Ajankohtaista

Rakennamme uutta runkolinjaa

kartta

Uuden runkolinjan rakentaminen

Seinäjoen Energia Oy rakentaa uutta vesijohdon ja jätevesiviemärin runkolinjaa Kuortaneen tien varteen.

Vesihuoltolinja rakennetaan ensi vaiheessa ylläpitämään uuden rakentuvan Roves pohjoisen vesihuoltoa, mutta sitä on tulevina vuosina tarkoitus jatkaa myös Itäväylän taakse rakentuville rakennuspaikoille. Lisäksi sen avulla turvataan ja parannetaan tulevaisuudessa myös Keski-Nurmon asuntoalueen vesihuoltoa.

Runkolinjan sijainti

Runkolinja sijaitsee Vaaramentieltä noin 1,5 km Kuortaneen suuntaan. Linja rakentuu Kuortaneen tien pohjoispuolelle, tien ja meluvallin väliselle alueelle, josta joudutaan poistamaan puusto lähes kokonaan. (kts.kartta)

Työt alkoivat viikolla 43 vuonna 2019 ja kohdetta urakoi MRP Risberg Oy.

Meneillään olevia työmaita

Ylistaron Kylänpäässä rakennetaan vesijohtoverkoston muutostöitä. Kiinteistöille on jaettu rakentamistyötä ja vedenjakelua koskeva tiedote erikseen. Työt on aloitettu viikolla 9. Kaivuu ja liitostyöt saadaan valmiiksi kevään aikana. Korjaus ja viimeistelytyöt valmistuvat kesän / syksyn 2020 aikana.

Seinäjoen Pajuluomalla ja Karhuvuorella rakennetaan vesihuoltoa kaavoitetun asuinalueen mukaan yhdessä Kaupunkiympäristötoimialan kanssa.

 

Työohjelma 2020

– Törnäväntien vesijohto Björkenheimintieltä leirintäalueelle
– Jätevesiviemäri välillä Hanneksenrinne–Vuorenmaanrinne
– Runkoviemäri Juhonkadulta jätevedenpuhdistamolle
– Torpparinkadun jätevesiviemäri ja vesijohto
– Pajakadun vesijohto ja jätevesiviemäri
– Vesijohdon runkolinjan alitus Huhtalantie 44 kohdalla
– Vesijohdon pakkosujutus Ruukintien jatkeella
– Keskuskadun vesijohto Vapaudentieltä vanhalle sairaalalle
– Kalevankadun vesijohto
– Nikkarinkadun vesijohto ja jätevesiviemäri
– Vesijohto ja jätevesiviemäri välillä Käpykuja-Neulaskuja
– Vesijohto Marttilantieltä lukiolle
– Oikokadun vesijohto

Työohjelma 2019

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus vuonna 2019:

Uudisrakentaminen
– Kauppajoupin alue
– Roveksen teollisuusalue
– Pajuluoman asuntoalue
– Karhuvuoren asuntoalue
– Niemistön asuntoalue
– Roveksen runkovesijohto ja viemäri
– Kirkkokujan jätevesiviemäri ja vesijohto

Saneerauskohteet
– Havukujan jvv+vj
– Hirvisentien jvv+vj
– Villenraitin jvv+vj
– Hakohaudankadun jvv+vj
– Hiilloskaaren jvv+vj
– Tervaskaaren jvv+vj
– Hautapakankadun jvv+vj
– Katajalaakson runkovesiviemäri välillä Sarkakuja – Poutunkatu
– Lakkaviita – Muurainviita – Juhaninviita jvv
– Karpaloviita jvv
– Ruukintien vj välillä Leppäliiterintie – Rovastinpolku
– Vesijohdon joenalitus Suupohjantie
– Ilmarisenkadun vj
– Könninkadun vj
– Upankadun vj
– Vellamonrinteen vj välillä Ruuhirinne – Ahdinrinne
– Karpaloviidan vj
– Finskankaaren vj
– Jarrumiehenkadun vj
– Suviviidan vj
– Kukkulatien vj välillä Kellokallionpuisto – Ilmolantie
– Osmonkadun vj

Haja-alueviemäröinti
– Alapääntien viemäröinti

Seinäjoen Vesi saneeraa kokoojaviemäriä Joupissa 14.4. alkaen

Seinäjoen Vesi saneeraa kokoojaviemäriä Joupissa.

Seinäjoen Vesi saneeraa betonista kokoojaviemäriä Joupin kaupunginosassa.

Halkaisijaltaan 800mm kokoojaviemäri saneerataan noin kilometrin matkalta Poliisitalon edustalta jätevedenpuhdistamolle.

Saneerausmenetelmänä tässä kohteessa käytetään sukkasujutusta, jossa vanhaan viemäriputkeen asennetaan sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Menetelmä on erittäin nopea, eikä vaadi isoja kaivutöitä. Ympäröivälle asutukselle ja liikenteelle aiheutuvat häiriöt ovat siten vähäisempiä kuin perinteisellä tavalla, kaivamalla, tapahtuva putkistosaneeraus.

Perusparannustyön aikana viemärivedet pumpataan Jouppilantieltä poliisitalon edustalta sijaitsevista tarkastuskaivoista Marttilantien kokoojaviemäriin väliaikaista paineviemäriä pitkin.

Kiinteistöjen vedenjakelu ja viemäröinti toimivat normaalisti perusparannustyön aikana.

Työt alkavat 14.4.2020 ja päättyvät 22.5.2020.

Saneerausputken kovettumisen aikana saattaa hetkellisesti syntyä styreenistä johtuvia hajuhaittoja, ne eivät kuitenkaan aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Urakoitsija joutuu saneerausta suorittaessaan jossain tapauksissa työskentelemään vuorokauden ympäri, joten jonkinlaisia meluhaittoja voi syntyä myös yöaikaan.