Henkilöstö ja hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työturvallisuuden varmistaminen, toimitusvarmuudesta huolehtiminen sekä hyvinvoinnin luominen paikallisyhteisöön ovat keskeinen osa toimintaamme ja sosiaalista vastuutamme.


koristeellinen kuvaelementti

Työturvallisuus ja -hyvinvointi

Hyvinvoiva, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, työturvallisuuteen sekä työntekijöiden ammatilliseen kehitykseen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme perusta.

Työhyvinvointia mitataan meillä säännöllisesti työeläkevakuutusyhtiö Kevan toteuttamalla henkilöstötutkimuksella, joista viimeisin toteutettiin loppuvuonna 2022. Tutkimuksen tulokset paranivat lähes kaikilla osa-alueilla vuoden 2020 tutkimukseen verrattuna, joskin vastausprosentti jäi viime tutkimusta alhaisemmaksi.

Henkilöstömme sitoutuneisuus näkyy meillä muun muassa pitkinä työurina. Työhyvinvointia edistävät muun muassa kattava työterveyshuolto, henkilöstön vakuutusturva, liukuva työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurietu, yhteisölliset henkilöstötapahtumat sekä työnantajan tarjoamat ryhmäliikuntamahdollisuudet.

Työturvallisuus on meille ykkösasia kaikessa tekemisessä. Turvallisessa työskentelyssä avainroolissa ovat yhteiset turvallisuusohjeet ja riskeihin varautuminen, ennakoiva turvallisuustyö ja henkilöstön sitoutuminen. Sattuneet tapaturmat sekä läheltä piti -tilanteet raportoidaan ja käydään läpi neljästi vuodessa konsernin työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Avoimuus turvallisuuspoikkeamien ja vaaratilanteiden esille nostamisessa on kehittynyt vuosien aikana. Turvallisuusriskien tuominen yhteiseen tietoisuuteen onkin erittäin tärkeää, sillä se ennaltaehkäisee vastaavien tilanteiden syntymistä toistamiseen.

Koronapandemia jatkuessa vuonna 2022 pyrittiin henkilöstön terveysturvallisuutta turvaamaan muun muassa jatkamalla etätyökäytäntöjä ja panostamalla asiakaspalveluun sähköisissä kanavissa. Toimitalon ovet aukesivat asiakaskäynneille maaliskuussa 2022.

koristeellinen kuvaelementti

Sujuva arki asiakkaille

Olemme kiinteästi mukana ihmisten arjessa tarjoamalla hyvinvoinnin perusedellytyksiä: sähköä, lämpöä ja vettä. Tärkein tehtävämme onkin toimittaa niitä asiakkaillemme luotettavasti ja laadukkaasti vuoden jokaisena päivänä. Panostamme vuosittain toimitusvarmuuteemme ylläpitämällä, kehittämällä ja uudistamalla kaukolämpö-, sähkönsiirto- ja vesijohtoverkkoamme. Jos yllättäviä häiriöitä ilmenee, olemme valmiina reagoimaan niihin ripeästi ympäri vuoden ja vuorokauden.

Vuoden 2022 aikana toteutettiin sähköverkon kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvattiin toimenpiteitä, joita sähköverkkoon on jo tehty ja mitä tullaan tekemään, jotta sähköverkko vastaa sähkömarkkinalain vaatimuksia säävarmasta sähköverkosta. Ensimmäistä kertaa  myös asiakkailla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja antaa kommentteja siitä. Kommentteja saatiin yhteensä viisi kappaletta.

Varautuminen ja huoltovarmuus ovat puhuttaneet erityisen paljon vuonna 2022. Seinäjoen Energialla on valmiina varautumis- ja valmiussuunnitelmat erilaisten häiriötilanteiden varalle. Myös monipuolinen tuotantoportfoliomme, sähkölinjojemme korkea maakaapelointiaste, rengasmainen sähköverkkomme sekä kattava kaukolämpöverkostomme turvaavat energian toimitus- ja huoltovarmuutta. Myös vesihuollossa on varauduttu esimerkiksi sähkökatkoksiin sopimalla sähköverkkoyhtiöiden kanssa vedentoimituksen kannalta kriittisistä kohteista. Lisäksi vesihuollossa on varattu kiinteitä varavoimakoneita tärkeimpiin kohteisiin, minkä ohella voidaan hyödyntää siirrettäviä varavoimakoneita.

Vuoden 2022 aikana varautumissuunnitelmiamme päivitettiin mahdolliseen sähköpulaan liittyen.  Sähköpulaan liittyvää varautumista käytiin lävitse eri sidosryhmien, kuten Seinäjoen kaupungin ja pelastusviranomaisten kanssa. Lisäksi sähköpulaan varautumisesta viestittiin Seinäjoen Energian ja Seiverkkojen verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Seinäjoen kaupunki ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestivät lisäksi kaikille avoimia infotilaisuuksia sähkökatkoihin varautumisesta Seinäjoella.

Sähkönjakelun laatua mitataan SAIDI- ja SAIFI-luvuilla. SAIDI osoittaa vuoden aikana tapahtuneiden jakeluhäiriöiden keskimääräisen keston per asiakas, SAIFI puolestaan ilmaisee keskimääräisen keskeytysten määrän kullekin asiakkaalle. Kaukolämmön toimitusvarmuutta mitataan keskimääräisellä keskeytysajalla vuodessa. Energiateollisuuden tilastojen mukaan kaukolämmön keskimääräinen keskeytysaika Suomessa on alle kaksi tuntia. Veden toimitusvarmuutta puolestaan mitataan vuotuisella vesikatkosten sekä laskuttamattoman veden määrällä.

koristeellinen kuvaelementti

Hyvinvointia yhteiskuntaan

Kaupunkiomisteisuutemme kautta tuottamamme hyöty jää kaupunkilaisten ja kaupungin kehittämisen hyväksi. Tuloutimme vuonna 2022 3 miljoonaa euroa osinkotuloja Seinäjoen kaupungille.

Paikallisena toimijana olemme merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti. Tarjoamme vuosittain monia mahdollisuuksia myös nuorille ja alan opiskelijoille esimerkiksi kesätyö- ja harjoittelupaikkojen muodossa. Meillä on lähes vuosittain mahdollisuus tarjota diplomityöntekijälle tai muulle päättötyöntekijälle mielekäs lopputyöprojekti. Työharjoittelijoita meillä on ympäri vuoden.

Seinäjoen Energia on tärkeä paikallisten toimijoiden tukija, ja haluamme luoda positiivista energiaa sponsorointiyhteistyön kautta. Sponsoroimme vuosittain kymmeniä Seinäjoella toimivia seuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä esimerkiksi urheilun, kulttuurin ja nuorisotoiminnan saralla. Valittujen yhteistyökumppaneiden toiminnan tulee olla sopusoinnussa arvojemme kanssa ja hyödyttää paikallisyhteisöä ja sen hyvinvointia. Sponsorointihakemukset käsittelee sponsorointitiimi.


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK