Seiverkot Oy

Seiverkot Oy

Seiverkot Oy:n jakelualueen sähkön siirto kasvoi vuonna 2020 noin prosentin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Verkossa siirretty sähkön kokonaismäärä oli kaikkiaan 452 GWh.

Seiverkot Oy:n kokonaisliikevaihto oli yhteensä 14,9 miljoonaa euroa, mikä oli samaa tasoa edeltävän vuoden kanssa. Sähköverkkoliiketoiminta on vakaata kasvun osalta ja pieniriskistä liiketoimintaa. Seiverkot Oy:n investoinnit ovat olleet pääosin omarahoitteisia. Seiverkot Oy on keskittynyt aikaisemmin ja tulee tulevaisuudessakin keskittymään kestävään ja asiakkaita kohtaan kohtuulliseen liiketoimintaan. Investoinnit tehdään tarkasti harkiten valtakunnallisten toimitusvarmuuden kehittämistavoitteiden mukaisesti.

Seiverkot Oy:n palveluksessa 2020 vuoden lopussa oli 34 henkilöä.

Uutta sähköverkkoa rakennettiin 36 km, josta keskijänniteverkkoa 13 km ja pienjänniteverkkoa 23 km.  Maakaapelointiaste keskijänniteverkolla on 66 % ja pienjänniteverkolla 92 %. Sähköverkon merkittävimmät rakennuskohteet olivat Itikan ja Myllykosken sähköasemien saneeraukset, sekä niiden 20 kV -järjestelyt, Pajuluoman asuntoalue, Pohjan sähköaseman POH_J10 -lähdön kaapelointi ja kuituverkon rakentaminen.

Uusia liittymissopimuksia solmittiin vuoden aikana 116 kappaletta. Käyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa yhteensä 26 769. Uusia käyttöpaikkoja tuli 271 kappaletta.
Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden (SAIDI) oli 13 minuuttia. Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) oli 1,6 kappaletta.

Sähköverkkoliiketoiminnan lisäksi Seiverkot Oy harjoittaa katuvalojen kunnossapito- ja rakentamistöitä sekä useita muita palveluita emoyhtiölle ja yksityisille asiakkaille.

Palaa Takaisin

Katso myös


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK