Lämpö

Askeleet kohti hiilineutraalia kaukolämpöä

Seinäjoen Energia on ilmoittanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Millaiset ovat vihreät askeleet, jotta päämäärään kaukolämmön tuotannossa päästään?

Tavoite on kova, mutta ei mahdoton. Näin sanovat ympäristöinsinööri Sanna Niinisalo ja verkkopäällikkö Pasi Palomäki, jotka työssään Seinäjoen Energialla hakevat keinoja yrityksen kaukolämmöntuotannon hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

“Päästömme ovat vuodesta 2019 koko ajan laskeneet, suurelta osin turpeenpolton vähentymisen vuoksi. Olemme saaneet sitä korvattua hakkeella. Myös uuteen teknologiaan on investoitu paljon”, Palomäki sanoo.

Isoimpia panostuksia ovat viime vuonna käynnistetty Kapernaumin uusi biolämpölaitos ja Hanneksenrinteen lämpölaitoksen muutostyöt.

“Kapernaumin biolämpölaitoksella on käytössä savukaasupesuri, jolla poltossa syntyvistä savukaasuista saadaan otettua energiaa talteen. Hanneksenrinteen varavoimalaitoksessa on siirrytty öljynpoltosta pellettiin.”

Seinäjoen Energia ostaa suurimman osan kaukolämmöstään Seinäjoen Voimalta.

“Seinäjoen Voiman yhteistuotantovoimalaitoksessa on lämpöä varastoiva kaukolämpöakku ja uusi sähkökattila”, Palomäki antaa esimerkkejä satsauksista vihreämpään energiantuotantoon.

Tulevaisuus avaa uusia mahdollisuuksia

Teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmityksessä on myös lisääntynyt. Sen osuuden odotetaan entisestään kasvavan. Jo nyt Seinäjoen Energian valikoimissa oleva uusiutuva kaukolämpö on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla
ja hukkalämmöllä.

“Uutena, tämän vuoden projektina meillä on jäteveden lämmöntalteenotto, jonka mahdollisuuksia parhaillaan tutkimme. Se toimisi lämpöpumpputekniikalla. Sen potentiaali on yli 10 megawattia”, Palomäki sanoo.

Biomassat omasta maakunnasta

Ympäristöinsinööri Sanna Niinisalo muistuttaa, että uusista energiamuodoista huolimatta sähköä ja lämpöä tuotetaan kuitenkin lähivuosina myös polttamalla.

“Silloin on tärkeää, että käytetään kestävästi tuotettuja puupolttoaineita. Niitä ovat esimerkiksi metsätähdehake, puunkuori sekä teollisuuden sivuvirtana syntyvä sahanpuru. Näiden alkuperä on aina tiedossa. Meillä puupolttoaineet tulevat pääosin Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta.”

Päästölaskuri kertoo, miten on edistytty

Kaukolämmön päästölaskurista asiakas voi tarkistaa oman kaukolämpöyhtiönsä kaukolämmön tuotannon päästökertoimen ja päästöt. Laskurin avulla voi laskea omat lämmityksestä aiheutuneet päästönsä sekä seurata yhtiön kaukolämmön päästöjen kehitystä. Paikallisvoima ry:n julkaiseman laskurin rakentamisessa on ollut mukana myös Seinäjoen Energia.

“Päästölaskurilla asiakas pääsee tutkimaan kaukolämpöyhtiönsä päästöjä ja vertailemaan niitä muihin paikkakuntiin ja yhtiöihin. Viralliset tilastot päivittyvät hitaasti, eivätkä anna välttämättä oikeaa kuvaa oman kaukolämpöyhtiön päästöistä. Laskuriin tietoja päivitetään tiheämmin, ja oikeat verkkokohtaiset päästöt ovat saatavissa”, Niinisalo sanoo.

Sanna Niinisalon ja Pasi Palomäen mukaan on kiinnostavaa työskennellä energia-alalla tänä aikana, kun ympäristön kannalta kestävämpi teknologia ottaa harppauksia.

“On hienoa, jos tässä työssä saa olla itsekin siihen vaikuttamassa”, Niinisalo summaa.

 

MITÄ ON HIILINEUTRAALIUS?

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

 

Seinäjoen Energian kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla ja hukkalämmöllä vuonna 2022

59 %

Jyrsinturpeen osuus on pienentynyt vuoteen 2019 verraten

50 %

Kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2019

45 %

 

Tämä artikkeli on julkaistu Virtaa-lehden numerossa 1/2023. Tutustu lehteen.

Tutustu uuteen kaukolämmön päästölaskuriin

Seinäjoen Energian tavoitteena on olla hiilineutraali kaukolämmön ja sähkön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Nyt voit seurata kaukolämmön osalta uudesta päästölaskurista, miten etenemme kohti tavoitettamme. Valtakunnallisen päästölaskurin on toteuttanut Paikallisvoima ry yhteistyössä kaukolämpöyhtiöiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Käyttäjä näkee laskurista Seinäjoen Energian kaukolämpöverkon päästötiedot viimeisen viiden vuoden ajalta sekä polttoainejakauman. Päästötietojen raportointi noudattaa yleisesti käytössä olevia, Tilastokeskuksen ja Energiaviraston vahvistamia menetelmiä. Päästötiedot voi laskea joko energiamenetelmällä tai hyödynjakomenetelmällä. Laskurista löytyy myös lisätietoa eri laskentamenetelmistä.

Laskuri on maksutta kenen tahansa käytettävissä. Sen tiedot ovat avoimien rajapintojen kautta yhdistettävissä muihin hiilijalanjälkilaskureihin sekä esimerkiksi asiakkaiden tai viranomaisten tietojärjestelmiin.

Investointeja hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Seinäjoen Energia on investoinut ja investoi hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistaviin ratkaisuihin. Se näkyy myös päästöjen ja polttoainejakauman kehityksessä. Esimerkiksi fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat lähes puolittuneet (-47 %) vuodesta 2019 vuoteen 2022.

Vuonna 2022 biomassapolttoaineiden ja hukkalämmön osuus kaukolämmön tuotannossa kasvoi edellisvuoden 42 prosentista 59 prosenttiin. Hukkalämpöön lasketaan mukaan Kapernaumin uuden biokattilan savukaasupesurin lämmöntalteenotto, mikä vaikuttaa hukkalämmön osuuden kasvuun. Vuonna 2022 turpeen osuus puolestaan laski 58 prosentista 39 prosenttiin edellisvuodesta.

Voit tarkastella Seinäjoen Energian päästölaskurin tietoja klikkaamalla tästä.

Kaukolämmön käyttöraportti toimitetaan asiakkaille viikosta 14 alkaen

Olemme lähettäneet kaukolämpöasiakkaillemme lakisääteisen lämmönkäyttöraportin viikolla 14. Lämmönkäyttöraportti sisältää tiedot asiakkaan lämmönkäytöstä vuodelta 2022 ja sitä edeltäneeltä kolmelta vuodelta. Käyttöraportin tarkoituksena on auttaa asiakasta seuraamaan omaa energiankäyttöään.

Raportit lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Asiakkaat, joiden asiakastiedoista sähköpostiosoitetta ei löydy, saavat raportin kirjepostina. Mikäli haluat raportin jatkossa sähköisesti, ilmoitathan sähköpostiosoitteen asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@sen.fi

Oheisesta tiedostosta näet tarkemmin, mitä tietoja käyttöraportti sisältää:

Kaukolämmön käyttöraportin lukuohje

 

Tarjolla tukea lämmitysmuodon vaihtamiseen sekä matalalämpöiseen kaukolämpöön

Tiesitkö, että öljy- ja maakaasulämmityksestä kaukolämpöön siirtymiseen sekä kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseen on tarjolla tukia? Näitä ovat ELY-keskuksen myöntämä avustus öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseksi sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämä avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi.

ELY:n avustus öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseksi

ELY-keskuksen avustuksen tavoitteena on kannustaa ympärivuotisessa käytössä olevien pientalojen omistajia luopumaan öljy- tai maakaasulämmityksestä ja vaihtamaan kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen. Kun siirrytään öljy- tai maakaasulämmityksestä kaukolämpöön, on avustuksen määrä 4 000 euroa.

Avustusta voidaan myöntää öljylämmityksestä luopumisen kustannuksiin, jotka ovat syntyneet aikaisintaan 1.6.2020 tai maakaasulämmityksestä luopumisen kustannuksiin, jotka ovat syntyneet aikaisintaan 8.4.2022. Avustusta voi hakea niin kauan, kun siihen osoitetut määrärahat riittävät. Näet ajantasaisen hakemustilanteen ELY-keskuksen verkkosivuilta.

ELY-keskuksen avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella. Avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut, hakija maksanut kustannukset kokonaan sekä lähettänyt maksatushakemuksen liitteineen avustuspäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Lisätietoja:

ELY-keskus: Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

ELY-keskus: Avustus pientalon maakaasulämmityksestä luopumiseksi 

 

ARA:n avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta on mahdollista hakea vuosina 2022-2023 avustusta kaukolämpölaitteistojen uusimiseen enintään 90-asteiseen kaukolämpöveteen sopivaksi. Avustuksen tavoitteena on kaukolämpöverkon tai sen osan lämpötilan laskeminen, mikä lisää kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuutta ja vie kohti päästöttömyyttä.

Avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, eli sitä voivat hakea myös pientalojen ja vuokratalojen omistajat. Avustuksen piiriin lukeutuvat kaikki asuinrakennuksen omistavat tahot, kuten yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut Y-tunnukselliset taloudelliset toimijat.

Erityisesti jos asuinrakennuksessasi on ennen 2000-luvun alkua asennettu lämmönvaihdin, kannattaa sen uusimista ja avustuksen hyödyntämistä harkita. ARA:n avustus kattaa noin puolet kustannuksista. Avustuksen määrä riippuu talotyypistä sekä vaihdettavien lämmönvaihtimien määrästä.

Avustus on tarkoitettu asuinrakennusten olemassa olevien kaukolämpölaitteistojen uusimiseen. Avustettavia ovat lämmönvaihtimet, joiden mitoituksen perusteena oleva kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 astetta.

Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia. Pelkkään kaukolämpöjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen ei kuitenkaan myönnetä avustusta, vaan avustus edellyttää aina lämmönvaihtimen uusimista.

Avustushakemusta varten tarvitaan paikalliselta kaukolämpöyhtiöltä lausunto siitä, että laitteiston uusiminen edistää matalalämpöverkon mahdollisuuksia alueella. Seinäjoen Energian kaukolämpöverkon osalta kyseisen lausunnon saa ottamalla yhteyttä seuraaviin henkilöihin:

Niko Nissinen, niko.nissinen(a)sen.fi, puh. 0207 601 406
Pasi Palomäki, pasi.palomaki(a)sen.fi, puh. 0207 601 331

Lisätietoja:

ARA: Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Tule polskimaan uimahallille Kaukon päivän kunniaksi 3.3.2023

Kaukon päivää juhlitaan perjantaina 3.3.2023. Kaukolämpöala juhlistaa merkkipäivää erilaisin tempauksin ympäri Suomea.

Me Seinäjoen Energialla haluamme tarjota juhlapäivän kunniaksi ilmaiset uinnit Seinäjoen uimahallilla (Kirkkokatu 15) perjantaina 3.3.2023. Uimahalli on auki Kaukon päivänä kello 8–21, sisään pääsee kello 20.15 saakka. Tiesitkö muuten, että myös Seinäjoen uimahalli hyödyntää paikallista kaukolämpöä?

Kaukolämpö on palveleva lämmitysmuoto

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto, eikä ihme: Se on huoleton, varma ja huomaamaton. Seinäjoen Energialla on kaukolämpöverkkoa Seinäjoen keskustaajamassa, Nurmon alueella sekä Peräseinäjoella. Kaukolämpö on todellista lähilämpöä, sillä se tuotetaan paikallisilla lämpölaitoksilla.

Varmistamme asiakkaillemme toimitusvarman ja luotettavan lämmön tuotannon ja toimituksen ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaidemme ei tarvitse murehtia lämmityksestä edes kovimpien pakkasten paukkuessa. Vuonna 2022 kaukolämmön toimitusvarmuus oli 99,99 prosenttia. Jos häiriö ilmenee, on vikapäivystyksemme valmiina reagoimaan 24/7.

Tarjoamme asiakkaillemme myös erilaisia palveluita. Meillä on tarjolla myös Sentti-palvelu kaukolämmön kulutuksen seuraamiseksi. Asiantuntijamme auttavat mielellään esimerkiksi energiatehokkuuteen, lämmitystavan valintaan sekä laitteiden asennuksiin ja tarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Kohti hiilineutraalia kaukolämpöä

Kaukolämpö on vuosi vuodelta ekologisempaa, ja Seinäjoen Energian tavoitteena on hiilineutraali kaukolämpö vuoteen 2030 mennessä. Esimerkkejä hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistavista investoinneista kaukolämpöön ovat esimerkiksi Kapernaumin uusi biolämpölaitos, Hanneksenrinteen varalämpölaitoksen polttoaineen muuttaminen öljystä puupellettiin sekä Seinäjoen voimalaitosalueen uusi sähkökattila ja kaukolämpöakku. Lisäksi kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään teollisuuden hukkalämpöjä. Kaukolämmöllä on tuotevalikoimassaan uusiutuva kaukolämpö, joka tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja teollisuuden hukkalämmöillä.

Selvitämme jatkuvasti uusia tulevaisuuden ratkaisuja, kuten lämmön talteenottoa, hukkalämmön hyödyntämistä uusista kohteista ja lämmön varastointia. Vuodelle 2023 on kaavailtu investointipäätöstä jäteveden lämmön talteenotosta.

Haluatko tietää lisää Seinäjoen Energian kaukolämmöstä ja palveluistamme? Lue lisää verkkosivuiltamme tai voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@sen.fi, 0203 35 000).

 

Joustavampaa ja puhtaampaa energiantuotantoa kaukolämpöakulla ja sähkökattilalla

Seinäjoen voimalaitosalueella otettiin loppuvuodesta 2022 käyttöön uusi kaukolämpöakku ja sähkökattila. Uudet ratkaisut tuovat joustoa energiantuotantoon ja vähentävät samalla hiilidioksidipäästöjä.

Seinäjoen Voima rakensi kaukolämpöakun ja sähkökattilan Seinäjoen voimalaitosalueelle, ja uudet ratkaisut otettiin käyttöön vuoden 2022 lopussa. Seinäjoen Voima on EPV Energian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, ja Seinäjoen Energia puolestaan yksi EPV Energian omistajista. Seinäjoen voimalaitosalueen uudet ratkaisut linkittyvät osaksi Seinäjoen Energian kaukolämpöverkostoa.

Uuden kaukolämpöakun tilavuus on 10 000 m3, energiaa varastoon mahtuu 400 MWh ja sen lataus- sekä purkuteho on 40 MW. Sähkökattilan teho on 40 MW. Teho vastaa noin puolta Seinäjoen sähkön huippukulutuksesta. Näiden ratkaisujen avulla vähennetään vuositasolla jopa 7 200 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

”Seinäjoen voimalaitosalueen investoinnit tukevat tavoitettamme olla hiilineutraali kaukolämmön ja sähkön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Seinäjoen Energian lämpöliiketoiminnan johtaja Mikko Mursula.

Kaukolämpöakku on täynnä vettä, ja sitä lämmitetään sähköllä sähkön ollessa halpaa. Lämmitettyä vesi kiertää joko akusta tai suoraan kattilasta Seinäjoen kaukolämpöverkostoon. Kun sähkö on kallista, voidaan akkua ladata Seinäjoen muiden kaukolämpölaitosten tuottamalla energialla.

Kaukolämpöakku mahdollistaa sen, että lämpöenergiaa voidaan tuottaa eri aikaan kuin sitä käytetään. Samalla se tasaa kulutushuippuja ja vähentää päästöjä. Akun varastoimaa energiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi öljyn tai turpeen sijaan silloin, kun kaukolämpökuormaa tarvitaan paljon.

Investointeja uusiutuvaan kaukolämpöön

Muita esimerkkejä hiilineutraalin tulevaisuuden mahdollistavista investoinneista kaukolämpöön ovat esimerkiksi Kapernaumin uusi biolämpölaitos ja Hanneksenrinteen varavoimalaitoksen polttoaineen muuttaminen öljystä puupellettiin. Lisäksi kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään teollisuuden hukkalämpöjä. Kaukolämmöllä on tuotevalikoimassaan uusiutuva kaukolämpö, joka tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja teollisuuden hukkalämmöillä.

”Selvitämme jatkuvasti uusia tulevaisuuden ratkaisuja, kuten lämmön talteenottoa, hukkalämmön hyödyntämistä uusista kohteista ja lämmön varastointia. Vuodelle 2023 on kaavailtu investointipäätöstä jäteveden lämmön talteenotosta”, Mursula kertoo.

Mietityttääkö energiankulutus? Katso vinkit energiansäästöön

Monet miettivät kodeissaan keinoja, joilla voisi säästää energiaa. Usein jo pienilläkin teoilla voi alentaa energiankulutusta ja säästää sähkölaskussa. Katso alta säästövinkkimme arjen tilanteisiin!

Aloita kulutuksen seuraaminen

Seuraamalla kodin energiankulutusta voi oppia myös säännöstelemään sitä ja havaitsemaan mahdollisia kulutuspiikkejä. Tähän hyödyllisenä työkaluna toimivat erilaiset kulutusseurantapalvelut.

 • Sähkönmyynti-, verkkopalvelu- ja kaukolämpöasiakkaidemme käytössä on Seinäjoen Energian nettisivuilta löytyvät Sentti-palvelut. Sieltä oman asunnon energiankulutuksen seuraaminen onnistuu erilaisin tarkastelujaksoin, jopa tunnin tarkkuudella. Kulutusseurannan lisäksi Sentti-palvelusta löytyy myös omien sopimusten ja laskujen tiedot. Myös laskujen eräpäivän siirto on palvelussa mahdollista ennen eräpäivää.
 • Vesilukemien ilmoittamista varten on olemassa Kulutus-Web-palvelu. Sieltä voi tarkistaa lukemaa ilmoittaessa edellisen lukeman sekä tarkastella vedenkäytön seurantaraporttia kuutio- ja euromääräisesti.
 • Valtakunnallisessa Datahub-palvelussa puolestaan pääset tarkastelemaan sähkönkäyttöpaikkaasi ja sähkösopimuksiisi liittyviä tietoja.

Lämpö

 • Alenna tarvittaessa lämpötilaa asunnon oleskelu- ja aputiloista. Ihannelämpötilat eri tiloissa ovat seuraavat:
  • Oleskelutilat 21 astetta.
  • Makuuhuoneet 18-20 astetta.
  • Varastot 12 astetta.
  • Autotallit 5 astetta.
 • Pyyhi pölyt lämpöpattereista ja tarkista termostaattien toimivuus.
 • Polta puuta.
 • Käytä lämpöpumppua energiatehokkaasti.
 • Vaihda ikkunoiden ja ovien vuotavat tiivisteet.
 • Älä vähennä lattialämmityksen tehoa suurilla matoilla.
 • Kylpyhuoneen lattialämmitys on riittävä, kun lattia tuntuu juuri ja juuri lämpimältä.

Sähkö

 • Käy saunassa ripeästi. Energiataloudellisin saunan lämpötila on 70–80 °C.
 • Sammuta ne sähkölaitteet, joita et käytä.
 • Auto lämpiää 30 minuutissa, kovilla pakkasilla noin tunnissa.
 • Pese täysiä koneellisia pyykkejä eko-ohjelmilla.
 • Tee isompia määriä ruokia kerralla.
 • Irrota laturit verkkovirrasta latauksen päätyttyä.
 • Sähkön säästäminen erityisesti huippukulutuksen aikaan, arkisin klo 8-10 ja 16-18 välisenä aikana, on tärkeää.

Vesi

 • Lyhyt suihku riittää.
 • Vältä astioiden huuhtelua ennen tiskikoneeseen laittoa.
 • Tarkkaile mm. mahdollisia wc-istuinten vesivuotoja.
 • Käy suihkussa kylvyn sijaan.
 • Älä valuta vettä hampaita pestessä.

Ilmanvaihto

 • Säädä ja käytä ilmanvaihtoa oikein ja tarpeen mukaan.
 • Motivan Hyvä arki -sisällöistä löytyy lisätietoja erilaisista ilmanvaihtoratkaisuista, käyttösuosituksista ja energiatehokkaasta käytöstä.

Mihin 1 kWh riittää?

 • Kiuas 10 min
 • Uuni 40 min
 • Auton lohkolämmitin 1,5 h
 • Jääkaappi 30 h
 • Kannettava tietokone 40 h
 • Led-lamppu (7W) 143 h
 • Kännykän lataus 200 h

Seinäjoen Energian ja Seinäjoen Voiman liiketoimintakauppa vahvistaa päästötöntä energiantuotantoa

Seinäjoen Energian tukkulämmöntuotantolaitosten liiketoimintakauppa Seinäjoen Voima Oy:lle on saatu päätökseen, ja se tulee voimaan 31.12.2022. Seinäjoen Voima on EPV Energian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Nyt toteutettava liiketoimintakauppa syventää Seinäjoen Energian ja EPV Energian välistä ja 70 vuotta kestänyttä yhteistyötä entisestään. Seinäjoen Energia on EPV Energian toiseksi suurin omistaja. Järjestelyn avulla voidaan hyödyntää entistä laajemmin Seinäjoen Energian ja EPV Energian osaamista. Yhteistyön, kehittämisen ja investointien näkökulmasta liiketoimintakauppa mahdollistaa niin ikään laajemmat kehitysresurssit. Lisäksi järjestely tuo hyötyjä niin päästöttömän energiantuotannon kuin kustannustenkin näkökulmasta.

”Liiketoimintakaupan tavoitteena on tuottaa sähköä ja lämpöä mahdollisimman järkevällä tavalla sekä pienentää taloudellisia riskejä. Tulevaisuudessa sähköä ja kaukolämpöä tuotetaan entistä enemmän yhteistuotantona, ja lämpöä myös varastoidaan. Yhteistuotanto vähentää päästöjä ja polttoainekustannuksia sekä mahdollistaa siirtymän vihreään päästöttömään energiatuotantoon ja kohtuuhintaisen kaukolämmön. Myös polttoainehankintojen keskittäminen yhdelle toimijalle mahdollistaa edullisemmat polttoainekustannukset”, kertoo Seinäjoen Energian toimitusjohtaja Vesa Hätilä.

Liiketoimintakaupassa Seinäjoen Voiman omistukseen siirtyvät Seinäjoen Energian uusi Kapernaumin kaukolämpökattila, Hanneksenrinteen pellettikattilat, Kapernaumin turpeella ja biomassalla toimiva kaukolämpökattila sekä öljykäyttöinen huippukapasiteetti. Liiketoimintakaupassa ei siirry henkilöstöä.

Energiantuotanto päästöttömäksi 2020-luvulla

Seinäjoen Energian strategisena tavoitteena on, että sen energiantuotanto muutetaan päästöttömäksi 2020-luvun aikana. Seinäjoella on tehty monia suuria investointeja tavoitteen saavuttamiseksi.

Syksyllä 2022 alueella otettiin käyttöön uusi kaukolämpöakku sekä sähkökattila. Nämä uudet ratkaisut tuovat joustoa energiajärjestelmään ja tukevat strategiaa päästöttömästä energiantuotannosta. Lisäksi lämmöntuotannon yhdistelmä tukee tulevaisuuden energiajärjestelmän tarpeita, jossa yhdistetään eri teollisuusaloja sekä tuotetaan sähköä ja lämpöä yhteistuotantona.

Lisätietoja:

Vesa Hätilä, toimitusjohtaja, Seinäjoen Energia
Puh. 040 726 8666, etunimi.sukunimi@sen.fi

Riikka Liikanen, viestintäpäällikkö, Seinäjoen Energia
Puh. 040 595 9985, etunimi.sukunimi@sen.fi

Kaukolämpöä uuden biolämpölaitoksen turvin

Uusi Kapernaumin lämpölaitos sekä jo käytössä olevat laitokset tuottavat lähes kaiken Seinäjoen tarvitsemasta lämmitysenergiasta.

Seinäjoen Energian verkkopäällikkö Pasi Palomäki näyttää samaan aikaan väsyneeltä ja tyytyväiseltä. Takana on Kapernaumin uuden lämpölaitoksen onnistunut rakennusprojekti, joka vietiin maaliin suunnitellusti aikataulussaan ja budjetissaan.

