Hallitus

Seinäjoen Energian hallitus 

Pertti Mäki-Hakola, puheenjohtaja
Jani Karvonen
Timo Tuokko, henkilöstön edustaja
Martti Pajulammi
Jaakko Kiiskilä
Paula Sihto
Paula Risikko
Harry Wallin