilliskäsittelyllä. Vuosi 2021 vierähti uuden laitos siiven suunnittelussa ja hankintojen kilpailutuksessa. Rakentaminen pääsi vauhtiin heti vuoden 2022 alusta. Koeajojen perusteella jätevedenpuhdistamon käyttö tehostuu useammalla mittarilla mitattuna, kun fosforin talteenotto on valmistunut. Talteen otettua kierrätys fosforia on tarkoitus kaupitella kierrätyslannoitteita valmistaville yrityksille.

Fotajäve-hanke

 

Ympäristöministeriö myönsi avustuksen fosforin talteenottohankkeelle vuoden 2020 lopulla. Ajatuksena on edistää ravinteiden kierrätystä ja olla mukana kiertotalouden kehityksessä.  Tässä kohdin on hyvä muistuttaa, että fosfori on ehtyvä luonnonvara.

Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla fosfori poistetaan jätevedestä kemiallisesti saostamalla kiintoaineeksi. Tämä fosforirikas kiintoainejae on tarkoitus ottaa talteen erilliskäsittelyllä. Vuosi 2021 vierähti uuden laitos siiven suunnittelussa ja hankintojen kilpailutuksessa. Rakentaminen pääsi vauhtiin heti vuoden 2022 alusta. Koeajojen perusteella jätevedenpuhdistamon käyttö tehostuu useammalla mittarilla mitattuna, kun fosforin talteenotto on valmistunut. Talteen otettua kierrätys fosforia on tarkoitus kaupitella kierrätyslannoitteita valmistaville yrityksille.

SE on vakaata taloudenhoitoa

Taloudellinen vastuu syntyy liiketoiminnan kannattavuudesta, riskien hallinnasta sekä kilpailukyvystä huolehtimisesta. Seinäjoen Energian taloudellinen menestyminen luo edellytykset koko kaupungin kilpailukyvylle. Kohtuullinen hinnoittelu asiakkaille, toimintavarmuus ja sovitun mukainen tuloutus omistajalle on osa yhtiön taloudellista vastuuta.

Energia-ala on päävoimaintensiivisin toimiala ja siirtoverkkoihin sekä laitoksiin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosikymmenien ajaksi. Seinäjoen Energian laajentaa toimintaansa kaupungin kasvun mukana ja on osaltaan luomassa hyvinvointia kaupungin asukkaille ja yrityksille.

SE on vakaata taloudenhoitoa

Taloudellinen vastuu syntyy liiketoiminnan kannattavuudesta, riskien hallinnasta sekä kilpailukyvystä huolehtimisesta. Seinäjoen Energian taloudellinen menestyminen luo edellytykset koko kaupungin kilpailukyvylle. Kohtuullinen hinnoittelu asiakkaille, toimintavarmuus ja sovitun mukainen tuloutus omistajalle on osa yhtiön taloudellista vastuuta.

Energia-ala on päävoimaintensiivisin toimiala ja siirtoverkkoihin sekä laitoksiin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosikymmenien ajaksi. Seinäjoen Energian laajentaa toimintaansa kaupungin kasvun mukana ja on osaltaan luomassa hyvinvointia kaupungin asukkaille ja yrityksille.

Kestävä ja kannattava liiketoiminta syntyy talouden huolellisella suunnittelulla ja seuraamisella. Suunnittelemme tulevat investoinnit pitkäjänteisesti ja pyrimme toteuttamaan ja rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja kannattavuutemme säilyvät hyvänä. Seinäjoen Energia panostaa merkittävästi hiilineutraaliin tulevaisuuteen sähkön ja lämmön tuotannossa. Vuonna 2020 tehtiin Seinäjoen Energian historian suurin investointipäätös 50MW:n biokattilalaitoksen rakentamisesta.

Tutustu tilinpäätökseemme 

Katso avainlukumme

Kestävä ja kannattava liiketoiminta syntyy talouden huolellisella suunnittelulla ja seuraamisella. Suunnittelemme tulevat investoinnit pitkäjänteisesti ja pyrimme toteuttamaan ja rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja kannattavuutemme säilyvät hyvänä. Seinäjoen Energia panostaa merkittävästi hiilineutraaliin tulevaisuuteen sähkön ja lämmön tuotannossa. Vuonna 2020 tehtiin Seinäjoen Energian historian suurin investointipäätös 50MW:n biokattilalaitoksen rakentamisesta.

Tutustu tilinpäätökseemme 

Katso avainlukumme

SE on energinen työpaikka

Seinäjoen Energia panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin, työturvallisuuteen sekä työntekijöiden ammatilliseen kehitykseen. Pätevä, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara. Henkilöstön sitoutuneisuus näkyy meillä mm. pitkinä työurina yrityksemme palveluksessa. Koronatilanne teki myös vuodesta 2021 poikkeuksellisen. Seinäjoen Energian tehtävänä on kuitenkin varmistaa toimiva energia-, lämpö- ja vesihuolto kaikissa olosuhteissa, vuoden jokaisena päivänä. Henkilökunnan terveyden varmistamiseksi jatkettiin käytäntöjä lähityön turvallisuutta koskien. Etätöitä tekivät halutessaan ne, joiden työnkuvaan se sopi. Asiakaspalvelun ovet olivat vuoden 2021 suljettuina asiakaskäynneiltä viruksen leviämisen estämiseksi. Monikanavaisen asiakaspalvelun myötä pystyimme palvelemaan asiakkaat todella hyvin, asiakaskontakteja kertyi noin 70 000 kpl.

Seinäjoen Energialla on tasa-arvoista työskennellä ja kaikilla on turvalliset työolosuhteet, jotka parantavat työtyytyväisyyttä. Tehokas sisäinen viestintä tuo kaikille informaatiota yhdenaikaisesti ja lisää yhteenkuuluvuutta haastavinakin aikoina. Työhyvinvointia mitataan säännöllisesti.

SE on energinen työpaikka

Seinäjoen Energia panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin, työturvallisuuteen sekä työntekijöiden ammatilliseen kehitykseen. Pätevä, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara. Henkilöstön sitoutuneisuus näkyy meillä mm. pitkinä työurina yrityksemme palveluksessa. Koronatilanne teki myös vuodesta 2021 poikkeuksellisen. Seinäjoen Energian tehtävänä on kuitenkin varmistaa toimiva energia-, lämpö- ja vesihuolto kaikissa olosuhteissa, vuoden jokaisena päivänä. Henkilökunnan terveyden varmistamiseksi jatkettiin käytäntöjä lähityön turvallisuutta koskien. Etätöitä tekivät halutessaan ne, joiden työnkuvaan se sopi. Asiakaspalvelun ovet olivat vuoden 2021 suljettuina asiakaskäynneiltä viruksen leviämisen estämiseksi. Monikanavaisen asiakaspalvelun myötä pystyimme palvelemaan asiakkaat todella hyvin, asiakaskontakteja kertyi noin 70 000 kpl.

Seinäjoen Energialla on tasa-arvoista työskennellä ja kaikilla on turvalliset työolosuhteet, jotka parantavat työtyytyväisyyttä. Tehokas sisäinen viestintä tuo kaikille informaatiota yhdenaikaisesti ja lisää yhteenkuuluvuutta haastavinakin aikoina. Työhyvinvointia mitataan säännöllisesti.

Yhteiskuntavastuu ammattiin kasvattajana ja työturvallisuuskulttuuri

Kannamme osaltamme vastuun nuorten työllistämisestä ja energia-alan tiedon jalkauttamisesta konkretian tasolle. Seinäjoen Energialla on vuosittain noin kymmenen kesätyöntekijää eri sektoreilla. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten, SeAMK:n sekä Sedun kanssa, ja meillä on työharjoittelijoita läpi vuoden.  Konsernilla on lähes vuosittain ollut mahdollisuus tarjota diplomityöntekijälle tai muulle päättötyöntekijälle mielekäs projekti.

Työturvallisuuskulttuuria haluamme pitää korkealla. Kuusijäseninen työsuojelutoimikuntamme kokoontuu neljästi vuodessa. Yhteen vuoden kokouksista yhdistämme jonkin projektimme kenttätutustumisen. Turvallisuuskulttuurimme kehittämiseen pyritään jatkumona. Vuonna 2021 tapahtui yksi poissaoloon johtanut työtapaturma. Tapaturmakehitys on ollut pitkään myönteinen. Toimikunta käsittelee tietoon tulleet läheltä-piti-tilanteet avoimen pohdinnan hengessä.

Yhteiskuntavastuu ammattiin kasvattajana ja työturvallisuuskulttuuri

Kannamme osaltamme vastuun nuorten työllistämisestä ja energia-alan tiedon jalkauttamisesta konkretian tasolle. Seinäjoen Energialla on vuosittain noin kymmenen kesätyöntekijää eri sektoreilla. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten, SeAMK:n sekä Sedun kanssa, ja meillä on työharjoittelijoita läpi vuoden.  Konsernilla on lähes vuosittain ollut mahdollisuus tarjota diplomityöntekijälle tai muulle päättötyöntekijälle mielekäs projekti.

Työturvallisuuskulttuuria haluamme pitää korkealla. Kuusijäseninen työsuojelutoimikuntamme kokoontuu neljästi vuodessa. Yhteen vuoden kokouksista yhdistämme jonkin projektimme kenttätutustumisen. Turvallisuuskulttuurimme kehittämiseen pyritään jatkumona. Vuonna 2021 tapahtui yksi poissaoloon johtanut työtapaturma. Tapaturmakehitys on ollut pitkään myönteinen. Toimikunta käsittelee tietoon tulleet läheltä-piti-tilanteet avoimen pohdinnan hengessä.

SE luo hyvinvointia

Tuemme huolellisesti valittuja oman toimintaympäristömme yleishyödyllisiä, humanitäärisiä, kulttuuria tai urheilua edistäviä yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka ovat sopusoinnussa arvomaailmamme kanssa.

Seinäjoen Energia on näkyvästi ja monipuolisesti esillä erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana paikallisten urheiluseurojen kautta. Lisäksi teemme yhteistyötä tavoitteellisen kilpaurheilun parissa ja tuemme sitä kautta myös paikallisia urheilujoukkueita.

Vuonna 2021 tukemme oli monelle paikalliselle urheiluseuralle ratkaisevan tärkeä, jotta ne selvisivät koronavuoden tuomista rajoituksista ja sitä seuranneista talousvaikeuksista.

SE luo hyvinvointia

Tuemme huolellisesti valittuja oman toimintaympäristömme yleishyödyllisiä, humanitäärisiä, kulttuuria tai urheilua edistäviä yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka ovat sopusoinnussa arvomaailmamme kanssa.

Seinäjoen Energia on näkyvästi ja monipuolisesti esillä erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana paikallisten urheiluseurojen kautta. Lisäksi teemme yhteistyötä tavoitteellisen kilpaurheilun parissa ja tuemme sitä kautta myös paikallisia urheilujoukkueita.

Vuonna 2021 tukemme oli monelle paikalliselle urheiluseuralle ratkaisevan tärkeä, jotta ne selvisivät koronavuoden tuomista rajoituksista ja sitä seuranneista talousvaikeuksista.

SE on vahvasti digiajassa

 

Digitalisaatio tarkoittaa vastuullisuutta tarjota laadukkaita sähköisiä palveluita asiakkaille ja konsernin henkilöstölle. Digitalisaatio auttaa tekemään vähemmällä enemmän ja se on yksi polku hiilineutraalisuuteen. Etätyöhön siirtyminen koronapandemian myötä oli merkittävät digiloikka Seinäjoen Energia konsernissa, joka osoitti kriisivalmiutta. Myös sähköinen allekirjoittaminen yleistyi konsernissa.

21.2.2022 Seinäjoen Energia toimialan mukana siirtyi datahubin tuotantokäyttöön. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä.  Se kokoaa valtakunnallisesti mittaus-, asiakas- ja sähkön käyttöpaikkatiedot yhteen tietovarastoon. Datahub hanke alkoi vuonna 2015 ja se on eri testausvaiheiden kautta siirtynyt tuotantovaiheeseen.

SE on vahvasti digiajassa

 

Digitalisaatio tarkoittaa vastuullisuutta tarjota laadukkaita sähköisiä palveluita asiakkaille ja konsernin henkilöstölle. Digitalisaatio auttaa tekemään vähemmällä enemmän ja se on yksi polku hiilineutraalisuuteen. Etätyöhön siirtyminen koronapandemian myötä oli merkittävät digiloikka Seinäjoen Energia konsernissa, joka osoitti kriisivalmiutta. Myös sähköinen allekirjoittaminen yleistyi konsernissa.

21.2.2022 Seinäjoen Energia toimialan mukana siirtyi datahubin tuotantokäyttöön. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä.  Se kokoaa valtakunnallisesti mittaus-, asiakas- ja sähkön käyttöpaikkatiedot yhteen tietovarastoon. Datahub hanke alkoi vuonna 2015 ja se on eri testausvaiheiden kautta siirtynyt tuotantovaiheeseen.

Digitalisuus asettaa tietoturvalle tiettyjä perusvaatimuksia. Datan keräämisessä on myös riskejä tietojen joutumisesta väärään paikkaan. Tietojen käsittelyn pitää olla huolellista ja varmistettua. Konsernissa otettiin syksyllä 2021 käyttöön tekoälyyn pohjautuva järjestelmä kyberuhkien torjumiseksi. Tekoäly havainnoi tietoliikenteessä poikkeamia ja raportoi niistä portaalinsa kautta. Pääsy portaaliin on vain tietohallinnon henkilöstöllä ja järjestelmätoimittajan tukihenkilöstöllä. Tekoälyn käyttöä ohjaava asetus on vielä kesken, niinpä Seinäjoen Energiassa laadittiin eettiset ohjeet tekoälyn käytöstä. Konsernissa on käytössä myös perinteisenpää tietoturvaa eli palomuurit, F Securen ohjelmisto turvaamassa käyttöä päätelaitteilla sekä tietojen varmistusta toiseen tietolähteeseen.

Toimiva integraatio on digitalisaation perusta. Erilaisia sähköisiä järjestelmiä pitää voida liittää toisiinsa standardeilla siirroilla. Konsernissa otettiinkin vuonna 2021 käyttöön moderni integraatiotyökalu Dell:n Boom. Sen avulla voidaan toteuttaa tiedostonsiirto nykyisillä tunnetuilla tiedostonsiirtoprotokollilla. Jos siirroissa tulee häiriöitä, Boom antaa siitä hälytyksen.

Digitalisuus asettaa tietoturvalle tiettyjä perusvaatimuksia. Datan keräämisessä on myös riskejä tietojen joutumisesta väärään paikkaan. Tietojen käsittelyn pitää olla huolellista ja varmistettua. Konsernissa otettiin syksyllä 2021 käyttöön tekoälyyn pohjautuva järjestelmä kyberuhkien torjumiseksi. Tekoäly havainnoi tietoliikenteessä poikkeamia ja raportoi niistä portaalinsa kautta. Pääsy portaaliin on vain tietohallinnon henkilöstöllä ja järjestelmätoimittajan tukihenkilöstöllä. Tekoälyn käyttöä ohjaava asetus on vielä kesken, niinpä Seinäjoen Energiassa laadittiin eettiset ohjeet tekoälyn käytöstä. Konsernissa on käytössä myös perinteisenpää tietoturvaa eli palomuurit, F Securen ohjelmisto turvaamassa käyttöä päätelaitteilla sekä tietojen varmistusta toiseen tietolähteeseen.

Toimiva integraatio on digitalisaation perusta. Erilaisia sähköisiä järjestelmiä pitää voida liittää toisiinsa standardeilla siirroilla. Konsernissa otettiinkin vuonna 2021 käyttöön moderni integraatiotyökalu Dell:n Boom. Sen avulla voidaan toteuttaa tiedostonsiirto nykyisillä tunnetuilla tiedostonsiirtoprotokollilla. Jos siirroissa tulee häiriöitä, Boom antaa siitä hälytyksen.

Digitaloushanke

Seuraamme mielenkiinnolla työ- ja elinkeinoministeriön 14.6.2021 asettamaa kolmivuotista digitaloushanketta. Digitaloudella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketoiminnan tapahtumat perustuvat koneluettavaan tietoon ja sen käsittelyyn. Käsityönä tehtävät kirjaukset, tiedonsiirrot ja raportoinnit jäävät pois, kun tieto liikkuu eheänä, määrämuotoisena ja turvallisesti eri toimijoiden välillä.

Yrityksille digitalous tarkoittaa seuraavien tavoitteiden toteutumista 2030 mennessä:
 • Yrityksen koko elinkaari on digitalisoitu perustamisesta päättämiseen.
 • Yrityksellä on digitaalinen identiteetti, joka varmistaa luotettavan ja turvallisen tunnistamisen eri kumppaneiden välillä ja viranomaisasioinnissa.
 • Yritys voi tuottaa kaikki tilaukset, laskut ja kuitit sähköisesti ja koneluettavassa muodossa. Käytännössä esimerkiksi laskut ovat verkkolaskuja, kuitit e-kuitteja.
 • Taloustieto siirtyy standardisoidussa muodossa yhdellä kertaa eri viranomaisille ja yhteistyötahoille rajapintoja pitkin.

Digitaloushanke

Seuraamme mielenkiinnolla työ- ja elinkeinoministeriön 14.6.2021 asettamaa kolmivuotista digitaloushanketta. Digitaloudella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketoiminnan tapahtumat perustuvat koneluettavaan tietoon ja sen käsittelyyn. Käsityönä tehtävät kirjaukset, tiedonsiirrot ja raportoinnit jäävät pois, kun tieto liikkuu eheänä, määrämuotoisena ja turvallisesti eri toimijoiden välillä.

Yrityksille digitalous tarkoittaa seuraavien tavoitteiden toteutumista 2030 mennessä:
 • Yrityksen koko elinkaari on digitalisoitu perustamisesta päättämiseen.
 • Yrityksellä on digitaalinen identiteetti, joka varmistaa luotettavan ja turvallisen tunnistamisen eri kumppaneiden välillä ja viranomaisasioinnissa.
 • Yritys voi tuottaa kaikki tilaukset, laskut ja kuitit sähköisesti ja koneluettavassa muodossa. Käytännössä esimerkiksi laskut ovat verkkolaskuja, kuitit e-kuitteja.
 • Taloustieto siirtyy standardisoidussa muodossa yhdellä kertaa eri viranomaisille ja yhteistyötahoille rajapintoja pitkin.

SE on asiakkaiden parhaaksi

Sähköenergiayksikkö

Seinäjoen Energia luo yhdessä henkilöstönsä ja yhteistyökumppaniensa kanssa puhtaampaa tulevaisuutta, joka näkyy jo nyt laskevissa päästömäärissä, uusiutuvan energian jatkuvassa kasvussa ja varmassa energiantuotannossa

Sähköenergiayksikkö saavutti hyvän liiketuloksen haastavassa markkinatilanteessa

Sähkönmyynnin ja -tuotannon liikevaihto vuonna 2021 oli 34,96 (27,31) milj. euroa. Sähköenergiaa myytiin yhteensä 704 (661) GWh:ta.  Liikevoittoa yksikkö teki 3,37 (6,79) milj. euroa. Liikevaihto ja myyty energiamäärä nousivat liikevoiton laskiessa edellisvuoden huipputuloksesta. Liiketulosta voidaan pitää hyvänä haastavassa markkinatilanteessa.

Seinäjoen Voima Oy:n ja Vaskiluodon Voima Oy:n yhteistuotantolaitokset tuottivat edellisvuotta enemmän sähköä markkinahinnan olleessa historiallisen korkealla. Kuitenkin kohonnut hankintahinta, josta päästöoikeuden osuus oli huomattava, heikensi laitosten kannattavuutta.

Vuonna 2021 hankimme sähköä yhteensä 704 (661) GWh:ta. EPV Energia Oy toimitti sähköenergiaa yhteensä 671 (585) GWh:ta.Omat vesivoimalaitoksemme Kalajärvellä ja Kyrkösjärvellä tuottivat yhteensä 22 (27) GWh:ta. Markkinasähköä hankimme 9 (49) GWh:ta. EPV Energian häiriöttömän sähköntuotannon ja toimivan riskienhallintamme ansiosta markkinasähkön hankinta jäi vähäiseksi, eikä vaikuttanut heikentävästi liiketuloksemme.

Sähköstä 288 (272) GWh:ta myytiin tukkumarkkinoille ja 416 (389) GWh:ta loppuasiakkaille. Tukkusähkömarkkinoilta saimme huipputuloksen. Asiakashintoja korotimme joulukuun alusta noin 15 %. Korotuksen jälkeenkin olimme edullisimpien sähkönmyyjien joukossa. Rajoitimme uusien sopimuksen tekemistä ja otimme käyttöön kaksihintajärjestelmän, jotta olemassa olevien asiakkaiden hinta pystyttäisiin pitämään kilpailukykyisellä tasolla. Vuoden lopussa myynnissämme oli 31307 (29826) asiakasta.

Tuulivoiman merkitys sähköntuotannossa kasvaa jatkuvasti

Vuonna 2021 tuulivoima muodosti 14% Seinäjoen Energian sähköntuotannosta, sähkössä 97 000 MVh. Seinäjoen Energian tuulivoimaosuudet EPV Energiassa sijaitsevat Vaasassa, Ilmajoella, Kristiinankaupungissa, Teuvalla ja Torniossa.

Olemme mukana 98 tuulivoimalan sähköntuotannossa EPV Energian kautta.

EPV Energian viides tuulipuistohanke, Teuvan Paskooharjuntuulivoimapuisto oli markkinaehtoinen investointi, joka tehtiin ilman yhteiskunnan tukea. Se aloitti tuotantonsa vuodenvaihteessa.

EPV Energian kuudes tuulivoimapuistohanke valmistuu myös markkinaehtoisesti Närpiöön tällä hetkellä. Närpiön Norrskogeniin rakentuu 17 uutta tuulivoimalaa.

Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta

Kohti päästötöntä tulevaisuutta

Seinäjoen Energian tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa, joten jatkamme investointeja päästöttömään tuotantoon. EPV Energian osakkaana olemme mukana uuden sähkön vallankumouksessa, jossa uusiutuvan sähkön tuotantoa, varastointia ja käyttöä hallinnoidaan uusilla teknologioilla. Lisäksi uusia sähköön perustuvia ratkaisuja kehitetään esimerkiksi lämmön tuotannossa ja teollisuuden prosesseissa. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä avainasemassa ovat joustavat ratkaisut niin tuotannossa, kuin kulutuksessakin.

Näkymät vuodelle 2022

Alku vuonna spot-hinnat ja lähitulevaisuuden johdannaishinnat ovat pysyneet ennätyksellisen korkealla. Tuntikohtaiset spot -hinnat vaihtelevat rajusti sähkönkulutuksen ja tuulivoiman tarjonnan mukaan. Säätövoiman merkitys korostuu entisestään, kun päästöoikeuksien kurittamaa vastapainettavoimaa ajetaan alas. Sähköntuotantoportfoliomme tarvitsee välttämättä uutta säätövoimaa lisääntyvän tuuli- ja ydinvoiman tueksi.

Hiilineutraaliustavoitteemme vuoteen 2030 mennessä jatkaa määrätietoista kulkuaan yhdessä EPV Energian kanssa. Teuvan tuulivoimapuisto käynnistyi vuoden 2022 alussa lisäten tuulivoimaamme 43 GWh:ta ja Olkiluoto 3 aloittaa sähköntuotannon kuluvan vuoden aikana. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien oikeaa alasajon ajankohtaa mietitään yhdessä Seinäjoen ja Vaasan kaukolämmön kanssa.

Datahubin käyttöönotto muuttaa sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa ja prosesseja. Koko toimialaa koskeva keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä vaikuttaa myös Seinäjoen Energian prosesseihin ja sen odotetaan sujuvoittavan asiakaskokemusta entisestään.

SE lämmittää

Kaukolämpö

 

Kapernaumissa otettiin käyttöön uusi kiinteän polttoaineen käsittelyjärjestelmä

Edeltävien vuosien aikana Kapernaumin lämpökeskuksen tontti ja kaukolämmön tuotanto ovat muuttuneet merkittävästi. Kun vuonna 2020 otettiin käyttöön uusi polttoaineen punnitusjärjestelmä ja uutta kiinteän polttoaineen vastaanottoa aloitettiin rakentamaan, voitiin vuonna 2021 Kapernaumin lämpökeskuksella ottaa käyttöön uusi kiinteän polttoaineen käsittelyjärjestelmä. Uusi polttoaineen käsittelyjärjestelmä yhdistettiin vanhaan kiinteän polttoaineen kattilaan, joka mahdollistaa biomassan syöttämisen myös vanhaan kattilaan. Uuden polttoaineen käsittelyjärjestelmän myötä erillistuotannon uusiutuvien polttoaineiden osuus kasvoi vuonna 2021 yli 50 %:iin.

Samaan aikaan kun uusiutuvien polttoaineiden osuus kasvaa lämmön tuotannossa, tulee lämmöntuottajan olla tietoinen käyttämänsä biopolttoaineen alkuperästä. Uuden punnitus- ja polttoainetietojärjestelmän avulla Kapernaumin lämpökeskukselle tulevan kiinteän polttoaineen alkuperä on jäljitettävissä metsään asti yhteistyössä polttoainetoimittajan kanssa.

KAPK6 on Seinäjoen Energian suurin investointi uusiutuvan lämmön tuotantoon

Alkuvuodesta 2021 KAPK6 kattilahanke eteni kattilarakennuksen maanrakennus- ja perustusurakan kilpailutuksella. Urakka päästiin aloittamaan kevään aikana ja se valmistui syksyyn mennessä. Syksyllä 2021 uuden kattilarakennuksen rakentaminen alkoi, kun Valmet saapui Kapernaumin tontille. Projekti on edennyt pääasiallisesti aikataulussa ja kattilan käyttöönotto on tarkoitus tapahtua vuoden 2022 aikana. Uuden kiinteän polttoaineen kattilan KAPK6 valmistuttua uusiutuvien polttoaineiden osuus Seinäjoen Energian myymässä kaukolämmössä kasvaa entisestään.

Uuden kattilan suunnittelussa on otettu huomioon kattilan aiheuttamien päästöjen hallinta ja energiatehokkuus. Kattilaan on suunniteltu tehokas savukaasujen puhdistusjärjestelmä, mikä vähentää ilmaan johdettavien päästöjen määrää. Lisäksi kattilan päästöjä mitataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Osana savukaasujen puhdistusjärjestelmää on savukaasupesuri, joka vähentää ilmaan johdettavia päästöjä ja sen lisäksi mahdollistaa savukaasujen mukana normaalisti hukkaan menevän lämmön käytön kaukolämpönä. Savukaasupesurin avulla kattilan energiatehokkuus nousee merkittävästi.

KAPK6 on Seinäjoen Energian suurin investointi uusiutuvan lämmön tuotantoon

Alkuvuodesta 2021 KAPK6 kattilahanke eteni kattilarakennuksen maanrakennus- ja perustusurakan kilpailutuksella. Urakka päästiin aloittamaan kevään aikana ja se valmistui syksyyn mennessä. Syksyllä 2021 uuden kattilarakennuksen rakentaminen alkoi, kun Valmet saapui Kapernaumin tontille. Projekti on edennyt pääasiallisesti aikataulussa ja kattilan käyttöönotto on tarkoitus tapahtua vuoden 2022 aikana. Uuden kiinteän polttoaineen kattilan KAPK6 valmistuttua uusiutuvien polttoaineiden osuus Seinäjoen Energian myymässä kaukolämmössä kasvaa entisestään.

Uuden kattilan suunnittelussa on otettu huomioon kattilan aiheuttamien päästöjen hallinta ja energiatehokkuus. Kattilaan on suunniteltu tehokas savukaasujen puhdistusjärjestelmä, mikä vähentää ilmaan johdettavien päästöjen määrää. Lisäksi kattilan päästöjä mitataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Osana savukaasujen puhdistusjärjestelmää on savukaasupesuri, joka vähentää ilmaan johdettavia päästöjä ja sen lisäksi mahdollistaa savukaasujen mukana normaalisti hukkaan menevän lämmön käytön kaukolämpönä. Savukaasupesurin avulla kattilan energiatehokkuus nousee merkittävästi.

Toimitusvarmuus huippuluokkaa

Seinäjoen Energian toimittaman kaukolämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2021 99,97 %Huippuluokan toimitusvarmuus kertoo tuotantolaitosten hyvästä toimivuudesta, kaukolämmön toimituskeskeytysten hyvästä suunnittelusta sekä nopeasta reagoinnista yllättäviin keskeytyksiin.

Öljylämmittäjiä liitettiin kaukolämpöön

Vuonna 2021 kaukolämpöön liitettiin tavallista enemmän vanhoja kiinteistöjä, jotka ovat aikaisemmin lämmittäneet öljyllä. Valtion avustus öljylämmityksen vaihtamiseen on näkynyt selvästi liittymien määrässä. Kaukolämmön asiakkaat ja lämmitysmuodon vaihtajille on pyritty tarjoamaan parasta mahdollista palvelua ja opastettu uuden lämmitysmuodon käyttöönotossa.

Tulevaisuuden näkymät

Kaukolämpöala on murroksessa ja uusia polttoon perustumattomia ratkaisuja lämmöntuotantoon kehitellään ja otetaan käyttöön jatkuvasti. Hukkalämpökohteet yleistyvät lähitulevaisuudessa nopeasti ja voidaan olettaa, että myös Seinäjoen Energian toimittamasta kaukolämmöstä merkittävä osuus on hukkalämmöillä tuotettu jo lähitulevaisuudessa. Edellytyksenä on, että kohteita, joista hukkalämpöä voidaan saada, tulee kaukolämpöverkon alueelle.

Kaukolämmön tuotannon päästöjen [t/a] ja polttoaineiden [MWh/a] kehitys 2007 – 2030

 

Seinäjoen Energian lämpölaitokset

Kapernaumin lämpölaitos

 • Käyttöönottovuosi: 1982
 • Polttoaineteho yhteensä: 150,5 MW
 • Polttoaineet: Biomassa, jyrsinturve, kevyt polttoöljy ja kivihiili
 • Käyttö: Perus- ja huippukuorma

Kapernaumin lämpölaitos on käyttöönotettu vuonna 1982. Lämpölaitoksella on, uuden KAPK6 kattilan valmistuttua vuonna 2022, kaksi kiinteän polttoaineen kattilaa, jotka ovat kaukolämmön peruskuormalaitoksia. Lisäksi lämpölaitoksella on neljä öljykattilaa huippu- ja varakuormalaitoksina.

Seinäjoen Energian lämpölaitokset

Kapernaumin lämpölaitos

 • Käyttöönottovuosi: 1982
 • Polttoaineteho yhteensä: 150,5 MW
 • Polttoaineet: Biomassa, jyrsinturve, kevyt polttoöljy ja kivihiili
 • Käyttö: Perus- ja huippukuorma

Kapernaumin lämpölaitos on käyttöönotettu vuonna 1982. Lämpölaitoksella on, uuden KAPK6 kattilan valmistuttua vuonna 2022, kaksi kiinteän polttoaineen kattilaa, jotka ovat kaukolämmön peruskuormalaitoksia. Lisäksi lämpölaitoksella on neljä öljykattilaa huippu- ja varakuormalaitoksina.

Hanneksenrinteen lämpölaitos

 • Laitoksen modernisointi: 2016
 • Polttoaineteho yhteensä: 135 MW
 • Polttoaineet: puupelletti, kevyt polttoöljy
 • Käyttö:  vara- ja huippukuorma

Hanneksenrinteen lämpölaitos on aloittanut toimintansa 1970-luvulla sairaalan lämpökeskuksena. Toiminta on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2015 päätettiin tehdä polttoainemuutos polttoöljystä puupellettiin.

Puhdistamonkadun lämpökeskus (kuvassa)

 • Käyttöönottovuosi: 2011
 • Polttoaineteho: 49 MW
 • Polttoaine: kevyt polttoöljy
 • Käyttö: vara- ja huippukuorma

Puhdistamonkadun lämpölaitos on rakennettu kaukolämmön huippu- ja varakuormalaitokseksi vuonna 2011.

Hanneksenrinteen lämpölaitos

 • Laitoksen modernisointi: 2016
 • Polttoaineteho yhteensä: 135 MW
 • Polttoaineet: puupelletti, kevyt polttoöljy
 • Käyttö:  vara- ja huippukuorma

Hanneksenrinteen lämpölaitos on aloittanut toimintansa 1970-luvulla sairaalan lämpökeskuksena. Toiminta on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2015 päätettiin tehdä polttoainemuutos polttoöljystä puupellettiin.

Puhdistamonkadun lämpökeskus (kuvassa)

 • Käyttöönottovuosi: 2011
 • Polttoaineteho: 49 MW
 • Polttoaine: kevyt polttoöljy
 • Käyttö: vara- ja huippukuorma

Puhdistamonkadun lämpölaitos on rakennettu kaukolämmön huippu- ja varakuormalaitokseksi vuonna 2011.

Peräseinäjoen lämpölaitokset

Metallitien lämpölaitos (kuvassa)

 • Käyttöönottovuosi: 2009
 • Polttoaineteho: 4,5 MW
 • Polttoaine: jyrsinturve, puu, kevyt polttoöljy
 • Käyttö: Peruskuorma

Metallitien lämpölaitos on käyttöönotettu vuonna 2009. Lämpölaitoksella poltetaan jyrsinturvetta ja käynnistyspolttoaineena toimii kevyt polttoöljy. Lämpölaitos toimii peruskuormalaitoksena Peräseinäjoen kaukolämpöverkossa.

Koulutien lämpölaitos

 • Käyttöönottovuosi: 1996
 • Polttoaineteho: 4 MW
 • Polttoaine:  hake, kevyt polttoöljy
 • Käyttö: perus- ja huippukuorma

Koulutien lämpölaitos on käyttöönotettu 1996. Lämpölaitoksella tuotetaan lämpöä Peräseinäjoen kaukolämpöverkkoon. Laitoksella on kaksi kiinteän polttoaineen kattilaa, joissa poltetaan haketta, sekä yksi öljykattila, joka toimii vara- ja huippukuormana.

Peräseinäjoen lämpölaitokset

Metallitien lämpölaitos (kuvassa)

 • Käyttöönottovuosi: 2009
 • Polttoaineteho: 4,5 MW
 • Polttoaine: jyrsinturve, puu, kevyt polttoöljy
 • Käyttö: Peruskuorma

Metallitien lämpölaitos on käyttöönotettu vuonna 2009. Lämpölaitoksella poltetaan jyrsinturvetta ja käynnistyspolttoaineena toimii kevyt polttoöljy. Lämpölaitos toimii peruskuormalaitoksena Peräseinäjoen kaukolämpöverkossa.

Koulutien lämpölaitos

 • Käyttöönottovuosi: 1996
 • Polttoaineteho: 4 MW
 • Polttoaine:  hake, kevyt polttoöljy
 • Käyttö: perus- ja huippukuorma

Koulutien lämpölaitos on käyttöönotettu 1996. Lämpölaitoksella tuotetaan lämpöä Peräseinäjoen kaukolämpöverkkoon. Laitoksella on kaksi kiinteän polttoaineen kattilaa, joissa poltetaan haketta, sekä yksi öljykattila, joka toimii vara- ja huippukuormana.

SE on elämän vettä

Vesihuolto

Vesiliiketoiminnan vuosi 2021 sujui pääosin ennakoidun mukaisesti. Liikevaihto kehittyi positiivisesti, vaikka taksamuutoksia ei toimintavuoden maksuissa ollut. Investointeja toteutettiin jälleen runsaasti, muutamia kohteita siirtyi koronavaikutusten tai muiden viivästysten vuoksi tuleville vuosille. Verkostopuolella vesi- ja jätevesiverkoston uudisrakennus- sekä saneerauskohteita toteutettiin viime vuosien tapaan runsaasti. Uutta ja saneerattua verkostoa valmistui yhteensä noin 23 km. Roveksen teollisuusalueen laajennuksen ja tulevan Keski-Nurmon asemakaava-alueen tarpeisiin rakennettiin uusia vesihuoltoverkostoja. Uusien asuntoalueiden rakentamista jatkettiin myös Pajuluoman alueella. Merkittävimpiä saneerauskohteita olivat Kärjen, Jouppilan alueet sekä Tuottajantien ja Ruukintien saneerauskohteet.

Maailmanlaajuisesti vaikuttanut koronaviruspandemia jatkui koko toimintavuoden aaltoillen välillä pahempana, välillä tilanteen hieman helpottaessa. Pandemia aiheutti runsaasti epävarmuutta ja erityisjärjestelyitä kaikilla toimialoilla. Vesihuollon osalta suurin riski on kohdistunut pääosin henkilöstöresurssiin, jonka osalta on edelleen selvitty hyvin. Vesihuoltotarvikkeiden saatavuus pandemian pitkittyessä on heikentynyt ja hankintakustannukset nousseet merkittävästi.

Toimintavuosi oli vedenhankinnallisilta sääolosuhteiltaan viime vuosien kaltainen, kuumien kuivien jaksojen valitessa kesällä, toisaalta runsaiden sateiden syksy- ja talvikausineen. Kesän kuuma jakso näkyi jälleen suurina huippukulutuspäivinä. Vedenhankintaa helpotti vedenhankintayhtiön alkuvuodesta käyttöönottamat uudet pohjavedenottamot Karviassa. Toiminta-alueen sisällä vedenjakeluverkostoa optimoimalla vedenjakelussa huippukulutustilanteissa kyettiin vastaamaan vedentarpeeseen hyvin. Kokonaisuutena vedentoimituksissa onnistuttiin koko vuoden erittäin hyvin. Myyty talousvesimäärä oli reilut 5,1 miljoonaa kuutiometriä, kasvua kokonaisvesimäärässä oli vajaan prosentin verran. Vesiliiketoiminnan liikevaihto nousi 3,4 % kuluneella tilikaudella, ollen kokonaisuudessaan 18,3 miljoonaa euroa. Vesiliiketoiminnan liikevoitoksi muodostui 2,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella investointiin yhteensä noin 5 miljoonan euron arvosta ja investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

Toimintavuosi oli vedenhankinnallisilta sääolosuhteiltaan viime vuosien kaltainen, kuumien kuivien jaksojen valitessa kesällä, toisaalta runsaiden sateiden syksy- ja talvikausineen. Kesän kuuma jakso näkyi jälleen suurina huippukulutuspäivinä. Vedenhankintaa helpotti vedenhankintayhtiön alkuvuodesta käyttöönottamat uudet pohjavedenottamot Karviassa. Toiminta-alueen sisällä vedenjakeluverkostoa optimoimalla vedenjakelussa huippukulutustilanteissa kyettiin vastaamaan vedentarpeeseen hyvin. Kokonaisuutena vedentoimituksissa onnistuttiin koko vuoden erittäin hyvin. Myyty talousvesimäärä oli reilut 5,1 miljoonaa kuutiometriä, kasvua kokonaisvesimäärässä oli vajaan prosentin verran. Vesiliiketoiminnan liikevaihto nousi 3,4 % kuluneella tilikaudella, ollen kokonaisuudessaan 18,3 miljoonaa euroa. Vesiliiketoiminnan liikevoitoksi muodostui 2,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella investointiin yhteensä noin 5 miljoonan euron arvosta ja investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

Näkymät vuodelle 2022

Liiketoiminnan arvioidaan sujuvan vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion puitteissa. Investointeja on budjetoitu alkaneelle tilikaudelle viime vuotta enemmän ja niitä pyritään toteuttamaan investointisuunnitelman mukaisesti. Keskuspuhdistamolla varaudutaan puhdistuskapasiteetin kasvattamiseen ja jatketaan kiertotalouden edistämiseen tähtäävää fosforin talteenottohankkeen toteutusta. Verkostopuolella merkittävänä projektina käynnistyy mm. valtatie 19 leventämiseen liittyvät verkostotyöt.

Koronapandemia ei ole edelleenkään ohi ja sen aiheuttama henkilöstöriski vesihuoltolaitoksilla olemassa. Kansainvälisen turvallisuustilanteen kiristyminen aiheuttaa heijastusvaikutuksia myös vesihuoltoon. Koronapandemian aloittama ja talouspakotteiden kiihdyttämä kustannusten yhä jatkuva nousu ja vesihuoltotarvikkeiden toimitushäiriöiden lisääntyminen aiheuttanee haasteita tulevalle toimintavuodelle. Kansallisten vesihuoltohankkeiden toteutustyöt jatkuvat 2022. Myös alueellisen Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelman päivitystyö on tarkoitus aloittaa kevään 2022 aikana.

 

 

 

Näkymät vuodelle 2022

Liiketoiminnan arvioidaan sujuvan vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion puitteissa. Investointeja on budjetoitu alkaneelle tilikaudelle viime vuotta enemmän ja niitä pyritään toteuttamaan investointisuunnitelman mukaisesti. Keskuspuhdistamolla varaudutaan puhdistuskapasiteetin kasvattamiseen ja jatketaan kiertotalouden edistämiseen tähtäävää fosforin talteenottohankkeen toteutusta. Verkostopuolella merkittävänä projektina käynnistyy mm. valtatie 19 leventämiseen liittyvät verkostotyöt.

Koronapandemia ei ole edelleenkään ohi ja sen aiheuttama henkilöstöriski vesihuoltolaitoksilla olemassa. Kansainvälisen turvallisuustilanteen kiristyminen aiheuttaa heijastusvaikutuksia myös vesihuoltoon. Koronapandemian aloittama ja talouspakotteiden kiihdyttämä kustannusten yhä jatkuva nousu ja vesihuoltotarvikkeiden toimitushäiriöiden lisääntyminen aiheuttanee haasteita tulevalle toimintavuodelle. Kansallisten vesihuoltohankkeiden toteutustyöt jatkuvat 2022. Myös alueellisen Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelman päivitystyö on tarkoitus aloittaa kevään 2022 aikana.

 

 

 

SE on toimitusvarmaa sähköä

Seiverkot

Sähkönjakelun keskeytysten keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) oli 3 minuuttia

Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) 1 kpl

Vuoden suurin tuntiteho 7.12.2021 87,3 MW

Toimivat sähköverkot ovat avainasemassa energiamurroksessa

Seiverkot Oy:n tehtävä on toimittaa sähköä luotettavasti, toimitusvarmasti ja kustannustehokkaasti noudattaen sähkömarkkinalain vaatimuksia.  Vuonna 2013 voimaantullut sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönsiirtoyhtiöitä takaamaan sähkön entistäkin paremman toimitusvarmuuden. Seiverkot Oy on viime vuosina tehnyt mittavat investoinnit, joilla se vastaa kasvavan kaupungin tarpeisiin ja toimitusvarmuuteen.

Seiverkot Oy:n jakelualueen sähkön siirto kasvoi vuonna 2021 noin 4,4 % verran edelliseen vuoteen verrattuna. Verkossa siirretty sähkön kokonaismäärä oli kaikkiaan 469 GWh. Seiverkot Oy:n kokonaisliikevaihto oli yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. Seiverkot Oy:n investoinnit ovat olleet pääosin omarahoitteisia. Investoinnit tehdään tarkasti harkiten valtakunnallisten toimitusvarmuuden kehittämistavoitteiden mukaisesti.

Toimivat sähköverkot mahdollistavat alati sähköistyvän yhteiskunnan tarpeet, kuten liikenteen sähköistymisen. Uutta sähköverkkoa rakennettiin 31 km, josta keskijänniteverkkoa 12 km ja pienjänniteverkkoa 19 km.  Maakaapelointiaste keskijänniteverkolla on 67 % ja pienjänniteverkolla 92 %.

Toimivat sähköverkot ovat avainasemassa energiamurroksessa

Seiverkot Oy:n tehtävä on toimittaa sähköä luotettavasti, toimitusvarmasti ja kustannustehokkaasti noudattaen sähkömarkkinalain vaatimuksia.  Vuonna 2013 voimaantullut sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönsiirtoyhtiöitä takaamaan sähkön entistäkin paremman toimitusvarmuuden. Seiverkot Oy on viime vuosina tehnyt mittavat investoinnit, joilla se vastaa kasvavan kaupungin tarpeisiin ja toimitusvarmuuteen.

Seiverkot Oy:n jakelualueen sähkön siirto kasvoi vuonna 2021 noin 4,4 % verran edelliseen vuoteen verrattuna. Verkossa siirretty sähkön kokonaismäärä oli kaikkiaan 469 GWh. Seiverkot Oy:n kokonaisliikevaihto oli yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. Seiverkot Oy:n investoinnit ovat olleet pääosin omarahoitteisia. Investoinnit tehdään tarkasti harkiten valtakunnallisten toimitusvarmuuden kehittämistavoitteiden mukaisesti.

Toimivat sähköverkot mahdollistavat alati sähköistyvän yhteiskunnan tarpeet, kuten liikenteen sähköistymisen. Uutta sähköverkkoa rakennettiin 31 km, josta keskijänniteverkkoa 12 km ja pienjänniteverkkoa 19 km.  Maakaapelointiaste keskijänniteverkolla on 67 % ja pienjänniteverkolla 92 %.

Sähköverkon merkittävimmät rakennuskohteet vuonna 2021

 • Kärjen Linnunlaulupuiston 20 kV kaapelointi
 • Kultarannanpuiston/Siirtolapuutarhan 20 kV kaapelointi
 • Alakylä/Kustaantien 20 kV kaapelointi
 • Niemistöntien maakaapelointi
 • Törnävän Sedun alueen 20kV kaapeloinnin muutostyöt.

Kestävää ja kohtuullista liiketoimintaa asiakkaidemme parhaaksi

Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) oli ennätyksellisen alhainen, vain 3 minuuttia. Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) oli 1 kappaletta. Uusia liittymissopimuksia solmittiin vuoden aikana 132 kappaletta. Käyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa yhteensä 27 279. Uusia käyttöpaikkoja tuli 510 kappaletta.

Sähkön käyttö ja merkitys kasvavaa edelleen kiihtyvällä vauhdilla lähitulevaisuudessa. Seiverkot Oy keskittyy tulevaisuudessakin kestävään ja asiakkaita kohtaan kohtuulliseen liiketoimintaan. Seiverkot Oy laski verkkopalvelumaksuja 1.7.2021 jakelualueellaan Seinäjoella.

Seiverkot Oy:n palveluksessa 2021 vuoden lopussa oli 33 vakituista ja yksi määräaikainen henkilö. Sähköverkkoliiketoiminnan lisäksi Seiverkot Oy harjoittaa katuvalojen kunnossapito- ja rakentamistöitä sekä useita muita palveluita emoyhtiölle ja yksityisille asiakkaille.

Kestävää ja kohtuullista liiketoimintaa asiakkaidemme parhaaksi

Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) oli ennätyksellisen alhainen, vain 3 minuuttia. Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) oli 1 kappaletta. Uusia liittymissopimuksia solmittiin vuoden aikana 132 kappaletta. Käyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa yhteensä 27 279. Uusia käyttöpaikkoja tuli 510 kappaletta.

Sähkön käyttö ja merkitys kasvavaa edelleen kiihtyvällä vauhdilla lähitulevaisuudessa. Seiverkot Oy keskittyy tulevaisuudessakin kestävään ja asiakkaita kohtaan kohtuulliseen liiketoimintaan. Seiverkot Oy laski verkkopalvelumaksuja 1.7.2021 jakelualueellaan Seinäjoella.

Seiverkot Oy:n palveluksessa 2021 vuoden lopussa oli 33 vakituista ja yksi määräaikainen henkilö. Sähköverkkoliiketoiminnan lisäksi Seiverkot Oy harjoittaa katuvalojen kunnossapito- ja rakentamistöitä sekä useita muita palveluita emoyhtiölle ja yksityisille asiakkaille.

SE on edelläkävijä energia-alan murroksessa

Seinäjoen Energialla on pitkäaikainen, lähes 100 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Tavoitteemme on olla hiilineutraali sähkön ja lämmöntuotannon suhteen vuoteen 2030 mennessä.

Seinäjoen Energia Oy on uudistanut energiantuotantoaan voimakkaasti viime vuosien aikana, jonka ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi.

SE on energia- ja vesipalveluiden huipputekijä


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK