Tutustu kesäkuun 2023 asiakasuutiskirjeeseen

Seinäjoen Energian kesäkuun 2023 asiakasuutiskirje on nyt julkaistu, ja se on luettavissa täällä.

Uutiskirjeessä on asiaa muun muassa uusista sähkönmyyntihinnoista, huhtikuusta alkaen maksetusta sähköhyvityksestä, kaukolämmön uudesta päästölaskurista sekä syksyllä toteuttavasta asiakastutkimuksesta. Lisäksi uutiskirjeessä on vinkkejä rakentajille sekä tietoa kesän työmaakohteista.

Voit tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi verkkosivuiltamme löytyvällä tilauslomakkeella.

SE virtaa kaikkialla – Yhteiskuntavastuuta monella tavalla

Ei vain sähköä, lämpöä ja vettä. Alueellisen hyvinvoinnin tukeminen on yksi Seinäjoen Energian kulmakivistä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Veikko Koivisto.

Veikko Koivistoa ei voi innostuksen puutteesta syyttää. Seinäjoen Energian hallituksen puheenjohtaja on loputtoman kiinnostunut energia-alan kehityksestä ja uusista tuulista, tulevaisuuden keksinnöistä ja teknisistä ratkaisuista. Koivisto seuraa alan uutisia ja ottaa asioista selvää käytännössä kaiken aikaa.

Energiakonsernin ylimmäinen ei osaa eikä edes halua rajata rooliaan tiettyihin viikkotunteihin.

“Jatkuvasti on pysyttävä hereillä ja perillä, en tätä muulla tavoin voisi tehdäkään. Olen myös luontaisesti kiinnostunut tekniikasta. Tekninen kehitys taas on avainasemassa, kun yhtiö haluaa tavoittaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.”

Energia-alan vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymistä pois kaikenlaisesta polttamisesta ja kohti uutta teknologiaa, esimerkiksi vetypohjaista energiantuotantoa, Koivisto visioi.

“Ilman muuta energia-alan tulevaisuus on vetyteknologian lisäksi voimakkaasti myös aurinko- ja tuulivoimassa. Myös hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen on kasvava juttu. Olemme kaavailleet tälle vuodelle investointipäätöstä lämmön talteenotolle jätevedestä. Kaiken kaikkiaan on kiinnostavaa seurata alan muutoksia ja olla mukana kehityksessä.”

Raha – ja hyvä – kiertää

Keskustelussa on Seinäjoen Energian yrityksen yhteiskuntavastuu: millä tavoin konserni lisää alueellista hyvinvointia ja ottaa niin taloudellista, sosiaalista kuin ekologistakin vastuuta. Tuo kaikki edellyttää laadukasta ja harkittua päätöksentekoa, ja sen takeena Koivisto korostaa yhtiön hallituksen monipuolisuutta.

“Meillä on hyvä hallitus ja jäsenillä on monenlaista osaamista. Ei kaikkien tarvitse olla juuri teknisissä asioissa niin syvällä. Monialaisuus on osoittautunut tärkeäksi, erityisesti silloin, kun päätökset ovat isoja ja kauaskantoisia. Sellaisia ne energiayhtiössä oikeastaan ovat kaikki.”

Seinäjoen Energian taloudellinen merkitys kaupungille on kiistaton. Vakavarainen, pian satavuotias yhtiö tulouttaa joka vuosi kaupungille miljoonia euroja. Yhtiö on myös merkittävä työllistäjä. Energialaisia on kaikkiaan yli 110.

“Meillä tehdään pitkiä työuria. Vaihtuvuus on vähäistä. Se kertoo jo paljon siitä, että työnantaja on onnistunut luomaan työolosuhteet, joissa ihmiset viihtyvät.”

Yhtiö tarjoaa myös kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyömahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille. Yksi esimerkki oppilaitosyhteistyöstä ovat erilaiset opiskelijaprojektit.

Vastuullisuus koskee myös hintoja, joiden nousu on viime aikoina kurittanut kaikkia. Seinäjoen Energia on onnistunut hintojen nousupaineiden alla pitämään asiakashinnat kohtuullisina.

“Vaikka ajat ovat hankalat, me saimme torjuttua pahimmat korotukset sillä, että olemme pystyneet myymään ylijäämäsähköä hyvällä hinnalla pörssiin. Uusia asiakkaita otettiin vuonna 2022 vain Seinäjoen kaupungin alueelta, mikä on jättänyt meille ylijäämäsähköä. Tämä on ollut ratkaisevassa asemassa tässä hintakurimuksessa.”

Seinäjoen Energian hallituksen puheenjohtaja Veikko Koivisto on kenties kokouksissa kovat kaulassa, mutta arkipäivänsä hän viettää työhaalarissaan metallipajallaan Peräseinäjoella. Seinäjoen Energian hallituksessa hänen taipaleensa alkoi vuonna 2021.

Positiivista energiaa sponsoroinnin myötä

Seinäjoen Energia on merkittävä paikallisten toimijoiden tukija. Se sponsoroi joka vuosi useita Seinäjoella toimivia seuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä esimerkiksi urheilun, kulttuurin ja nuorisotoiminnan saralla.

“Se on meille ihan itsestään selvä juttu. Olemme kaupungin oma yhtiö ja teemme suhteellisen hyvää tulosta. On oikein, että tuloksesta menee pieni osa myös paikalliseen toimintaan ja nuorille.”

Seinäjoen Energian vuoden 2023 toinen sponsorointihakukierros on parhaillaan auki. Hakuaikaa on 30.9.2023 saakka.

Koivisto summaa Seinäjoen Energian roolia alueellisen hyvinvoinnin rakentajana näin:

“Sen lisäksi, että yhtiö tuottaa kaikkien kaupunkilaisten tarvitsemia peruspalveluita, on sen merkitys koko kaupungille monipuolisesti mittava. On hienoa, että meillä on kaupunkiomisteinen energiayhtiö, jonka liikevaihto on liki sata miljoonaa ja jonka työn tuloksista voidaan jakaa moneen.”

 

 

Seinäjoen Energia vaikuttaa alueellisesti

Osinkotulot kaupungille vuonna 2022

3 miljoonaa euroa

Investoinnit tulevaisuuteen vuonna 2022

50 miljoonaa euroa

Työllistävyys

Yli 110 osaajaa

Kesätyöntekijöitä tai harjoittelijoita vuosittain

Noin 10

 

Tämä artikkeli on julkaistu Virtaa-lehden numerossa 1/2023. Tutustu lehteen.

Vuoden 2023 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä 30.9. saakka

Seinäjoen Energian vuoden 2023 toinen sponsorointihakukierros on parhaillaan käynnissä. Hakuaikaa on 30.9.2023 saakka.

Me Seinäjoen Energialla haluamme jakaa alueellamme hyvää energiaa tukemalla paikallisia yhdistyksiä ja toimijoita.

Tuemme huolellisesti valittuja yleishyödyllisiä, humanitäärisiä, kulttuuria, junioritoimintaa tai urheilua edistäviä paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä. Valittujen yhteistyökumppaneiden toiminnan tulee olla sopusoinnussa arvojemme kanssa ja hyödyttää paikallisyhteisöä ja sen hyvinvointia. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat hyvinvointi, yhdessä menestyminen sekä vastuullisuus.

Tukisummasta riippuen odotamme vastikkeeksi tuesta esimerkiksi näkyvyyttä tai muita yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyön muotoja voi olla monia.

 

Näin haet sponsoritukea

Jos haluat jättää sponsorointihakemuksen tämän vuoden toiseen hakukierrokseen, jätäthän hakemuksesi 30.9.2023 mennessä verkkolomakkeella. Saman yhteistyötahon kanssa tehdään yksi sopimus vuodessa.

Pääset tekemään hakemuksen sähköisesti tämän linkin kautta: Sponsorointihakemus. Täytäthän huolellisesti kaikki lomakkeen kohdat. Hakemussivulla on kerrottu tarkemmin sponsorointiperiaatteistamme. Tutustuthan niihin huolellisesti.

Käsittelemme hakemuksia kaksi kertaa vuodessa, seuraavan kerran lokakuussa. Sponsorointihakemukset käsittelee sponsorointitiimi. Seinäjoen Energia voi harkintansa mukaan pidättäytyä kokonaan tuen antamisesta.

Toteutamme asiakastutkimuksen syksyllä 2023

Toteutamme asiakastutkimuksen kaukolämpö-, sähkönsiirto- ja sähkönmyyntiasiakkaillemme syksyllä 2023. Asiakastutkimusten avulla saamme arvokasta tietoa asiakaskokemuksesta ja -tyytyväisyydestä sekä siitä, missä olemme onnistuneet ja mitä voisimme kehittää. Saatu palaute onkin äärimmäisen tärkeää toimintamme kehittämiseksi.

Kaukolämmön ja sähköverkkoyhtiö Seiverkkojen osalta asiakastutkimus tehdään yhteistyössä Innolinkin ja Adato Energia Oy:n kanssa. Tutkimuksessa ovat mukana sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat. Sähkönmyynnin asiakastutkimus kohdistuu kuluttaja-asiakkaisiin, ja tutkimuksen toteuttaa markkinatutkimusyhtiö Epsi Rating.

Asiakastutkimukset toteutetaan puhelinhaastatteluina loppukesän ja syksyn aikana. Sähkönmyyntiasiakkaiden tutkimuksista osa toteutetaan sähköpostikyselyn kautta. Tutkimusten toteutuksessa noudatetaan tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Kiitämme asiakkaitamme jo etukäteen antamastanne arvokkaasta palautteesta!

Seinäjoen Energia Oy:n sähkönmyyntihinnat laskevat 1.7.2023

Seinäjoen Energia Oy:n toistaiseksi voimassa olevat sähkönmyyntihinnat laskevat 1.7.2023. Laskeneet hankintakustannukset mahdollistavat hinnanalennuksen.

Hinnanalennuksen vaikutus kerrostaloasujalle on noin 6,70 €/kk, rivitaloasujalle noin 17 €/kk ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle noin 54 €/kk.

Alennukset koskevat toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia. Alennus koskee ainoastaan sähkön myyntihintaa, sähkön verkkopalvelumaksuihin muutoksilla ei ole vaikutusta.

Seinäjoen Energia Oy:n tavoitteena on tarjota asiakkailleen vakaat ja edulliset hinnat nyt ja tulevaisuudessa.

Hinnanmuutokset eivät edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Asiakkaille tiedotetaan hinnanmuutoksesta myös kirjeitse.

 

 

Tällä hetkellä voimassa olevat sähkönmyyntihinnat sekä lisätietoa sähkösopimuksista löydät täältä.

Askeleet kohti hiilineutraalia kaukolämpöä

Seinäjoen Energia on ilmoittanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Millaiset ovat vihreät askeleet, jotta päämäärään kaukolämmön tuotannossa päästään?

Tavoite on kova, mutta ei mahdoton. Näin sanovat ympäristöinsinööri Sanna Niinisalo ja verkkopäällikkö Pasi Palomäki, jotka työssään Seinäjoen Energialla hakevat keinoja yrityksen kaukolämmöntuotannon hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

“Päästömme ovat vuodesta 2019 koko ajan laskeneet, suurelta osin turpeenpolton vähentymisen vuoksi. Olemme saaneet sitä korvattua hakkeella. Myös uuteen teknologiaan on investoitu paljon”, Palomäki sanoo.

Isoimpia panostuksia ovat viime vuonna käynnistetty Kapernaumin uusi biolämpölaitos ja Hanneksenrinteen lämpölaitoksen muutostyöt.

“Kapernaumin biolämpölaitoksella on käytössä savukaasupesuri, jolla poltossa syntyvistä savukaasuista saadaan otettua energiaa talteen. Hanneksenrinteen varavoimalaitoksessa on siirrytty öljynpoltosta pellettiin.”

Seinäjoen Energia ostaa suurimman osan kaukolämmöstään Seinäjoen Voimalta.

“Seinäjoen Voiman yhteistuotantovoimalaitoksessa on lämpöä varastoiva kaukolämpöakku ja uusi sähkökattila”, Palomäki antaa esimerkkejä satsauksista vihreämpään energiantuotantoon.

Tulevaisuus avaa uusia mahdollisuuksia

Teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmityksessä on myös lisääntynyt. Sen osuuden odotetaan entisestään kasvavan. Jo nyt Seinäjoen Energian valikoimissa oleva uusiutuva kaukolämpö on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla
ja hukkalämmöllä.

“Uutena, tämän vuoden projektina meillä on jäteveden lämmöntalteenotto, jonka mahdollisuuksia parhaillaan tutkimme. Se toimisi lämpöpumpputekniikalla. Sen potentiaali on yli 10 megawattia”, Palomäki sanoo.

Biomassat omasta maakunnasta

Ympäristöinsinööri Sanna Niinisalo muistuttaa, että uusista energiamuodoista huolimatta sähköä ja lämpöä tuotetaan kuitenkin lähivuosina myös polttamalla.

“Silloin on tärkeää, että käytetään kestävästi tuotettuja puupolttoaineita. Niitä ovat esimerkiksi metsätähdehake, puunkuori sekä teollisuuden sivuvirtana syntyvä sahanpuru. Näiden alkuperä on aina tiedossa. Meillä puupolttoaineet tulevat pääosin Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta.”

Päästölaskuri kertoo, miten on edistytty

Kaukolämmön päästölaskurista asiakas voi tarkistaa oman kaukolämpöyhtiönsä kaukolämmön tuotannon päästökertoimen ja päästöt. Laskurin avulla voi laskea omat lämmityksestä aiheutuneet päästönsä sekä seurata yhtiön kaukolämmön päästöjen kehitystä. Paikallisvoima ry:n julkaiseman laskurin rakentamisessa on ollut mukana myös Seinäjoen Energia.

“Päästölaskurilla asiakas pääsee tutkimaan kaukolämpöyhtiönsä päästöjä ja vertailemaan niitä muihin paikkakuntiin ja yhtiöihin. Viralliset tilastot päivittyvät hitaasti, eivätkä anna välttämättä oikeaa kuvaa oman kaukolämpöyhtiön päästöistä. Laskuriin tietoja päivitetään tiheämmin, ja oikeat verkkokohtaiset päästöt ovat saatavissa”, Niinisalo sanoo.

Sanna Niinisalon ja Pasi Palomäen mukaan on kiinnostavaa työskennellä energia-alalla tänä aikana, kun ympäristön kannalta kestävämpi teknologia ottaa harppauksia.

“On hienoa, jos tässä työssä saa olla itsekin siihen vaikuttamassa”, Niinisalo summaa.

 

MITÄ ON HIILINEUTRAALIUS?

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

 

Seinäjoen Energian kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla ja hukkalämmöllä vuonna 2022

59 %

Jyrsinturpeen osuus on pienentynyt vuoteen 2019 verraten

50 %

Kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2019

45 %

 

Tämä artikkeli on julkaistu Virtaa-lehden numerossa 1/2023. Tutustu lehteen.

Tärkeä fosfori talteen jätevedestä

Louhittava fosfori on loppumassa maapallolta. Elämän kiertokululle elintärkeää mineraalia otetaan Seinäjoella talteen jätevedestä.

Jos Seinäjoen Energian Fotajäve-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti, pian Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla saadaan lastata rekkoihin fosforisakkaa. Jätevedestä eroteltu fosfori on materiaalia kierrätyslannoitevalmistajien tarpeisiin. Fosfori saadaan jalostettua esimerkiksi peltolannoitteeksi, takaisin ravintoketjun kiertokulkuun.

Jätevedenpuhdistuslaitoksen käyttöpäällikkö Juha Korpi selostaa jäteveden puhdistusprosessia Seinäjoella:

“Jätevesi kulkee ensin normaalin puhdistusprosessin, hiekkasuodatuksen, selkeytys- ja ilmastusaltaiden läpi. Prosessin loppupäässä veden fosfaattifosfori saostetaan rautakemikaalilla rautafosforisakaksi. Sakka kerätään erilliseen sakka-astiaan ja kuivataan kuljetettavaan olomuotoon.”

Muutos aikaisempaan on siinä, että puhdistusprosessissa syntyvää fosforilietettä ei jatkossa kuljeteta muiden lietteiden mukana jatkokäsittelyyn biokaasulaitokselle.

“Näin fosfori saadaan moninkertaisesti väkevämpänä edelleen hyötykäyttöön.”

Eläin- ja ihmisperäiset virrat hyödynnettävä

Fosforin talteenotto jätevesistä on globaalisti merkittävä asia. Fosfori on hupeneva, uusiutumaton luonnonvara, jonka arvellaan loppuvan maailmasta jopa vain kymmenien vuosien kuluessa. Nykyaikaiselle elintarviketuotannolle fosforilannoitteet ovat välttämättömiä. Siksi on tärkeää saada olemassa oleva fosfori kiertoon.

Suurin osa Suomen biomassojen fosforista on kotieläinten lannassa, mutta kotitalouksista ja teollisuudesta peräisin olevat puhdistamolietteet tulevat hyvänä kakkosena.

Seinäjoen jätevedenpuhdistamo puhdistaa vuosittain 100 000 ihmisen jätevedet ja on koko maan 12. suurin puhdistamo. Laskelma on koostettu ottaen huomioon asukasmäärä ja teollisuus.

Ihmisperäisten jätevesien hyödyntäminen lannoitteena on ollut melko vaikeaa niiden sisältämien haitta-aineiden vuoksi. Jätevedessä on raskasmetalleja, mikromuoveja ja haitallisia orgaanisia aineita. Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla näiden haitta-aineiden pitoisuuksia tutkitaan jatkuvasti.

Uuden prosessin myötä mikromuoveja ja orgaanisia haitta-aineita jää lietteeseen enää kymmenesosa tavalliseen puhdistamolietteeseen verrattuna.

Avuksi maataloussektorille

Fosforin kierrätyksen vaikutukset ulottuvat tietenkin myös talouteen.

“Mitä korkeammalle lannoitteiden hinnat nousevat, sitä tärkeämpää on kehittää kierrätyslannoitteita”, Juha Korpi pohtii maatalouden kustannuspaineita.

Korpi huomauttaa, että jätevedenpuhdistamolla talteen otettu fosforisakka ei ole valmis lannoite, vaan raaka-aine lannoitevalmistajille markkinoitavaksi. Tuotantokapasiteetti olisi noin 1500 tonnia fosforilannoitteen raaka-ainetta vuodessa.

Ympäristöministeriö tukee ravinteiden kierrätykseen tähtääviä hankkeita. Fotajäve on saanut reilun 500 000 euron tuen. Kaikkiaan hankkeen kustannukset kipuavat puoleentoista miljoonaan. Prosessia varten on rakennettu puhdistamolle lisäosa ja hankittu muun muassa jätevesilietettä kuivaava linko.

Fotajäve-hanke on kesän tullen loppusuoralla. Näyte-eriä fosfaattisakasta on jo saatu tuotettua.

 

Katso video fosforin talteenottolaitokselta:

 

Tämä artikkeli on julkaistu Virtaa-lehden numerossa 1/2023. Tutustu lehteen.

Sähkön arvonlisävero takaisin 24 prosenttiin 1.5. alkaen

Suomen hallituksen päätöksellä sähkönmyynnin arvonlisävero alennettiin tilapäisesti 24 prosentista 10 prosenttiin 1.12.2022–30.4.2023 väliseksi ajaksi. Toukokuusta alkaen verokanta palaa taas normaaliin 24 prosenttiin.

Huomioimme arvonlisäveron muutoksen automaattisesti sähkölaskuilla, eikä muutos vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Arvonlisäveron muutos näkyy laskuilla kesäkuussa, jolloin toukokuun kulutus laskutetaan. Jos asiakkaan laskutusväli on kolme kuukautta, näkyy muutos seuraavalla laskulla.

Arvonlisäveron muutos on koskenut energiamaksua ja energian perusmaksua, mutta ei sähkön siirtomaksua ja sähköveroa.

Seinäjoen Energia Oy:n toistaiseksi voimassa olevat sähkönmyyntihinnat laskevat 1.5.2023 alkaen. Hinnanmuutokset eivät edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Löydät lisätietoa sähkönmyyntihinnoista ja sähkösopimuksista täältä.

”Parasta on, kun autan asiakasta ratkaisemaan ongelman”

Seinäjoen Energian kaukolämpöinsinööri Tatu Luoma nauttii vaihtelevista työpäivistään.

“Työpäiväni Seinäjoen Energialla ovat monipuolisia, ja tuosta vaihtelevuudesta pidänkin. Viihdyn työssäni mainiosti.

Tulin taloon kesätöihin vuonna 2009, olin silloin vielä insinööriopiskelija. Aluksi pääsin tekemään toimistolle kaukolämpöverkon laskentaa, mutta muutaman viikon jälkeen huomasin, että toimistossa istuminen ei ole minua varten ja pyysin päästä ”ojalle hommiin”. Pääsin tekemään kaukolämpöverkon asennustöitä ihan siellä käytännön tasolla, lapion varressa. Se oli kiinnostavaa ja opetti paljon, sillä nyt ymmärrän työssäni paremmin kaikki verkonrakennuksen työvaiheet.

Kahden kesätyövuoden jälkeen aloitin kaukolämpöinsinöörinä. Työnkuvaani kuuluu kaukolämpöverkon rakentamisen organisointi. Se pitää sisällään monenlaista. Lasken urakkatarjouksia, osallistun työmaakokouksiin ja hoidan uusien kaukolämpöasiakkaiden käytännön toimet. Lisäksi toimin kaukolämmön asentamisen turvallisuuskoordinaattorina.

Meillä on myös tarjolla avaimet käteen -palvelu, eli kun asiakas haluaa kaukolämmön, me huolehdimme kaiken siihen liittyvän asennustöineen. Vuosien varrella yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut hyvin ja on saanut huomata, että maakunnassa on osaavia tekijöitä.

 

Kotikäynnit ja uuden oppiminen virkistävät

Uudiskohteiden liittäminen kaukolämpöverkkoon on yleensä aika simppeliä. Haastavampaa ja samalla kiinnostavaa on suunnitella lämmitysjärjestelmän muutos vanhassa kohteessa. Viimeisen parin vuoden aikana moni asiakkaamme on siirtynyt öljystä kaukolämpöön. Tätä suunnitellessa minä menen paikan päälle. Laadin kodinomistajalle tai taloyhtiölle kustannus- ja aikatauluarvion.

On mukavaa, kun pääsen auttamaan ihmisiä lämmitysjärjestelmän vaihtamisessa. Tykkään työstäni, jossa saan olla paljon ihmisten parissa. Kiinnostavaa on myös päästä koko ajan oppimaan uutta talotekniikan alalta. Erilaiset hybridilämmitysjärjestelmät yleistyvät, kun aurinkovoiman suosio kasvaa. Haluan koko ajan lisätä ymmärrystäni tästä alasta.”

 

Energialainen

Kuka?
Tatu Luoma

Mitä?
Kaukolämpöinsinööri Seinäjoen Energialla. Energialainen vuodesta 2009

Koulutus
Energiatekniikan insinööri (Oulun AMK)

Kotoisin
Seinäjoelta

Harrastaa
Vanhojen autojen ja traktoreiden entisöimistä

 

 

Tämä artikkeli on julkaistu Virtaa-lehden numerossa 1/2023. Tutustu lehteen.