Symbolikuva, jossa sinisellä pohjalla vesipisara

Vedentuotanto

Vedenhankinta

Seinäjoen Veden jakelema talousvesi hankitaan pääosin Lakeuden Vesi Oy:ltä ja Lappavesi Oy:ltä. Lisäksi vettä pumpataan pieniä määriä omista pohjavedenottamoista, Nurmon Sikaharjusta, Peräseinäjoen Korteskylän ja Ylistaron Troiharin, Heralankankaan ja Kivistönmäen vedenottamoista. Nurmon pintavesilaitokselta johdetaan vettä omaa putkea putkin Atria Oyj:n käyttöön.

Vedenhankinta 2018

Ostettu vesiOma tuotanto
Lakeuden Vesi Oy3 800 863Troihari86 380
Lappavesi Oy1 445 919Korteskylä0
Isonkyrön kunta25 419Kivistönmäki8 359
Kurikan Vesi Oy9 786Sikaharju20 926
Nurmon pintavesilaitos369 673
Ostettu vesi yhteensä5 281 987 m³Vedentuotanto yhteensä485 337 m³
Ostettu ja tuotettu vesi yhteensä5 767 324 m³

Suurin osa kotitalouksien käyttämästä talousvedestä on Lakeuden Vesi Oy:ltä hankittua vettä. Lisätietoa Lakeuden Veden toiminnasta löydät osoitteesta www.lakeudenvesi.fi

Vedenkäsittely

Kaikilta Seinäjoen Veden vesilaitoksilta johdettu talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä. Pohjaveden käsittelymenetelmät on valittu kullakin laitoksella pohjaveden ominaisuuksien mukaan. Käytetyimmät vedenkäsittelymenetelmät ovat ilmastus, kalkkikivialkalointi ja UV-desinfiointi. Luonnontilainen pohjavesi on hieman hapanta (pH 6,4-6,5), minkä vuoksi vesi alkaloidaan eli veden pH nostetaan noin arvoon 8. Samalla vedestä poistuu rautaa ja pieniä määriä mangaania. Ilmastuksen tarkoituksena on hapettaa vettä ja poistaa vedestä hiilidioksidia. Vesilaitoksilta lähtevä vesi desinfioidaan UV-valolla, lisäksi veden desinfiointiin voidaan tarvittaessa käyttää pieniä määriä natriumhypokloriittia. UV-valon desinfiointiteho ei vaikuta putkistossa, joten natriumhypokloriitilla estetään bakteerien kasvu verkostossa.