Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Seinäjoen Vesi

Seinäjoen Vesi on Seinäjoen Energia Oy:n liiketoimintayksikkö, jonka hoidettavana on noin 65 000 asukkaan ja alueen teollisuuden talous- ja jätevesihuolto.

Tunnusluvut

Keskeisiä tunnuslukuja 2023
Asukkaitan. 66 000 as
Kulutuspisteitä n. 16 000 kpl
Liikevaihto19 M€
Investoinnit (sis. keskeneräiset)5,7 M€
Henkilöstö 30 hlö
Veden hinta (sis. alv 24 %)* 2,13 €/m³
Jätevesimaksu (sis. alv 24 %)* 2,86 €/m³
Laskutettu talousvesi 5 000 000 m³/a
Laskuttamaton talousvesi 9,5 %
Vesijohtoverkoston pituus 1 231 km
Viemäriverkoston pituus 637 km
* Hinnat 1.1.2024

Asiakastyytyväisyys

Seinäjoen Vesi on osallistunut Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn vuosina 2012 – 2014 ja 2016. Tutkimuksessa haastateltavana oli 200 satunnaispoiminnalla valittua Seinäjoen Veden asiakasta, joita pyydettiin arvioimaan vesilaitoksen toimintaa ja veden laatua kouluarvosanoin 4-10. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista lasketaan WACSI-indeksit (water customer satisfaction) veden laadulle, vesilaitoksen palvelulle sekä veden jakelulle ja viemäröinnille. Seinäjoen Veden WACSI-indekseistä saadut arvosanat ovat olleet erittäin hyvät.

WACS-indeksit2012201320142016
Veden laatu8,548,658,618,80
Yhtiön palvelu8,098,158,158,28
Veden jakelu ja viemaröinti8,648,738,638,83

Historia

 • 2023 Uuden fosforin talteenottolaitoksen käyttöönotto Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla.
 • 2022 Seinäjoen vesi täyttää 100 vuotta.
 • 2019 Jouppilanvuoren laitokselta aloitettiin johtamaan vettä Atrialle, jolloin Nurmon pintavesilaitoksen saneeraustyöt saatiin pääosin valmiiksi vuonna 2018.
 • 2017 Jouppilanvuoren vesilaitoksen saneeraus ja automatisointi aloitetaan.
 • 2016 Seinäjoen Veden tekninen asiakaspalvelu ja verkostoasentajat muuttavat Rahtitie 4:ään.
 • 2015 Seinäjoen Vesi Oy sulautetaan Seinäjoen Energia yhtiöön. Liiketoiminta jatkuu aputoiminimellä Seinäjoen Vesi. Seinäjoen Veden asiakaspalvelu ja hallinto muuttavat Varastotielle.
 • 2014 Jouppilanvuoren alavesisäiliön laajennus aloitetaan. Ylistaron alueen vedenjakelua parannetaan rakentamalla uusi runkovesijohto Kainastolta Ylistaron keskustaan ja samalla rakennetaan paineviemärilinja, jolla varaudutaan tulevaisuudessa tapahtuvaan jätevesien siirtoon ja käsittelyyn Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla.
 • 2013 Korteskylän ja Sikaharjun vesilaitosten saneeraukset saadaan päätökseen.
 • 2012 Korteskylän vedenottamo saneerataan. Verkostoon kohdistuvat saneerausinvestoinnit olivat vesihuoltolaitoksen historian suurimmat, noin 2 M€. Vesijohtoverkostoa saneerataan 4825 m pituudelta.
 • 2011 Seinäjoen Vesi Oy yhtiöitetään Seinäjoen Energia Oy:n tytäryhtiöksi. Jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelylaitos valmistuu.
 • 2010 Jouppilanvuoren ja Troiharin vesilaitosten saneeraukset valmistuvat.
 • 2009 Kuntaliitos Ylistaron ja Nurmon kanssa. Seinäjoen Vesi vastaa jo yli 50 000 asukkaan ja alueen teollisuuden vesihuollosta. Liikelaitoksen hallinto muuttaa Nurmon vanhaan kunnantaloon.
 • 2007 Vesihuoltopalveluja alkoi tuottaa Seinäjoen Vesi -liikelaitos oman johtokunnan vastatessa toiminnasta. Talousveden elintarviketurvallisuusjärjestelmä (ISO 22000) otetaan käyttöön.
 • 2006 Ensimmäiset haja-asutusalueiden jätevesiviemäröintihankkeet aloitetaan.
 • 2005 Kuntaliitos Peräseinäjoen kunnan kanssa. Seinäjoen ja Peräseinäjoen väliset yhdysvesi- ja viemärijohdot valmistuvat. Seinäjoen vesi- ja viemärilaitokselle tehdään vesihuollon valmiussuunnitelma.
 • 1999 Vesi- ja viemärilaitoksen toimisto muuttaa uuteen Energiataloon vuokralaiseksi.
 • 1995 Vesihuoltolaitoksen nimi muutetaan uuden tekniikkakeskuksen myötä Seinäjoen kaupungin vesi- ja viemärilaitos-nimiseksi tulosalueeksi.
 • 1994 Kyrönjokilaakson Vesi Oy (nyk. Lakeuden Vesi Oy) aloittaa vedensyötön Seinäjoen kaupungin verkostoon.
 • 1989 Teknisenviraston johtosäännön mukaan vesihuoltolaitoksen nimi muutetaan Seinäjoen kaupungin vesihuolto-osastoksi.
 • 1987 Vesi- ja viemärilaitoksen toimisto muuttaa kaupungintalolta Koulukadulle Haukkalan puutaloon. Ensimmäiset vesi- ja jäteviemäriverkostojen saneeraukset toteutettiin, verkostoa saneerattiin noin 240 m.
 • 1981 Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn laajennus valmistuu.
 • 1977 Jätevedenpuhdistamo laajentuu biokemialliseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi.
 • 1975 Jätevedenpuhdistamolla alkaa koko taajaman jätevesien puhdistus.
 • 1974 Laitoksen uudeksi nimeksi tulee Seinäjoen kaupungin vesi- ja viemärilaitos.
 • 1973 Keskustan jätevesien mekaaninen puhdistus aloitetaan jätevedenpuhdistamolla.
 • 1971 Jouppilanvuoren vedenpuhdistuslaitoksen laajennus valmistuu.
 • 1965 Jouppilanvuoren vedenpuhdistuslaitoksen 1. osa valmistuu.
 • 1960 Kauppalan ja maalaiskunnan yhdistyessä nimeksi tulee Seinäjoen kaupungin vesilaitos.
 • 1957 Seinäjoen kauppalan vesilaitos. Maalaiskuntaan perustetaan Seinäjoen Vesihuolto Oy.
 • 1947 Seinäjoen kauppala ostaa valtiolta vesiyhtiön osakkeet.
 • 1931 Vedenpuhdistuslaitos, 240 m3 suuruinen vesitorni ja 150 mm Mannesmann vesijohto- putki Lääninsairaalaan valmistuu. Ensimmäinen viemäri rakennetaan Koulukadun, Keskuskadun, Kalevankadun ja Vapaudentien varrelle rakennettuihin taloihin.
 • 1924 Puisten vesijohtoputkien laskeminen maaperään aloitetaan Törnävältä Itikanmäelle.
 • 1922 Seinäjoen Vesijohto-osakeyhtiö perustetaan.

 

Kirjalliset lähteet:
Pekka Pesonen: Seinäjoen vesihuolto 75 vuotta (1997)
Petri Juuti, Riikka Juuti ja Tapio Katko: Seinäjoen Vesi 100 vuotta (2022)


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK