Seinäjoen Vesi

Seinäjoen Vesi

Vesiliiketoiminnassa vakaata menoa ja valtavasti projekteja

Vuosi 2019 oli koko maassa vähäsateinen aivan toimintavuoden lopulle saakka. Kuiva kevät ja kesä vaikuttivat monin paikoin vesivaratilanteeseen, joka oli jo valmiiksi merkittävästi alentunut edellisen vuoden erittäin kuivien sääolosuhteiden vuoksi. Toimintavuoden lopulla pohjavesitilanne oli monin paikoin koko vuosituhannen alimmissa lukemissa. Loppuvuoden sateet ja poikkeuksellisen lämmin talvikausi käänsivät pohjavesien pinnat vihdoinkin odotettuun noususuuntaan.

Talousveden hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa pystyttiin jälleen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin haastavista olosuhteista huolimatta. Myyty talousvesimäärä oli 5,2 miljoonaa kuutiometriä, joka on pari prosenttiyksikköä edellisvuoden vesimäärää vähemmän. Jouppilanvuoren vesilaitoksen pitkään käynnissä ollut saneeraus saatiin valmiiksi ja laitos saatiin tuotantokäyttöön toimintavuoden keväällä. Jätevedenkäsittelyssä keskuspuhdistamolla onnistuttiin hyvin, muutamista laiterikoista huolimatta. Ylistaron jätevedenpuhdistamolla puhdistamotoiminta lopetettiin. Alueen kaikki jätevedet ohjataan käsiteltäväksi Seinäjoen keskuspuhdistamolle. Investointiprojekteja toteutettiin suunnitellusti todella paljon ja näistä valtaosa kohdistui vesihuoltoverkostoihin. Keskeneräiset investoinnit huomioiden projekteja oli käynnissä 9 miljoonan euron arvosta.

Vesiliiketoiminnan talous jatkoi edellisvuoden linjoilla. Liikevaihto laski päättyneellä tilikaudella aavistuksen, ollen kokonaisuudessaan 16,7 (16,8) miljoonaa euroa (-0,7 %). Vesiliiketoiminnan liikevoitoksi muodostui 2,1 miljoonaa euroa. Vesihuoltolaitoksia vertailtaessa yksi käytetyimmistä mittareista on vesijohtojen vuotovesiprosentti, joka Suomessa on viime vuosina ollut keskimäärin n. 20 %. Seinäjoen Vedellä tehokkaan tuotannon ja valppaan henkilöstön sekä kohdennettujen saneerausten ansiosta vuoden 2019 vuotovesiprosentti saatiin tiputettua ennätysalhaiselle 6,2 % tasolle.

Vesihuoltoalaa puhuttivat vuoden 2019 aikana mm. puhdistamoiden lääkejäämät, raakavesissä esiintyvät mikromuovit sekä ”Kansallinen vesihuoltouudistus” -ohjelman valmistelu, joka oli jatkumoa edellisen vuoden ”Vesihuollon tila ja rakennemuutos” -hankkeesta. Vesihuolto oli myös vahvasti esillä medioissa 2019 loppuvuoden ja 2020 alkuvuoden aikana. Kahden kunnan vesihuollon yksityistämishankkeesta virinneeseen keskusteluun osallistuttiin laajasti koko valtakunnassa.

Kansallinen vesihuoltouudistus käynnistyi virallisesti alkuvuodesta 2020, jolloin MMM nimesi osallistujatahot ja jäsenet mm. ohjelman johtoryhmään ja visioryhmään. Kansallinen vesihuoltouudistus -ohjelma toteutetaan vuosina 2020-2022.

Verkostossa saneerausmäärät huippulukemissa

Verkostopuolella vesi- ja jätevesiverkoston uudisrakennus- sekä saneerauskohteita toteutettiin suunnitelmien mukaisesti runsaasti. Rakensimme ja rakennutimme uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä reilun 20 km verran. Saneerausinvestointeja toteutettiin määrällisesti enemmän kuin koskaan aiemmin. Saneerasimme vanhaa verkostoa yli 13 km. Vaikka saneerausmäärät näyttivät vielä syksyllä jäävän asetetuista tavoitteista, ne täyttyivät kaikesta huolimatta lopulta periksiantamattoman urakoinnin ja toisaalta myös leudon talven johdosta. Saneerauskohteet jakaantuivat ympäri kaupunkia, mittavimmat hankkeet viemärisaneerauksessa tehtiin tällä kertaa Alakylässä 400 mm betonisen runkoviemärin osalta. Myös vanhoja valurautaisia vesijohtoja saneerattiin ennätystahtiin, n. 8 km. Saneeraukset toteutettiin pääosin ns. kaivamattomilla menetelmillä.

Uusien rakennuspaikkojen verkostorakentaminen toteutettiin pääosin kaupungin kanssa yhteistyössä suoritettavien rakennusprojektien yhteydessä ja näitä asuntoalueiden laajennuksia tehtiin mm. Karhuvuoressa, Pajuluomassa ja Niemistössä. Koko Suomenkin mittakaavassa arvioituna suuren kauppakeskittymän Ideaparkin rakentaminen valmistui niin vesihuollon kuin muukin rakentamisen osalta toimintavuoden loppupuolella. Viime vuosien runsas uudisrakentaminen näkyi edelleen vuoden 2019 liittymien myynnissä, vaikka rakentamisessa eletään selvästi nyt maltillisempaa vaihetta.

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen takaraja umpeutui vuoden 2019 syksyllä. Toimintavuoden aikana käynnistettiin vielä yksi haja-asutusalueen viemäröintiprojekti Ylistarossa, joka valmistuu alkuvuodesta 2020. Roveksen teollisuusalue on edelleen laajentumassa ja ohitustien alueelle on tulossa myös runsaasti uutta asutusta. Alueelle johtavien verkostojen rakentaminen on käynnistynyt Kuortaneentien varressa, johon vesihuollon siirtolinjoja alettiin rakentamaan vuoden 2019 lopulla. Kesään 2020 mennessä valmistuva siirtolinjaurakka on noin kolmasosa sitä kokonaisuutta, jota tulevaisuudessa tarvitaan vesihuollon järjestämiseen Keski-Nurmon asuntoalueiden laajentuessa ja rakentamisen edetessä ohitustien eteläpuolisille alueille.

Digitalisaation megatrendi vaikuttaa myös vesihuollossa. Toiminnan kehittämisen yhtenä prioriteettihankkeena on mm. kaikkien perinteisten vesimittareiden vaihtamien etäluettaviin alkaneella vuosikymmenellä, tavoite edellyttää noin 2000 mittarin uusimista vuosittain.

Juha Santtila

vesiliiketoiminnan johtaja

 

Seinäjoen alueella syntyvät teollisuus- ja asumajätevedet käsitellään pääosin Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla.

 

Vesihuollon toimintaa ja kehittämistä ohjaavat arvot ovat hyvinvointi, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Pyrimme varmistamaan näiden tavoitteiden täyttymisen kaikissa olosuhteissa. Kuvassa Jouppilanvuoren vesilaitos.

 

Palaa Takaisin

Katso myös


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK