Häiriötiedote
Peräseinäjoen alueella muutoksia vedenjakelussa

Katsaus vuoteen 2023

Seinäjoen Energia luo hyvinvointia tarjoamalla asiakkailleen sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja laadukkaasti ja luotettavasti.  Työllistämme 114 osaajaa. Investoimme tulevaisuuden ratkaisuihin, ja tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Seinäjoen Energia -konsernin muodostavat Seinäjoen Energia Oy ja Seiverkot Oy. Olemme Seinäjoen kaupungin sataprosenttisesti omistama konserni. Tuottamamme hyöty jää kaupunkilaisten ja kaupungin kehittämisen hyväksi. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhdessä menestyminen, vastuullisuus ja hyvinvointi.


Toimitusjohtaja Vesa Hätilän katsaus vuoteen 2023

Energiamurros etenee vauhdilla; Suomessa tuotettu sähkö on jo lähes päästötöntä. Vuonna 2023 sähköä tuotettiin Suomessa noin 78 terawattituntia, josta päästöttömän sähkön tuotannon osuus oli yli 90 prosenttia. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on samalla tasolla kuin vesivoimalla tuotetun.

Tuulivoiman ja ydinvoiman lisääntymisen myötä sähkön tuotanto Suomessa kasvoi. Samaan aikaan sähkön nettotuonti laski huomattavasti. Suomi on sähköenergian tuotannon suhteen lähes omavarainen vuositasolla, mutta ei kuitenkaan sähkön huipputehon kannalta.

Sähkön pörssihinnoissa vaihtelua

Sähköenergian hintataso tukkumarkkinoilla normalisoitui, sähkön hinnoissa on kuitenkin suurta vaihtelua vuorokausi- ja tuntitasolla. Seinäjoen Energia pystyi pitämään asiakashinnat kohtuullisina, ja asiakasmäärä oli ennätystasolla.

Osallistuimme EPSI Ratingin sekä Adaton ja Innolinkin asiakastyytyväisyyskyselyihin, joista saimme erinomaiset arvosanat. Asiakkaillemme tärkeimpiä tekijöitä ovat edullinen hinta, paikallisuus, yrityksen luotettavuus sekä asioiden vaivattomuus.

Vuonna 2023 toteutetussa strategiatyössä päivitimme strategiset linjauksemme taloudesta ja omistuksista sekä määrittelimme liiketoimintojen strategiset linjaukset ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Päivitetyn strategiamme mukaisesti tuotamme energia- ja vesipalvelut luotettavasti, ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti joka hetki.

Investointeja ja tulevaisuuden näkymiä

EPV Energian omistajana teimme investointipäätöksen Lapuan Heininevan aurinkopuistoon. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen teollisen mittakaavan aurinkovoimahanke ja samalla yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista. Aurinkovoimapuisto otetaan käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olemme olleet jo pitkään mukana ydinvoimalaitoshankkeissa EPV Energian omistajana. Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto alkoi huhtikuussa 2023. Olkiluodossa (OL1, OL2 ja OL3) tuotettiin noin 30 prosenttia Suomen viime vuoden sähköntarpeesta.

Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimahankkeessa ei tapahtunut merkittävää edistymistä vuoden 2023 aikana. Voimaosakeyhtiö SF keskittyi tukemaan Fennovoimaa sen oikeuksien puolustamisessa Rosatom-yhtiöitä vastaan käytävissä oikeudenkäynneissä sekä optimoimaan Pyhäjoen laitospaikan arvon. Seinäjoen Energia oli mukana myös Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalahankkeessa yhtenä Voimajunkkarit Oy:n omistajana.

Energiavirasto julkaisi joulukuussa sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta koskevat valvontamenetelmät vuosille 2024–2031. Uudella valvontamenetelmällä tavoitellaan asiakashinnoittelun kohtuullisuutta sekä sähköverkon kehittämistä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Kansainvälinen ilmastokokous hyväksyi fossiilisista polttoaineista irtautumisen ja vihreän siirtymän edistämisen. Ilmastokokouksen loppuasiakaskirja sisältää tavoitteen luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Myös Seinäjoen Energian tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Seinäjoen Energia -konsernin taloudellinen tilanne on vakaa ja tarjoaa kestävän pohjan tulevalle toiminnalle. Jatkamme määrätietoista panostamista päästöttömään ja toimintavarmaan energiatuotantoon. Tehtyjen ja tulevien investointien myötä kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme jatkossakin kilpailukykyiset energiahinnat.

Haluan lausua parhaimmat kiitokset uskollisille asiakkaillemme ja osaavalle henkilökunnallemme. Kiitän hallituksen jäseniä sekä omistajaa arvokkaasta panoksesta yhtiön kehittämisessä.

Vesa Hätilä
Toimitusjohtaja
Seinäjoen Energia

Konsernin avainluvut

0

MEUR

Liikevaihto

0

MEUR

Liikevoitto

0

osaajaa

Henkilöstö

0

MEUR

Investoinnit

Vuoden kohokohdat

Tärkeä fosfori talteen jätevedestä

Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön innovatiivinen fosforin talteenottolaitos. Talteen otettua rautafosforisakkaa voidaan käyttää kierrätysravinnevalmistuksessa tai mahdollisesti akkuteollisuudessa tulevaisuudessa. Ympäristöministeriö avusti hanketta noin 0,5 miljoonalla eurolla.

Suomen tyytyväisimmät sähkönmyynnin asiakkaat

Epsi Ratingin toteuttaman valtakunnallisen asiakastutkimuksen tulokset osoittavat, että Seinäjoen Energialla on Suomen tyytyväisimmät sähkönmyynnin yksityisasiakkaat. Erityisen korkeat arvosanat saimme palvelumme laadusta ja imagostamme. Osallistuimme tutkimukseen ensimmäistä kertaa.

Seiverkoille kiitosta asiakkailta

Innolinkin ja Adato Energian toteuttamassa energiayhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa Seiverkot Oy pärjäsi erinomaisesti. Seiverkkojen asiakastyytyväisyysindeksi oli korkein kyselyyn osallistuneista verkkoyhtiöistä. Etenkin vastuullisuus, asiakaspalvelu ja vikojen korjausnopeus saivat asiakkailta kiitosta.

Kohti hiilineutraaliutta

Etenemme määrätietoisesti kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitettamme. Vuonna 2023 72 prosenttia sähköntuotannostamme oli hiilidioksidivapaata. Kaukolämmön päästöt laskivat edelleen merkittävästi biomassapolttoaineiden ja hukkalämmön käytön lisääntyessä sekä sähkökattilan vaikutuksesta.