Sähköenergia

Sähkönmyynti – Sähkönhankinta – Riskienhallinta

Sähköenergiayksikkö

Sähköenergiayksikkö saavutti huipputuloksen liikevaihdon laskusta huolimatta

Sähkönmyynnin ja -tuotannon liikevaihto vuonna 2020 oli 27,3 (31,05) milj. euroa. Sähköenergiaa myytiin yhteensä 661 (737) GWh:ta, mikä oli 10 % edellisvuotta vähemmän.  Liikevoittoa yksikkö teki 6,79 (4,06) milj. euroa. Liikevaihto laski 13 % liikevoiton noustessa 67 % edellisvuodesta.

Energiamäärä ja liikevaihto laskivat, koska Seinäjoen Voima Oy:n ja Vaskiluodon Voima Oy:n yhteistuotantolaitokset tuottivat edellisvuotta vähemmän sähköä markkinahinnan ollessa osan vuodesta laitosten tuotantohintaa alhaisempi. Tuotantoa korvannut halvempi markkinasähkö, tuulivoiman edullinen tuotantohinta sekä onnistunut suojauskaupankäynti nostivat liikevoittoa edellisvuodesta.

Vuonna 2020 hankimme sähköä yhteensä 661 (729) GWh:ta. EPV Energia Oy toimitti sähköenergiaa yhteensä 585 (714) GWh:ta. Omat vesivoimalaitoksemme Kalajärvellä ja Kyrkösjärvellä tuottivat yhteensä 27 (15) GWh:ta. Markkinasähköä hankimme 49 (8,3) GWh:ta.

Sähköstä 272 (361) GWh:ta myytiin tukkumarkkinoille ja 389 (377) GWh:ta loppuasiakkaille. Asiakashinnat pidimme samalla tasolla koko vuoden ajan. Vuoden lopussa myynnissämme oli 29826 (30165) asiakasta.

Näkymät vuodelle 2021

Sähkön markkinahinta oli vuonna 2020 alimmillaan kuuteentoista vuoteen, keskimäärin noin 28 euroa megawattitunnilta. Myös tulevaisuuden johdannaishinnat ovat olleet alhaisella tasolla, joten suojaushinnat vuoden 2021 tuotannolle ovat jääneet alhaisiksi. Alkuvuonna 2021 sähkön spot-hinta on palannut muutaman vuoden takaiselle tasolleen ollen yli 50 euroa megawattitunnilta. Korkea spot-hinta luo mahdollisuuksia kannattavalle sähköntuotannolle, mutta toisaalta vastapainelaitokset joutuvat hankkimaan kalliita päästöoikeuksia, mikä heikentää niiden kannattavuutta.

Jatkamme investointeja päästöttömään sähköntuotantoon, jotta saavutamme tavoitteemme hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Seuraavana investointivuorossa on EPV Tuulivoiman toinen markkinaehtoinen tuulivoimapuisto Närpiöön.

Vuonna 2021 otamme käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän, joka on yksi askel kohti datahubia ja kehittyviä loppukuluttajamarkkinoita.

Kari Roos
Sähköenergiayksikön johtaja

Energiamäärien kehitys

Kaavio Energiamäärien kehityksest vuoteen 2020

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys

Kaavio liikevaihdon ja voiton kehityksestä vuoteen 2020

Palaa Takaisin

Katso myös


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK