Ajankohtainen

Vahvistamme vesihuoltoamme ja haemme työnjohtajaa

Vahvistamme verkostoyksikköämme ja etsimme

TYÖNJOHTAJAA

Vesihuollon verkostoyksikkö vastaa toiminta-alueellaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen rakentamisesta, kunnossapidosta, saneerauksesta sekä toimintavarmuudesta käsittäen:

 • Kiinteistöliittymien rakennustyöt
 • vesimittarien vaihdot
 • verkostojen korjaus- ja kunnossapitotyöt
 • rakennettavien ja saneerattavien verkostojen liitostyöt
 • Korjaustyöt häiriötilanteissa
 • muut laskutustyöt

Haemme vesihuollon ammattilaista, jonka tehtäviin kuuluu ym. toimintojen päivittäinen organisointi sekä verkostoyksikön asentajien esihenkilönä toimiminen. Tehtävän hoitamiseen kuuluu myös yhteistoiminta useiden eri sidosryhmien kanssa (mm. Seinäjoen kaupunki, urakoitsijat, viranomaiset ja suunnittelijat).

Edellytämme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta (ins./rkm.), kokemusta vastaavista työtehtävistä sekä hyviä IT-valmiuksia. Arvostamme asiakaspalveluhenkisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä.

Tarjoamme sinulle monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä vesihuollon parissa sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi kannustavassa työyhteisössä.

Tehtävän palkkaus määräytyy Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuhteen tyyppi on vakituinen.

Lisätietoja tehtävästä antaa verkostopäällikkö Kari Yli-Kahila (0207 601 235) 2.10 ja 16.10 klo 13–15. Muina aikoina lisätietoja antaa Mika Niininen, 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Hakemuksia käsitellään jo hakuaikana, joten lähetäthän hakemuksesi pikaisesti, viimeistään 19.10.2023 osoitteessa: talentadore.com/apply/tyonjohtaja

Rekrytoimme vesihuoltoon verkostoasentajan

Vahvistamme verkostoyksikköämme ja etsimme

VERKOSTOASENTAJAA

Vesihuollon verkostoyksikkö vastaa toiminta-alueellaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen rakentamisesta, kunnossapidosta, saneerauksesta sekä toimintavarmuudesta käsittäen:

 • kiinteistöliittymien rakennustyöt
 • vesimittarien vaihdot
 • verkostojen korjaus- ja kunnossapitotyöt
 • rakennettavien ja saneerattavien verkostojen liitostyöt
 • korjaustyöt häiriötilanteissa
 • muut laskutustyöt

Toivomme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta tai kokemusta vastaavista työtehtävistä sekä hyviä IT-valmiuksia. Arvostamme asiakaspalveluhenkisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä. Tehtävässä on eduksi BC-ajokortti.

Tarjoamme sinulle monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä vesihuollon parissa sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi kannustavassa työyhteisössä.

Tehtävän palkkaus määräytyy Energiateollisuuden työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä on vakituinen.

Lisätietoja tehtävästä antaa verkostopäällikkö Kari Yli-Kahila (0207 601 235) 3.10 ja 17.10 klo 12–15. Muina aikoina lisätietoja antaa Mika Niininen, 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Hakemuksia käsitellään jo hakuaikana, joten lähetäthän hakemuksesi pikaisesti, viimeistään 19.10.2023 osoitteessa talentadore.com/apply/verkostoasentaja

Vesiverkostoa saneerataan Peräseinäjoen alueella syksyn aikana

Peräseinäjoella saneerataan syksyn aikana alavesisäiliötä ja samassa yhteydessä selkeytetään ja uusitaan vanhoja vedenjakeluverkostoja ja -liitoksia. Verkoston saneerauksen ja selkeytyksen vuoksi joudutaan tekemään kaivantoja Peräseinäjoen keskusalueelle. Töiden aikana joudutaan tekemään vesikatkoja, joista pyritään tiedottamaan tekstiviestein kyseisen alueen vesijohtoon liittyneille.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Mikäli tekstiviesti-ilmoitusta ei ole tullut ja vedenjakelussa ilmenee häiriö, pyydämme olemaan yhteydessä Seinäjoen Veden päivystysnumeroon tai asiakaspalveluun.

