Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Seinäjoen Energia on sataprosenttisesti Seinäjoen kaupungin omistama energiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sähkön, kaukolämmön ja vesihuollon palveluja. Toimintamme perustana ovat paikallisuus, toimitusvarmuus sekä kustannustehokkuus. Yhtiömme arvojen mukaisesti tavoittelemme yhdessä menestymistä, vastuullisuutta ja hyvinvointia.

Seinäjoen Energian vuosi 2019 oli tekemisen ja investointien aikaa. Vuonna 2019 Seinäjoen Energia -konsernin liikevaihto oli noin 90 Meur. Vuoden 2019 aikana tehtiin Seinäjoen Energian historian suurin investointipäätös, kun päätettiin investoida Kapernaumin 50 MW:n biolämpölaitokseen. Kapernaumin nykyinen 20 MW:n lämpölaitos on vuodelta 1982. Seinäjoen Energialla oli sähkön myynnin asiakkaita vuoden 2019 lopussa enemmän kuin koskaan aikaisemmin yhtiön yli 90-vuotisessa historiassa. Lämpöä toimitettiin asiakkaille vuonna 2019 ennätysmäärä, yli 480 GWh. Sähkönsiirrosta vastaava Seiverkot toimitti sähköä noin 26.000 asiakkaalle omalla verkkoalueellaan. Seinäjoen Energian vesiliiketoiminta huolehtii kaupungin vesi- ja viemäriverkosta, talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jäteveden puhdistuksesta. Seinäjoen Energian veden ja jäteveden asiakkaina on yli 60.000 asukasta. Seinäjoen Energian asiakas-palvelutehtäviä oli vuoden 2019 aikana yli 70.000 kpl, joista puolet tapahtui sähköisten kanavien kautta.

Seinäjoen Energia -konsernin strategiaa päivitettiin tulevien vuosien haasteita ja mahdollisuuksia silmällä pitäen. Strategian mukaisesti yhtiö pyrkii hiilineutraaliksi sähkön ja lämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Tämä työ on hyvässä vauhdissa, mm. merkittävä osa hankittavasta ja myytävästä sähköstä tuotetaan tuulivoimalla, vesivoimalla sekä ydinvoimalla. Vuonna 2019 Seinäjoen Energia päätti investoida Teuvan Paskoonharjun 21 voimalaa käsittävään tuulivoimahankkeeseen EPV Energian kautta. Hankkeen toteutuminen perustuu ensimmäistä kertaa puhtaasti markkinaehtoiseen tuulivoimatuotantoon. Tuulivoima saavutti Suomessa vuonna 2019 uuden vuosituotantoennätyksen 6,1 TWh. Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli 9 % ja nousee edelleen tulevina vuosina. Kaukolämmön tuotannon suhteen on tehtävä suurempia toimenpiteitä, jotta lämmön tuotanto saadaan hiilineutraaliksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suurella mielenkiinnolla seuraamme mm. päätöksiä turpeen käyttöön ja verotukseen liittyen sekä päästöoikeuksien hintatason ja sähkömarkkinan pörssihintojen kehittymistä. Päästökauppa vaikuttaa siihen, miten energiaa jatkossa tuotetaan. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ei ole enää tulevaisuudessa kannattavaa ja ne poistuvat tuotannosta, kun uutta kapasiteettia saadaan tilalle.

Seinäjoen Energia -konsernin taloudellinen tilanne on vakaa ja tarjoaa kestävän pohjan tulevalle toiminnalle. Haluan lausua parhaimmat kiitokset osaavalle henkilökunnalle, paikalliselle omistajalle, näkemystä omaavalle hallitukselle, kaikille yhteistyötahoille ja ennen kaikkea uskollisille asiakkaillemme.

 

Vesa Hätilä,

toimitusjohtaja

Palaa Takaisin

Katso myös


Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK