Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Seinäjoen Vesi

Seinäjoen Vesi on Seinäjoen Energia Oy:n liiketoimintayksikkö, jonka hoidettavana on 63 000 asukkaan ja alueen teollisuuden talous- ja jätevesihuolto.

Tunnusluvut

Keskeisiä tunnuslukuja 2021
Asukkaitan. 64 000 as
Kulutuspisteitä n. 16 000 kpl
Liikevaihto18,3 M€
Investoinnit 4,9 M€
Henkilöstö 29 hlö
Veden hinta (alv 24 %)* 1,87 €/m³
Jätevesimaksu (alv 24 %)* 2,59 €/m³
Laskutettu talousvesi 5 127 622 m³/a
Laskuttamaton talousvesi 6,94 %
Talousveden ominaiskäyttö 225 l/as/d
Vesijohtoverkoston pituus 1250 km
Viemäriverkoston pituus 610 km
* Hinnat 1.1.2021

Asiakastyytyväisyys

Seinäjoen Vesi on osallistunut Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn vuosina 2012 – 2014 ja 2016. Tutkimuksessa haastateltavana oli 200 satunnaispoiminnalla valittua Seinäjoen Veden asiakasta, joita pyydettiin arvioimaan vesilaitoksen toimintaa ja veden laatua kouluarvosanoin 4-10. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista lasketaan WACSI-indeksit (water customer satisfaction) veden laadulle, vesilaitoksen palvelulle sekä veden jakelulle ja viemäröinnille. Seinäjoen Veden WACSI-indekseistä saadut arvosanat ovat olleet erittäin hyvät.

WACS-indeksit2012201320142016
Veden laatu8,548,658,618,80
Yhtiön palvelu8,098,158,158,28
Veden jakelu ja viemaröinti8,648,738,638,83

Historia

2017 Jouppilanvuoren vesilaitoksen saneeraus ja automatisointi aloitetaan.
2016 Seinäjoen Veden tekninen asiakaspalvelu ja verkostoasentajat muuttavat Rahtitie 4:ään.
2015 Seinäjoen Vesi Oy sulautetaan Seinäjoen Energia yhtiöön. Liiketoiminta jatkuu aputoiminimellä Seinäjoen Vesi. Seinäjoen Veden asiakaspalvelu ja hallinto muuttavat Varastotielle.
2014 Jouppilanvuoren alavesisäiliön laajennus aloitetaan. Ylistaron alueen vedenjakelua parannetaan rakentamalla uusi runkovesijohto Kainastolta Ylistaron keskustaan ja samalla rakennetaan paineviemärilinja, jolla varaudutaan tulevaisuudessa tapahtuvaan jätevesien siirtoon ja käsittelyyn Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla.
2013 Korteskylän ja Sikaharjun vesilaitosten saneeraukset saadaan päätökseen.
2012 Korteskylän vedenottamo saneerataan. Verkostoon kohdistuvat saneerausinvestoinnit olivat vesihuoltolaitoksen historian suurimmat, noin 2 M€. Vesijohtoverkostoa saneerataan 4825 m pituudelta.
2011 Seinäjoen Vesi Oy yhtiöitetään Seinäjoen Energia Oy:n tytäryhtiöksi. Jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelylaitos valmistuu.
2010 Jouppilanvuoren ja Troiharin vesilaitosten saneeraukset valmistuvat.
2009 Kuntaliitos Ylistaron ja Nurmon kanssa. Seinäjoen Vesi vastaa jo yli 50 000 asukkaan ja alueen teollisuuden vesihuollosta. Liikelaitoksen hallinto muuttaa Nurmon vanhaan kunnantaloon.
2007 Vesihuoltopalveluja alkoi tuottaa Seinäjoen Vesi -liikelaitos oman johtokunnan vastatessa toiminnasta. Talousveden elintarviketurvallisuusjärjestelmä (ISO 22000) otetaan käyttöön.
2006 Ensimmäiset haja-asutusalueiden jätevesiviemäröintihankkeet aloitetaan.
2005 Kuntaliitos Peräseinäjoen kunnan kanssa. Seinäjoen ja Peräseinäjoen väliset yhdysvesi- ja viemärijohdot valmistuvat. Seinäjoen vesi- ja viemärilaitokselle tehdään vesihuollon valmiussuunnitelma.
1999 Vesi- ja viemärilaitoksen toimisto muuttaa uuteen Energiataloon vuokralaiseksi.
1995 Vesihuoltolaitoksen nimi muutetaan uuden tekniikkakeskuksen myötä Seinäjoen kaupungin vesi- ja viemärilaitos-nimiseksi tulosalueeksi.
1994 Kyrönjokilaakson Vesi Oy (nyk. Lakeuden Vesi Oy) aloittaa vedensyötön Seinäjoen kaupungin verkostoon.
1989 Teknisenviraston johtosäännön mukaan vesihuoltolaitoksen nimi muutetaan Seinäjoen kaupungin vesihuolto-osastoksi.
1987 Vesi- ja viemärilaitoksen toimisto muuttaa kaupungintalolta Koulukadulle Haukkalan puutaloon. Ensimmäiset vesi- ja jäteviemäriverkostojen saneeraukset toteutettiin, verkostoa saneerattiin noin 240 m.
1981 Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn laajennus valmistuu.
1977 Jätevedenpuhdistamo laajentuu biokemialliseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi.
1975 Jätevedenpuhdistamolla alkaa koko taajaman jätevesien puhdistus.
1974 Laitoksen uudeksi nimeksi tulee Seinäjoen kaupungin vesi- ja viemärilaitos.
1973 Keskustan jätevesien mekaaninen puhdistus aloitetaan jätevedenpuhdistamolla.
1971 Jouppilanvuoren vedenpuhdistuslaitoksen laajennus valmistuu.
1965 Jouppilanvuoren vedenpuhdistuslaitoksen 1. osa valmistuu.
1960 Kauppalan ja maalaiskunnan yhdistyessä nimeksi tulee Seinäjoen kaupungin vesilaitos.
1957 Seinäjoen kauppalan vesilaitos. Maalaiskuntaan perustetaan Seinäjoen Vesihuolto Oy.
1947 Seinäjoen kauppala ostaa valtiolta vesiyhtiön osakkeet.
1931 Vedenpuhdistuslaitos, 240 m3 suuruinen vesitorni ja 150 mm Mannesmann vesijohto- putki Lääninsairaalaan valmistuu. Ensimmäinen viemäri rakennetaan Koulukadun, Keskuskadun, Kalevankadun ja Vapaudentien varrelle rakennettuihin taloihin.
1924 Puisten vesijohtoputkien laskeminen maaperään aloitetaan Törnävältä Itikanmäelle.
1922 Seinäjoen Vesijohto-osakeyhtiö perustetaan.

Kirjallinen lähde (vuodet 1922 – 1995): Pekka Pesonen, Seinäjoen vesihuolto 75 vuotta (neljä sivua) 1997

Värityskuva, vesihuolto 100 vuotta

Värityskuva pdf muodossa Lasten värityskuvakilpailu kesäkuu 2022