Seiverkot Oy

Seiverkot Oy

Seiverkot Oy:n jakelualueen sähkön siirto kasvoi vuonna 2019. Verkossa siirretty sähkön kokonaismäärä oli kaikkiaan 448 GWh. Suurin tehohuippu kasvoi hieman verrattuna edellisvuoteen. Vuoden 2019 tehohuippu 77,8 MW saavutettiin 6. helmikuuta kello 10–11.

Seiverkot Oy:n kokonaisliikevaihto oli yhteensä 14,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 4,3 %. Tilikauden voitto oli 1,6 miljoonaa euroa.
Sähköverkkoliiketoiminta on vakaata kasvun osalta ja pieniriskistä liiketoimintaa. Seiverkot Oy:n investoinnit ovat olleet pääosin omarahoitteisia. Sähkömarkkinalain mukaiset vaatimukset toimitusvarmuuden kehittämiseksi ovat aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan lisäinvestointivaatimuksia.

Seiverkot Oy:n palveluksessa oli 32 henkilöä vuonna 2019.
Uutta sähköverkkoa rakennettiin 53 km, josta keskijänniteverkkoa 21 km ja pienjänniteverkkoa 32 km. Sähköverkon saneerauskohteista merkittävimmät kohteet olivat Ideaparkin alue, Rajatie, Rytmikorjaamon alue ja laajennuskohteista uusi asuntoalue Pajuluomalla.

Uusia liittymissopimuksia solmittiin vuoden aikana 100 kappaletta. Käyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa yhteensä 26498. Uusia käyttöpaikkoja tuli 659 kappaletta. Käyttöpaikkojen lisäyksessä näkyy Seinäjoen keskustan kasvu.
Sähköverkkoliiketoiminnan lisäksi Seiverkot Oy harjoittaa katuvalojen kunnossapito- ja rakentamistöitä sekä useita muita palveluita emoyhtiölle ja yksityisille asiakkaille.

Martti Ijäs
Yksikön johtaja

Palaa Takaisin

Katso myös


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK