Hallitus

Seinäjoen Energian hallitus 

Pertti Mäki-Hakola, puheenjohtaja
Jani Karvonen
Jukka Ollila, henkilöstön edustaja
Martti Pajulammi
Jorma Rasinmäki
Paula Sihto
Paula Risikko
Harry Wallin