Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Viemäri­verkko haja-alueille

Haja-alueella käytetään 1.1.2022 voimaan tulleen hinnaston mukaisia liittymämaksuja.

Vesistön läheisyydessä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella on jätevesien käsittelyjärjestelmän täytettävä perustason puhdistusvaatimus voimassa olevan asetuksen (157/2017) mukaisesti.

Kiinteistökohtaisesta jätevesienkäsittelystä voitte kysyä Seinäjoen kaupungin ympäristöviranomaiselta.

Yhteystiedot:

Ympäristönsuojelutarkastaja
Miia-Eveliina Lae
p. 044-4255717
miia-eveliina.lae@seinajoki.fi