Henkilöstö ja asiakaspalvelu

Henkilöstö ja asiakaspalvelu

Henkilökunta

Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on konsernissa avainasemassa. Henkilökunta on yhtiön voimavara, jonka hyvinvointi heijastuu myös konsernin menestykseen. Niin Seinäjoen Energialle kuin monelle muullekin yhtiölle koronavirus on luonut omat haasteensa, mutta ”uuteen normaaliin” on pyritty sopeutumaan parhaan mukaan kuitenkin samalla myös henkilöstöstä huolehtien. Koulutus- ja kurssimenot vuonna 2020 laskivat reilusti, ollen 397 euroa henkilöä kohden. Vähentyneet koulutusmenot voidaan selittää suurimmaksi osaksi koronaviruksella, sillä iso osa koulutuksista peruutettiin tai niille ei osallistuttu turhan matkustamisen välttämiseksi. Henkilöstön hyvinvoinnista kertoo se, että sairauspoissaolot olivat menneenä vuonna noin 4 prosenttia työajasta.

Seinäjoen Energia -konsernissa työskentelee keskimäärin noin 120 henkilöä, joista noin 74 prosenttia on miehiä ja 26 prosenttia naisia. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2020 oli 44 vuotta.

Vuonna 2018 teimme henkilöstötyytyväisyyskyselyn, jonka perusteella ryhdyimme muutamiin kehitystoimenpiteisiin. Suunnitelman mukaan vuonna 2020 henkilöstötyytyväisyyskysely toteutettiin uudelleen. Iloksemme voimme todeta, että kehitystoimenpiteemme ovat tuottaneet tulosta ja henkilöstön tyytyväisyys on parantunut tai pysynyt samalla tasolla kaikilla osa-alueilla.

Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta kokoontui neljästi. Toimintavuonna tapahtui kolme lievää työtapaturmaa, joista ei aiheutunut poissaolopäiviä. Suunta työtapaturmapoissaoloissa on ollut pitkään myönteinen henkilöstön määrän kuitenkin samaan aikaan kasvaessa. Toimintavuoden sisäinen työsuojelutarkastus tehtiin Myllykosken sähköaseman saneeraustyömaalle.

Asiakaspalvelu

Seinäjoen Energian asiakaspalvelun vahvuuksia ovat paikallisuus, luotettavuus ja henkilöstön ystävällisyys, jotka nousivat esiin asiakkailtamme syksyllä tehdyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

Vuosi 2020 oli monella tapaa yllättävä, niin myös Seinäjoen Energian asiakaspalveluhenkilöstölle. Asiakaspalvelun toimintatavat muuttuivat ja osa henkilöstöstä työskenteli etänä. Asiakaspalvelun ovet ovat olleet suljettuna epidemian vuoksi, mutta monikanavaisen asiakaspalvelun avulla olemme saaneet pidettyä asiakaspalvelun laadun erittäin hyvänä. Monikanavainen asiakaspalvelu mahdollistaa asiakkaille mahdollisuuden valita asiointikanavansa. Kokonaisuudessaan asiakaspalvelu hoiti vuonna 2020 yhteensä yli 79 000 asiakaskontaktia.

Seinäjoen Energialle kaksi ykkössijaa asiakastyytyväisyystutkimuksessa

Energia-ala ja maailma sen ympärillä ovat jatkuvassa muutoksessa, samoin kuin asiakkaiden arvot. Tiedolla johtaminen tuo uusia näköaloja energia-alalle. Energia-alan asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutti Innolink yhteistyössä Adato Energian kanssa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 5091.Tutkimuksessa mitattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä sähkönmyyntiä, kaukolämpöä, energian kokonaistoimitusta ja sähkönsiirtoa, eli verkkopalvelua kohtaan. Tulokset julkaistiin joulukuussa 2020.

Seinäjoen Energia oli asiakastutkimuksen menestyjä ja nappasi kaksi ykkössijaa sekä kaukolämmössä, että sähkön myynnissä. Henkilöstön ystävällisyys ja kyky ratkaista asiakkaan ongelma vaikuttavat eniten siihen, miten asiakas kokee yhtiön maineen. Saimme eniten kiitosta henkilöstön ystävällisyydestä. Asiakkaamme arvostivat Seinäjoen Energiassa myös luotettavuutta, toimivuutta, edullisuutta sekä paikallisuutta.

Lämmin kiitos asiakkaillemme! Lupaamme tehdä parhaamme jatkossakin.

Palaa Takaisin

Katso myös