Katsaus vuoteen 2022

Seinäjoen Energia luo hyvinvointia tarjoamalla asiakkailleen sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja laadukkaasti ja luotettavasti.  Työllistämme 110 osaajaa. Investoimme tulevaisuuden ratkaisuihin, ja tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Seinäjoen Energia -konsernin muodostavat Seinäjoen Energia Oy ja Seiverkot Oy. Olemme Seinäjoen kaupungin sataprosenttisesti omistama konserni. Tuottamamme hyöty jää kaupunkilaisten ja kaupungin kehittämisen hyväksi. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhdessä menestyminen, vastuullisuus ja hyvinvointi.


Toimitusjohtaja Vesa Hätilän katsaus vuoteen 2022

Katso katsaus videolta. Voit myös lukea toimitusjohtajan katsauksen tekstimuodossa.

 

Toimitusjohtaja Vesa Hätilän katsaus vuoteen 2022

Vuosi 2022 oli energia-alalla poikkeuksellinen. Merkittävimpänä syynä oli Venäjän Ukrainaan tekemä hyökkäys, sitä seuranneet EU:n ja lännen pakotteet Venäjälle sekä venäläisen energian poistuminen markkinoilta. Suomessa energiakriisiä pyrittiin ratkaisemaan muun muassa nostamalla kotimaista tuotantoa ja vähentämällä energian kulutusta.

Sähkön asiakashinnat kohosivat viime vuonna koko Euroopassa ennätykselliselle tasolle. Suomessa sähkön hinnat olivat Euroopan toiseksi edullisimmat, Ruotsin jälkeen.

Päästöttömän energiantuotannon ennätysvuosi

Vuonna 2022 sähköä kulutettiin Suomessa noin 82 terawattituntia, josta kotimaassa tuotettiin noin 70 terawattituntia. Siitä reilusti yli puolet tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Eniten uusiutuvaa tuotettiin vesivoimalla, lähes 14 terawattituntia.

Päästöttömän tuotannon osuus, noin 89 %, nousi kaikkien aikojen ennätykseen. Ydinvoiman osuus kotimaisesta sähkön tuotannosta oli 35 %. Tuulivoimalla tuotettiin 16,7 % Suomessa tuotetusta sähköstä. Viimevuonna uutta tuulivoimakapasiteettia rakennettiin 2 430 megawattia.

Seinäjoen Energia pystyi pitämään asiakashinnat kohtuullisina. Pääsyy tähän on, että Seinäjoen Energia on yliomavarainen sähkön tuotannon suhteen, eli sähköntuotantomme ylittää sähkön myyntimäärän asiakkaillemme. Myymme sähköntuotannostamme merkittävän osan suoraan omille asiakkaillemme, ja ylijäämäsähkön myymme mahdollisimman kannattavaan hintaan pörssiin.

Investointeja tulevaisuuden ratkaisuihin

Vuonna 2022 Seinäjoen Energia oli mukana toteuttamassa useita erilaisia projekteja. Yhtiön suurin yksittäinen investointi, 50 MW:n kaukolämmön biolämpölaitos valmistui marraskuussa 2022 Kapernaumiin. Syksyllä 2022 Seinäjoen voimalaitosalueelle valmistuivat myös 40 MW:n sähkökattila ja 10 000 kuution kaukolämpöakku. Nämä ratkaisut ovat esimerkkejä tulevaisuuden puhtaasta lämmöntuotantojärjestelmästä, jossa sähköä ja lämpöä tuotetaan entistä enemmän yhteistuotantona

 

EPV Energian omistajana olemme olleet mukana myös uusien tuulivoimaloiden rakentamisessa. Viimeisimmät tuulivoimalat ovat nousseet Teuvalle ja Närpiöön.

Olemme olleet jo pitkään mukana ydinvoimalaitoshankkeissa, kuten TVO 1, 2 ja 3 -hankkeissa EPV Energian omistajana. Seinäjoen Energia oli mukana myös Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalahankkeessa yhtenä Voimajunkkarit Oy:n omistajana. Fennovoima päätti RAOS Projectin kanssa solmitun laitossopimuksen toukokuussa 2022 johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa hanke.

Panostamme päästöttömyyteen ja toimitusvarmuuteen

Toteutimme vuonna 2022 tukkulämmöntuotantolaitostemme liiketoimintakaupan Seinäjoen Voimalle. Järjestely tuo etuja osaamisen, kehittämisen ja investointien kuin myös talouden ja päästöttömän energiantuotannon näkökulmasta.

Vuonna 2022 juhlistimme 100-vuotiasta Seinäjoen Vettä. Vaikka moni asia on vuosien saatossa muuttunut, on toiminnan tavoite edelleen sama: tarjota laadukasta ja toimintavarmaa vesihuoltoa asiakkaillemme.

Seinäjoen Energia -konsernin taloudellinen tilanne on vakaa ja tarjoaa kestävän pohjan tulevalle toiminnalle. Jatkamme määrätietoista panostamista päästöttömään ja toimintavarmaan energiatuotantoon. Vuoden 2023 aikana teemme investointipäätöksiä liittyen muun muassa tuulivoiman, aurinkovoiman sekä säätövoiman mahdolliseen lisärakentamiseen. Tehtyjen ja tulevien investointien myötä kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme jatkossakin kilpailukykyiset energiahinnat, entistä ympäristöystävällisemmin.

Haluan lausua parhaimmat kiitokset asiakkaillemme ja osaavalle henkilökunnallemme. Kiitän hallituksen jäseniä sekä omistajaa arvokkaasta panoksesta yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Vesa Hätilä
Toimitusjohtaja
Seinäjoen Energia

Konsernin avainluvut

0

MEUR

Liikevaihto

0

.9

MEUR

Liikevoitto

0

osaajaa

Henkilöstö

0

MEUR

Investoinnit

Vuoden kohokohdat

Seinäjoen Vesi 100 vuotta

Seinäjoki ei kuulu maamme vanhimpien kaupunkien joukkoon, mutta järjestäytynyt vesihuolto on ehtinyt jo 100 vuoden ikään. Vaikka moni asia on vuosien saatossa muuttunut, on toiminnan tavoite edelleen sama: tarjota laadukasta ja toimintavarmaa vesihuoltoa asiakkaillemme.

Uusi biolämpölaitos starttasi

Kapernaumin uuden biolämpölaitoksen rakennusprojekti saatiin maaliin marraskuussa 2022 suunnitellusti aikataulussaan ja budjetissaan. Uusi kattila käyttää polttoaineena biomassoja ja tuottaa noin neljä kertaa enemmän energiaa verrattuna Kapernaumin vanhaan kattilaan.

Datahub onnistuneesti käyttöön

Helmikuussa 2022 käyttöönotettu valtakunnallinen Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Se parantaa sähkönkäyttäjien- ja myyjien sekä sähköverkkoyhtiöiden tiedonvaihtoa ja toimintaa. Datahubissa voi tarkastella käyttöpaikkaan ja sähkösopimuksiin liittyviä tietoja.

Asiakkaamme säästivät sähköä

Energiansäästö oli viime vuoden keskeinen teema, ja osallistuimme valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan. Säästötalkoot tuottivat tulosta, ja sähkönmyynnin asiakkaidemme sähkön kokonaiskulutus väheni loppuvuoden aikana verrattuna vuoteen 2021 noudattaen valtakunnallista trendiä.


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK