Symbolikuva, joka kuvaa kaukolämpöä. Vihreällä pohjalla valkoinen mittari

SE pitää lämpimänä

Tarjoamme kaukolämpöä Seinäjoen ja Peräseinäjoen taajamissa.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kaukolämmön tuotanto

Tuotanto Seinäjoella

Seinäjoella kaukolämpö tuotetaan pääasiassa Kyrkösjärven rannalla sijaitsevassa Seinäjoen Voima Oy:n sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksessa. Sevon osuus Seinäjoen kaukolämmön tuotannossa on jopa 70 – 80 %. Sevon lisäksi kaukolämpöä tuotetaan lämpölaitoksilla Kapernaumissa, Hanneksenrinteellä ja Puhdistamonkadulla.

lämpö_tuotantojakauma

Vuonna 2019 kaukolämmön kokonaistuotanto oli 522 GWh. Kaukolämmöstä 82 % (427 GWh) ostettiin Seinäjoen Voimalta ja 18 % kaukolämmöstä tuotettiin muilla lämpölaitoksilla (93 GWh) sekä hukkalämmöllä (2 GWh).

 

Kaukolämmön polttoaineet

Seinäjoen Energia käyttää omilla lämpölaitoksillaan kaukolämmön tuotannossa polttoaineena jyrsinturvetta, haketta, puupellettiä sekä rikitöntä kevyttä polttoöljyä. Kapernaumin lämpölaitoksen kiinteän polttoaineen kattilassa poltetaan jyrsinturvetta ja haketta. Lisäksi huippu- ja varakuormana käytettävissä öljykattiloissa polttoaineena on rikitön kevyt polttoöljy.

Hanneksenrinteen ja Puhdistamonkadun lämpölaitokset toimivat kaukolämmön huippu- ja varakuormalaitoksina. Puhdistamonkadulla polttoaineena käytetään rikitöntä kevyttä polttoöljyä. Hanneksenrinteen lämpölaitoksella poltetaan polttoainemuutoksen jälkeen puupellettipölyä ja vara- ja tukipolttoaineena rikitöntä kevyttä polttoöljyä.

lämpö tuotannon polttoaineet

 

Seinäjoen Energian lämpölaitokset

Kapernaumin lämpölaitos

 • Käyttöönottovuosi: 1982
 • Polttoaineteho yhteensä: 101 MW
 • Polttoaineet: jyrsinturve, hake, kevyt polttoöljy ja kivihiili

Hanneksenrinteen lämpölaitos

 • Laitoksen modernisointi: 2016
 • Polttoaineteho yhteensä: 135 MW
 • Polttoaineet: puupelletti, kevyt polttoöljy
 • Käyttö: vara- ja huippukuorma

Puhdistamonkadun lämpökeskus

 • Käyttöönottovuosi: 2011
 • Polttoaineteho: 49 MW
 • Polttoaine: kevyt polttoöljy
 • Käyttö: vara- ja huippukuorma

Metallitien lämpölaitos

 • Käyttöönottovuosi: 2009
 • Polttoaineteho: 4,5 MW
 • Polttoaine: jyrsinturve, kevyt polttoöljy

Koulutien lämpölaitos:

 • Käyttöönottovuosi: 1996 (Seinäjoen Energian omistukseen 2005)
 • Polttoaineteho: 4 MW
 • Polttoaine: hake, kevyt polttoöljy

 

Kaukolämpö Peräseinäjoella

Peräseinäjoen kaukolämpöverkko on oma itsenäinen kaukolämpöverkkonsa. Peräseinäjoen kaukolämpö tuotetaan kahdella Seinäjoen Energian omalla lämpölaitoksella Metallitiellä ja Koulutiellä. Peräseinäjoen kaukolämmön tuotanto vuonna 2019 oli yhteensä noin 15 GWh. Kaukolämmöstä 11 GWh (75 %) tuotettiin Metallitien lämpölaitoksella ja 4 GWh (25 %) Koulutien lämpölaitoksella.

Polttoaineena Koulutien lämpölaitoksella käytettään haketta ja varapolttoaineena rikitöntä kevyttä polttoöljyä. Metallitiellä pääasiallisena polttoaineena käytetään jyrsinturvetta ja varapolttoaineena rikitöntä kevyttä polttoöljyä.

 

lämpö_peejoki

 

Kaukolämpö tulevaisuudessa

Seinäjoen Energialla on tällä hetkellä yksi kohde, josta keräämme hukkalämpöä. Yhteistyö Botnia Freeze Oy:n kanssa aloitettiin v. 2019.

Seinäjoen Energian suuntauksena on vähentää kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Askeleita kohti uusiutuvia polttoaineita ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä on jo otettu. Hanneksenrinteen lämpökeskuksella suoritetaan polttoainemuutosta, jonka avulla polttoöljyn käyttö vaihtuu uusiutuvaan puupellettiin. Polttoaineen muutos vähentää öljyn käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Lisäksi Seinäjoen Energia on investoimassa uuteen kattilaan Kapernaumin lämpökeskukselle. Uusi kattila mahdollistaa polttoaineiden laajan käytön ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämisen tuotannossa. Kapernaumin lämpölaitoksen toiminnan jatkamiselle ja uuden lämpöyksikön rakentamiselle on myönnetty ympäristölupa lokakuussa 2019. Ympäristölupa on luettavissa Aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta.

 

lämpö_tuotanto2030