Kaukolämpö

Kaukolämpö

Kaukolämmöllä tasainen tuotannon vuosi 2019

Kaukolämpöä ostettiin Seinäjoen Voiman voimalaitokselta Sevolta 427 GWh. Lisäksi lämpöä tuotettiin omilla lämpölaitoksilla Kapernaumissa, Hanneksenrinteellä ja Puhdistamonkadulla yhteensä 93 GWh. Peräseinäjoella tuotettiin Metallitien lämpölaitoksella 11 GWh ja Koulutien lämpölaitoksella 4 GWh. Vuoden suurin huipputeho 172 MW mitattiin -22 pakkasessa maanantaiaamuna 21.1.2019.

Kaukolämmön tuotannossa käytettiin jyrsinturvetta, haketta, puupellettiä ja rikitöntä kevyttä polttoöljyä sekä vähäisiä määriä kivihiiltä tukipolttoaineena. Varavoiman tuotanto oli vuonna 2019 vähäistä johtuen voimalaitosten varmasta toiminnasta. Öljyn käyttö polttoaineena väheni edellisvuoteen verraten 41 % (2018: 34,7 GWh, 2019: 20,3 GWh), ollen alle 4 % koko tuotannosta.

Verkosto

Kaukolämpöverkostoa rakennettiin 9.2 kilometriä. Verkoston vuotoja korjattiin 29 kappaletta. Kaukolämpöverkostoa oli vuoden 2019 lopussa Seinäjoella 341 kilometriä ja Peräseinäjoella 9 kilometriä. Kaukolämpöverkon ulottuville tuli kiinteistöjen rakennuslupahakemuksia 90 kappaletta ja näistä 64 liittyi kaukolämpöverkkoon. Uusia liittymiä mittaroitiin 60 kappaletta. Liittymien lukumäärä on ollut hienoisessa laskussa viime vuosien ajan. Vuonna 2019 lämmön myynti ja tuotanto oli ennätyssuuri, eikä yhtään asiakasta ei eronnut kaukolämmöstä vuoden aikana.

Ympäristöä säästävää hukkalämpöä

Vuoden 2019 aikana kaukolämpöverkkoon liitettiin ensimmäisen hukkalämpökohde. Botnia Freeze Oy:n pakastehallin jäähdytysjärjestelmässä syntyvä ylimääräinen lämpö syötetään kaukolämpöverkkoon. Lämpöä pakastehallilta saatiin 2 GWh, mikä vastaa sadan omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

Strategisilla linjauksilla kohti hiilineutraaliutta vuonna 2030

Seinäjoen Energia teki päätöksen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Se vaatii mittavia toimenpiteitä. Kapernaumiin päätettiin rakentaa noin 50MW biokattila, jolle saatiin ympäristölupa. Hanke on suurin yksittäinen investointi Seinäjoen Energian historiassa, arvoltaan yli 30M€. Hanke on viivästynyt kattilaurakan markkinaoikeusvalituksen takia.

Lämpökattilalle, joka tulisi sijaitsemaan Sevon tontilla, jätettiin ympäristölupahakemus. Lupapäätöstä odotetaan kesään 2020 mennessä. Hanneksenrinteen lämpölaitoksella muutos öljystä puupölylle on viipynyt useita vuosia. Laitostoimittaja sai laitoksen lopulta toimimaan 2019 aikana, kun pelletin jauhintekniikkaan tehtiin muutoksia. Tätä kirjoitettaessa laitos on vastaanotettu Seinäjoen Energialle.

Lämpöyksikön johtaja

Mikko Mursula

 

 

Palaa Takaisin

Katso myös