Symbolikuva, joka kuvaa kaukolämpöä. Vihreällä pohjalla valkoinen mittari

SE pitää lämpimänä

Tarjoamme kaukolämpöä Seinäjoen ja Peräseinäjoen taajamissa.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kaukolämmön tuotanto

Kaukolämmön hankinta

Vuonna 2023 kaukolämmön hankinta oli yhteensä 552 GWh. Tästä Seinäjoen voimalaitoksen lämmöntuotannon osuus oli 150 GWh, sähkökattilan 119 GWh, teollisuuden hukkalämpöjen 49 GWh ja 234 GWh tuotettiin Kapernaumin, Hanneksenrinteen ja Puhdistamonkadun lämpölaitoksilla. Lämmöntoimituksemme varmuus asiakkaille on huipputasoa, vuonna 2023 se oli lähes 100 prosenttia.

 

Kaukolämmön polttoaineet

Kaukolämpöä tuotetaan Seinäjoella biomassoilla (sahanpuru, kuori, hake, puupelletit), sähkökattilalla, teollisuuden hukkalämmöillä, jyrsinturpeella ja rikittömällä, kevyellä polttoöljyllä. Jyrsinturpeen ja öljyn osuus tuotannosta on laskenut viime vuosina merkittävästi.

 

Kaukolämpö Peräseinäjoella

Peräseinäjoella on erillinen kaukolämpöverkko, joka lämmittää taajaman noin 60 kiinteistöä ja teollisuutta. Peräseinäjoen kaukolämpö tuotetaan Metallitien ja Koulutien lämpölaitoksilla.

Koulutien lämpölaitoksella käytetään haketta ja Metallitiellä pääasiallisena polttoaineena käytetään jyrsinturvetta. Varapolttoaineena laitoksilla on rikitön kevyt polttoöljy.

 

Kaukolämpö uudistuu

Seinäjoen Energian tavoitteena on hiilineutraali kaukolämpö vuonna 2030. Lähes hiilineutraali tuotanto on mahdollista saavuttaa jo nykyisellä tuotantokapasiteetilla:

  • Botnia Freezen pakastehallin lauhdelämmöistä on tehty kaukolämpöä vuodesta 2019 alkaen parhaimmillaan 1 MW:n teholla.
  • Hanneksenrinteen vara- ja huippulämpökeskuksella on vaihdettu öljy puupellettiin vuonna 2020.
  • Syksyllä 2022 Kapernaumissa otettiin käyttöön uusi kiinteän polttoaineen kattila, joka mahdollistaa edullisempien biopolttoainejakeiden tehokkaan käytön kaukolämmön tuotannossa. Savukaasujen puhdistusjärjestelmällä saadaan otettua savukaasujen lämpö talteen kaukolämmöksi. Laitos tuottaa tarvittaessa kaksi kolmasosaa Seinäjoen kaukolämmön vuosienergiasta.
  • Syksyllä 2022 Seinäjoen voimalaitosalueelle valmistui kaukolämpöakku, jonka vesitilavuus on 10 000 m3. Akkuun voidaan varastoida kaukolämpöä myöhempää käyttöä varten. Akku parantaa kannattavuutta ja lisää toimitusvarmuutta.
  • Syksyllä 2022 Seinäjoen voimalaitosalueelle valmistui 40 MW:n sähkökattila. Sähkökattila muuttaa sähkön kaukolämmöksi akkuun tai suoraan kaukolämpöverkkoon silloin, kun sähkön hinta on alhaisempi kuin vaihtoehtoinen, esimerkiksi puun polttoon perustuva tuotanto.
  • Vuoden 2022 aikana Kapernaumin vanhemman biokattilan tuotanto muutettiin turpeesta täysin puulle, investoimalla nuohoukseen ja palamisilman lämmitykseen.
  • Jätevedenpuhdistamolla jätevesistä talteen otettu lämpö voi kattaa selvitysten mukaan jopa kuudesosan kaukolämmön tarpeesta. Valmistelemme hanketta parhaillaan, ja investointipäätös pyritään tekemään kesään 2024 mennessä.

Lisäksi valmistelemme ja tutkimme datakeskusten hukkalämmön hyödyntämistä ja lämmön kausivarastointia. Vuonna 2023 käynnistettiin hanke, jossa tutkitaan ja pilotoidaan kaukolämpöverkon lämpötilatason alentamista. Tulevaisuuden matalalämpöinen kaukolämpöverkko toimii energia-alustana, joka yhdistää kaupungin kiinteistöt toisiinsa yhdeksi energiaverkoksi.

31.12.2022 tehdyn tukkulämmöntuotannon liiketoimintakaupan myötä Kapernaumin, Hanneksenrinteen ja Puhdistamonkadun lämpölaitokset siirtyivät Seinäjoen Voima Oy:n omistukseen. Seinäjoen Energia yhdessä Seinäjoen Voiman kanssa optimoi entistä paremmin kaukolämmön tuotantoa. Näin säästämme polttoaineita ja takaamme kohtuuhintaisen luotettavan kaukolämmön asiakkaillemme.


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK