Symbolikuva, joka kuvaa kaukolämpöä. Vihreällä pohjalla valkoinen mittari

SE pitää lämpimänä

Tarjoamme kaukolämpöä Seinäjoen ja Peräseinäjoen taajamissa.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kaukolämmön tuotanto

Kaukolämmön hankinta

Vuonna 2022 suurin osa kaukolämmöstä tuotettiin Kyrkösjärven rannalla sijaitsevassa Seinäjoen Voima Oy:n eli Sevon sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksessa. Voimalan lämmöntuotannon osuus laski 60 prosenttiin Kapernaumin uuden lämpökattilan sekä Seinäjoen voimalaitosalueen kaukolämpöakun ja sähkökattilan käyttöönoton myötä. Sevon lisäksi lämpöä tuotetaan Kapernaumin, Hanneksenrinteen ja Puhdistamonkadun lämpölaitoksilla.

Vuonna 2022 kaukolämpöä tuotettiin 512 GWh, josta Kapernaumissa, Hanneksenrinteellä ja Puhdistamonkadulla tuotettiin 201 GWh, Sevolla 308 GWh ja hukkalämpönä teollisuudelta ostettiin 3 GWh.

 

Kaukolämmön polttoaineet

Kaukolämmön tuotannossa polttoaineena käytetään sahanpurua, kuorta, haketta, puupellettiä, jyrsinturvetta sekä rikitöntä kevyttä polttoöljyä. Jyrsinturpeen osuus on laskenut viime vuosien aikana merkittävästi.

Kaukolämpö Peräseinäjoella

Peräseinäjoella on erillinen kaukolämpöverkko, joka lämmittää taajaman noin 60 kiinteistöä ja teollisuutta. Peräseinäjoen kaukolämpö tuotetaan Metallitien ja Koulutien lämpölaitoksilla.

Koulutien lämpölaitoksella käytetään haketta ja Metallitiellä pääasiallisena polttoaineena käytetään jyrsinturvetta. Varapolttoaineena laitoksilla on rikitön kevyt polttoöljy.

Kaukolämpö uudistuu

Seinäjoen Energian tavoitteena on hiilineutraali kaukolämpö vuonna 2030. Lähes hiilineutraali tuotanto on mahdollista saavuttaa jo nykyisellä tuotantokapasiteetilla:

  • Botnia Freezen pakastehallin lauhdelämmöistä on tehty kaukolämpöä vuodesta 2019 alkaen parhaimmillaan 1 MW:n teholla.
  • Hanneksenrinteen vara- ja huippulämpökeskuksella on vaihdettu öljy puupellettiin vuonna 2020.
  • Syksyllä 2022 Kapernaumissa otettiin käyttöön uusi kiinteän polttoaineen kattila, joka mahdollistaa edullisempien biopolttoainejakeiden tehokkaan käytön kaukolämmön tuotannossa. Savukaasujen puhdistusjärjestelmällä saadaan otettua savukaasujen lämpö talteen kaukolämmöksi. Laitos tuottaa tarvittaessa kaksi kolmasosaa Seinäjoen kaukolämmön vuosienergiasta.
  • Syksyllä 2022 Sevon tontille valmistui kaukolämpöakku, jonka vesitilavuus on 10 000 m3. Akkuun voidaan varastoida kaukolämpöä myöhempää käyttöä varten. Akku parantaa kannattavuutta ja lisää toimitusvarmuutta.
  • Syksyllä 2022 Sevon tontille valmistui 40 MW:n sähkökattila. Sähkökattila muuttaa sähkön kaukolämmöksi akkuun tai suoraan kaukolämpöverkkoon silloin, kun sähkön hinta on alhaisempi kuin vaihtoehtoinen, esimerkiksi puuta polttamalla tehty tuotanto.
  • Vuoden 2022 aikana Kapernaumin vanhemman biokattilan tuotanto muutettiin turpeesta täysin puulle, investoimalla nuohoukseen ja palamisilman lämmitykseen.
  • Jätevedenpuhdistamolla jätevesistä talteen otettu lämpö voi kattaa selvitysten mukaan jopa kuudesosan kaukolämmön tarpeesta. Hankkeen investointitukihakemus on käsittelyssä.

Lisäksi valmistelemme ja tutkimme datakeskusten hukkalämmön hyödyntämistä ja lämmön kausivarastointia. Tänä vuonna on käynnistetty hanke, jossa tutkitaan ja pilotoidaan kaukolämpöverkon lämpötilatason alentamista. Tulevaisuuden matalalämpöinen kaukolämpöverkko toimii energia-alustana, joka yhdistää kaupungin kiinteistöt toisiinsa yhdeksi energiaverkoksi.

31.12.2022 tehdyn tukkulämmöntuotannon liiketoimintakaupan myötä Kapernaumin, Hanneksenrinteen ja Puhdistamonkadun lämpölaitokset siirtyivät Seinäjoen Voima Oy:n omistukseen.

Tulevaisuudessa Seinäjoen Energia yhdessä Seinäjoen Voiman kanssa optimoi entistä paremmin kaukolämmön tuotantoa. Näin säästämme polttoaineita ja takaamme kohtuuhintaisen luotettavan kaukolämmön asiakkaillemme.