Vikailmoitukset 24h – vesi p. 0207 601 222
Asiakaspalvelu ma – pe klo 9 – 16 p. 0203 35 000

 

Tutustu kesäkuun 2023 asiakasuutiskirjeeseen

Seinäjoen Energian kesäkuun 2023 asiakasuutiskirje on nyt julkaistu, ja se on luettavissa täällä.

Uutiskirjeessä on asiaa muun muassa uusista sähkönmyyntihinnoista, huhtikuusta alkaen maksetusta sähköhyvityksestä, kaukolämmön uudesta päästölaskurista sekä syksyllä toteuttavasta asiakastutkimuksesta. Lisäksi uutiskirjeessä on vinkkejä rakentajille sekä tietoa kesän työmaakohteista.

Voit tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi verkkosivuiltamme löytyvällä tilauslomakkeella.

SE virtaa kaikkialla – Yhteiskuntavastuuta monella tavalla

Ei vain sähköä, lämpöä ja vettä. Alueellisen hyvinvoinnin tukeminen on yksi Seinäjoen Energian kulmakivistä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Veikko Koivisto.

Veikko Koivistoa ei voi innostuksen puutteesta syyttää. Seinäjoen Energian hallituksen puheenjohtaja on loputtoman kiinnostunut energia-alan kehityksestä ja uusista tuulista, tulevaisuuden keksinnöistä ja teknisistä ratkaisuista. Koivisto seuraa alan uutisia ja ottaa asioista selvää käytännössä kaiken aikaa.

Energiakonsernin ylimmäinen ei osaa eikä edes halua rajata rooliaan tiettyihin viikkotunteihin.

“Jatkuvasti on pysyttävä hereillä ja perillä, en tätä muulla tavoin voisi tehdäkään. Olen myös luontaisesti kiinnostunut tekniikasta. Tekninen kehitys taas on avainasemassa, kun yhtiö haluaa tavoittaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.”

Energia-alan vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymistä pois kaikenlaisesta polttamisesta ja kohti uutta teknologiaa, esimerkiksi vetypohjaista energiantuotantoa, Koivisto visioi.

“Ilman muuta energia-alan tulevaisuus on vetyteknologian lisäksi voimakkaasti myös aurinko- ja tuulivoimassa. Myös hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen on kasvava juttu. Olemme kaavailleet tälle vuodelle investointipäätöstä lämmön talteenotolle jätevedestä. Kaiken kaikkiaan on kiinnostavaa seurata alan muutoksia ja olla mukana kehityksessä.”

Raha – ja hyvä – kiertää

Keskustelussa on Seinäjoen Energian yrityksen yhteiskuntavastuu: millä tavoin konserni lisää alueellista hyvinvointia ja ottaa niin taloudellista, sosiaalista kuin ekologistakin vastuuta. Tuo kaikki edellyttää laadukasta ja harkittua päätöksentekoa, ja sen takeena Koivisto korostaa yhtiön hallituksen monipuolisuutta.

“Meillä on hyvä hallitus ja jäsenillä on monenlaista osaamista. Ei kaikkien tarvitse olla juuri teknisissä asioissa niin syvällä. Monialaisuus on osoittautunut tärkeäksi, erityisesti silloin, kun päätökset ovat isoja ja kauaskantoisia. Sellaisia ne energiayhtiössä oikeastaan ovat kaikki.”

Seinäjoen Energian taloudellinen merkitys kaupungille on kiistaton. Vakavarainen, pian satavuotias yhtiö tulouttaa joka vuosi kaupungille miljoonia euroja. Yhtiö on myös merkittävä työllistäjä. Energialaisia on kaikkiaan yli 110.

“Meillä tehdään pitkiä työuria. Vaihtuvuus on vähäistä. Se kertoo jo paljon siitä, että työnantaja on onnistunut luomaan työolosuhteet, joissa ihmiset viihtyvät.”

Yhtiö tarjoaa myös kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyömahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille. Yksi esimerkki oppilaitosyhteistyöstä ovat erilaiset opiskelijaprojektit.

Vastuullisuus koskee myös hintoja, joiden nousu on viime aikoina kurittanut kaikkia. Seinäjoen Energia on onnistunut hintojen nousupaineiden alla pitämään asiakashinnat kohtuullisina.

“Vaikka ajat ovat hankalat, me saimme torjuttua pahimmat korotukset sillä, että olemme pystyneet myymään ylijäämäsähköä hyvällä hinnalla pörssiin. Uusia asiakkaita otettiin vuonna 2022 vain Seinäjoen kaupungin alueelta, mikä on jättänyt meille ylijäämäsähköä. Tämä on ollut ratkaisevassa asemassa tässä hintakurimuksessa.”

Seinäjoen Energian hallituksen puheenjohtaja Veikko Koivisto on kenties kokouksissa kovat kaulassa, mutta arkipäivänsä hän viettää työhaalarissaan metallipajallaan Peräseinäjoella. Seinäjoen Energian hallituksessa hänen taipaleensa alkoi vuonna 2021.

Positiivista energiaa sponsoroinnin myötä

Seinäjoen Energia on merkittävä paikallisten toimijoiden tukija. Se sponsoroi joka vuosi useita Seinäjoella toimivia seuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä esimerkiksi urheilun, kulttuurin ja nuorisotoiminnan saralla.

“Se on meille ihan itsestään selvä juttu. Olemme kaupungin oma yhtiö ja teemme suhteellisen hyvää tulosta. On oikein, että tuloksesta menee pieni osa myös paikalliseen toimintaan ja nuorille.”

Seinäjoen Energian vuoden 2023 toinen sponsorointihakukierros on parhaillaan auki. Hakuaikaa on 30.9.2023 saakka.

Koivisto summaa Seinäjoen Energian roolia alueellisen hyvinvoinnin rakentajana näin:

“Sen lisäksi, että yhtiö tuottaa kaikkien kaupunkilaisten tarvitsemia peruspalveluita, on sen merkitys koko kaupungille monipuolisesti mittava. On hienoa, että meillä on kaupunkiomisteinen energiayhtiö, jonka liikevaihto on liki sata miljoonaa ja jonka työn tuloksista voidaan jakaa moneen.”

 

 

Seinäjoen Energia vaikuttaa alueellisesti

Osinkotulot kaupungille vuonna 2022

3 miljoonaa euroa

Investoinnit tulevaisuuteen vuonna 2022

50 miljoonaa euroa

Työllistävyys

Yli 110 osaajaa

Kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita vuosittain

Noin 10

 

Tämä artikkeli on julkaistu Virtaa-lehden numerossa 1/2023. Tutustu lehteen.

Vuoden 2023 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä 30.9. saakka

Seinäjoen Energian vuoden 2023 toinen sponsorointihakukierros on parhaillaan käynnissä. Hakuaikaa on 30.9.2023 saakka.

Me Seinäjoen Energialla haluamme jakaa alueellamme hyvää energiaa tukemalla paikallisia yhdistyksiä ja toimijoita.

Tuemme huolellisesti valittuja yleishyödyllisiä, humanitäärisiä, kulttuuria, junioritoimintaa tai urheilua edistäviä paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä. Valittujen yhteistyökumppaneiden toiminnan tulee olla sopusoinnussa arvojemme kanssa ja hyödyttää paikallisyhteisöä ja sen hyvinvointia. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat hyvinvointi, yhdessä menestyminen sekä vastuullisuus.

Tukisummasta riippuen odotamme vastikkeeksi tuesta esimerkiksi näkyvyyttä tai muita yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyön muotoja voi olla monia.

 

Näin haet sponsoritukea

Jos haluat jättää sponsorointihakemuksen tämän vuoden toiseen hakukierrokseen, jätäthän hakemuksesi 30.9.2023 mennessä verkkolomakkeella. Saman yhteistyötahon kanssa tehdään yksi sopimus vuodessa.

Pääset tekemään hakemuksen sähköisesti tämän linkin kautta: Sponsorointihakemus. Täytäthän huolellisesti kaikki lomakkeen kohdat. Hakemussivulla on kerrottu tarkemmin sponsorointiperiaatteistamme. Tutustuthan niihin huolellisesti.

Käsittelemme hakemuksia kaksi kertaa vuodessa, seuraavan kerran lokakuussa. Sponsorointihakemukset käsittelee sponsorointitiimi. Seinäjoen Energia voi harkintansa mukaan pidättäytyä kokonaan tuen antamisesta.

Toteutamme asiakastutkimuksen syksyllä 2023

Toteutamme asiakastutkimuksen kaukolämpö-, sähkönsiirto- ja sähkönmyyntiasiakkaillemme syksyllä 2023. Asiakastutkimusten avulla saamme arvokasta tietoa asiakaskokemuksesta ja -tyytyväisyydestä sekä siitä, missä olemme onnistuneet ja mitä voisimme kehittää. Saatu palaute onkin äärimmäisen tärkeää toimintamme kehittämiseksi.

Kaukolämmön ja sähköverkkoyhtiö Seiverkkojen osalta asiakastutkimus tehdään yhteistyössä Innolinkin ja Adato Energia Oy:n kanssa. Tutkimuksessa ovat mukana sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat. Sähkönmyynnin asiakastutkimus kohdistuu kuluttaja-asiakkaisiin, ja tutkimuksen toteuttaa markkinatutkimusyhtiö Epsi Rating.

Asiakastutkimukset toteutetaan puhelinhaastatteluina loppukesän ja syksyn aikana. Tutkimusten toteutuksessa noudatetaan tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Kiitämme asiakkaitamme jo etukäteen antamastanne arvokkaasta palautteesta!

”Parasta on, kun autan asiakasta ratkaisemaan ongelman”

Seinäjoen Energian kaukolämpöinsinööri Tatu Luoma nauttii vaihtelevista työpäivistään.

“Työpäiväni Seinäjoen Energialla ovat monipuolisia, ja tuosta vaihtelevuudesta pidänkin. Viihdyn työssäni mainiosti.

Tulin taloon kesätöihin vuonna 2009, olin silloin vielä insinööriopiskelija. Aluksi pääsin tekemään toimistolle kaukolämpöverkon laskentaa, mutta muutaman viikon jälkeen huomasin, että toimistossa istuminen ei ole minua varten ja pyysin päästä ”ojalle hommiin”. Pääsin tekemään kaukolämpöverkon asennustöitä ihan siellä käytännön tasolla, lapion varressa. Se oli kiinnostavaa ja opetti paljon, sillä nyt ymmärrän työssäni paremmin kaikki verkonrakennuksen työvaiheet.

Kahden kesätyövuoden jälkeen aloitin kaukolämpöinsinöörinä. Työnkuvaani kuuluu kaukolämpöverkon rakentamisen organisointi. Se pitää sisällään monenlaista. Lasken urakkatarjouksia, osallistun työmaakokouksiin ja hoidan uusien kaukolämpöasiakkaiden käytännön toimet. Lisäksi toimin kaukolämmön asentamisen turvallisuuskoordinaattorina.

Meillä on myös tarjolla avaimet käteen -palvelu, eli kun asiakas haluaa kaukolämmön, me huolehdimme kaiken siihen liittyvän asennustöineen. Vuosien varrella yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut hyvin ja on saanut huomata, että maakunnassa on osaavia tekijöitä.

 

Kotikäynnit ja uuden oppiminen virkistävät

Uudiskohteiden liittäminen kaukolämpöverkkoon on yleensä aika simppeliä. Haastavampaa ja samalla kiinnostavaa on suunnitella lämmitysjärjestelmän muutos vanhassa kohteessa. Viimeisen parin vuoden aikana moni asiakkaamme on siirtynyt öljystä kaukolämpöön. Tätä suunnitellessa minä menen paikan päälle. Laadin kodinomistajalle tai taloyhtiölle kustannus- ja aikatauluarvion.

On mukavaa, kun pääsen auttamaan ihmisiä lämmitysjärjestelmän vaihtamisessa. Tykkään työstäni, jossa saan olla paljon ihmisten parissa. Kiinnostavaa on myös päästä koko ajan oppimaan uutta talotekniikan alalta. Erilaiset hybridilämmitysjärjestelmät yleistyvät, kun aurinkovoiman suosio kasvaa. Haluan koko ajan lisätä ymmärrystäni tästä alasta.”

 

Energialainen

Kuka?
Tatu Luoma

Mitä?
Kaukolämpöinsinööri Seinäjoen Energialla. Energialainen vuodesta 2009

Koulutus
Energiatekniikan insinööri (Oulun AMK)

Kotoisin
Seinäjoelta

Harrastaa
Vanhojen autojen ja traktoreiden entisöimistä

 

 

Tämä artikkeli on julkaistu Virtaa-lehden numerossa 1/2023. Tutustu lehteen.