Valmetin yhtiölle toimittaman ja lähes 60 megawattia lämpöä tuottavan kattilalaitoksen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2021, ja sen koekäyttö käynnistyi kesällä 2022. Marraskuussa 2022 Valmet luovutti laitoksen Seinäjoen Energialle tuotannolliseen käyttöön.

– Uusi kattila tuottaa Kapernaumin vanhaan biokattilaan verrattuna noin neljä kertaa enemmän energiaa, Palomäki kertoo.

Kapernaumin vanha, polttoaineteholtaan 20 megawatin kattila jää yhä käyttöön. Kattilaan tehtyjen muutosten avulla sielläkin voidaan käyttää pelkästään puupolttoaineita jatkossa.

– Vaikka se on periaatteessa arvioidun käyttötiensä päässä, toimii se edelleen aivan loistavasti. Kattila on tarkastettu ja jatkaa lämmön tuotantoa uuden rinnalla.

Kapernaumin kattiloiden lisäksi ajetaan Hanneksenrinteen pellettilaitosta, jos siihen on tarvetta. Sen lisäksi energiaa saadaan talteen hukkalämpökohteista. Pakastehallista ja vastaavista kohteista pystytään ottamaan lämpöpumppujen tuottama lämpö verkkoon ja sitä kautta käyttöön.

– Aiemmin suurin osa Seinäjoen kaukolämmöstä on tullut Sevon voimalaitokselta, joka on tuottanut sen valtaosin turpeella. Vielä tällä hetkellä myös Sevo tuottaa lämpöä merkittävästi sähköntuotannon sivutuotteena.

Seinäjoen kantakaupungin ja Nurmon taajaman asukkaista arviolta 80–90 prosenttia on kaukolämmön piirissä.

Täydellinen ajoitus

Seinäjoen Energian investointipäätös osui lopulta lähes täydellisesti oikeaan hetkeen.

– Kaikki tietävät, että rakentamiskustannukset ovat nousseet valtavasti viime aikoina. Tämänkin laitoksen hinta olisi noussut melkoisesti, jos sitä alettaisiin nyt tekemään. Olisiko edes saatu tarjouksia tässä markkinatilanteessa, kun kaikista komponenteista on pulaa, Palomäki pohtii.

Uuden polttokattilan etuna on, että se tuottaa lämpöä myös märästä biomassasta.

– Jopa 65 prosenttisen kosteaa materiaalia voidaan polttaa.

Polttoaineesta napataan talteen myös savukaasun lämpö. Siitä saadaan lisäenergiaa 15 megawattia, joka muuten katoaisi taivaalle.

Biolämpökattila käyttää polttoaineena puupohjaisia massoja ja tarvittaessa turvetta. Polttoainetta hankitaan lähialueelta.

– Meillä olisi tässä lähellä paljon turvetta polttoaineena, mutta päästöoikeudet ovat tehneet sen käytön kalliiksi. Lisäksi tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Verkkopäällikkö Pasi Palomäki kurkistaa lasin läpi palamista kattilan kyljessä olevasta luukusta.

Jatkumoa vuosikymmenten kaukolämmön tuotannolle

Kapernaumissa on tuotettu kaukolämpöä jo 40 vuotta, sillä vanha lämpölaitos valmistui vuonna 1982.

Uusi laitos pystyy polttamaan raaka-ainetta paljon enemmän, mikä näkyy myös lisääntyneenä rekkaliikenteenä.

– Täydellä teholla poltettaessa täällä tarvitaan 15 rekkaa päivässä. Siiloihin mahtuu 1 500 kuutiota per siilo. Keskimäärin rekkoja käy seitsemän vuorokaudessa.

Raaka-ainetta ei varastoida pitkiä aikoja laitoksen vieressä olevalla kentällä, vaan sitä hankitaan tasaisesti.

Lämpökeskuksen ytimenä on kerrosleijuteknologiaa hyödyntävä kattila.

– Siinä hiekan avulla leijutetaan poltettavaa materiaalia, joka palaa 850 asteessa energiaa tuottaen. Hiekka kuumennetaan ensin 400 asteeseen. Tukipolton avulla nostetaan lämpötila 850 asteeseen. Sinne syötettävä materiaali saadaan syttymään ja se jatkaa palamista hiekan ja palamisen luoman kuumuuden vuoksi.

Lämpötila ei saa nousta myöskään liian korkeaksi.

– Hiekka rupeaa sulamaan kokkareiksi eikä enää leiju.

Artikkeli on julkaistu Virtaa-lehden numerossa 2/2022. Tutustu lehteen täällä.

Kulutusseurantapalveluja kannattaa hyödyntää

Nyt on hyvä miettiä omia kulutustottumuksia. Energiankäyttöä on mahdollista pienentää pienilläkin teoilla.

Seuraamalla omaa energiankulutustaan voi oppia myös säännöstelemään sitä ja havaitsemaan kulutuspiikkejä. Nykyään kaikilla energiayhtiöillä onkin erilaisia online-palveluita, joiden avulla voi oppia omasta energiankulutuksestaan.

Sähkön- ja lämmönseurantaa Sentti-palvelusta

Sähkönmyynti-, verkkopalvelu- ja kaukolämpöasiakkaiden käytössä on Seinäjoen Energian nettisivuilta löytyvät Sentti-palvelut. Sieltä oman asunnon energiankulutuksen seuraaminen onnistuu erilaisin tarkastelujaksoin, jopa tunnin tarkkuudella.

– Palvelujen käyttäjämäärät ovat selvästi kasvaneet. Toivottavasti oman energiankäytön seuraamisesta tulee monelle myös säännöllinen tapa tulevaisuudessa, prosessiasiantuntija Jani Perälä toteaa.

Hän sanoo sähkönkulutuksen seuraamisen vaativan pientä salapoliisityötä tai vähintään hyvää muistia.

– Kulutustiedot tulevan palveluun noin vuorokauden viiveellä, joten täytyy usein palata ajassa taaksepäin ja miettiä, mitkä laitteet ovat olleet päällä kulutuspiikkien aikaan.

– Kotoa poissaolleilta hetkiltä tuntikulutusta tarkastelemalla saa myös selvitettyä sen, että kuinka paljon on asunnon perussähkönkulutus eli kuinka paljon sähkölaitteet kuluttavat jatkuvasti.

Kulutuksen seuraaminen auttaa ymmärtämään, mistä oma kulutus koostuu ja voisiko tehdä jotain toisin oman energiakulutuksen säästämiseksi. Kulutusta vähentämällä voi vaikuttaa myös omaan hiilijalanjälkeen.

Kulutusseurannan lisäksi Sentti-palvelusta löytyy myös omien sopimusten ja laskujen tiedot. Myös laskujen eräpäivän siirto on palvelussa mahdollista ennen eräpäivää.

– Kannattaa olla ajoissa asialla. Maksusuunnitelmien teko onnistuu olemalla ajoissa yhteydessä asiakaspalveluumme, mutta Sentissä pystyy kätevästi hoitamaan eräpäivän siirron silloin, kun itselle sopii, asiakaspalveluesimies Irene Mullola sanoo.

Kulutus-Web kertoo vedenkulutuksesta

Vesilukemien ilmoittamista varten on olemassa Kulutus-Web-palvelu. Sieltä voi tarkistaa lukemaa ilmoittaessa edellisen lukeman sekä tarkastella vedenkäytön seurantaraporttia kuutio- ja euromääräisesti.

– Vesilaskumme tulevat kolmen kuukauden välein ja mikäli haluaa saada vesilaskun aina toteutuneen kulutuksen mukaisesti, niin Kulutus-Webin kautta kannattaa käydä ilmoittamassa lukema maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa, Mullola muistuttaa.

– Moniin talouksiin on asennettu etäluettavat mittarit. Niissä laskutus tapahtuu todellisen kulutuksen mukaan eikä lukemien ilmoittaminen ole tarpeellista.

Datahubin asiakasportaali – valtakunnallinen sähkön kulutusseurantapalvelu

Suomessa otettiin tämän vuoden helmikuussa käyttöön Datahub eli sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä. Siellä tiedot ovat keskitetysti kaikista sähkönkäyttöpaikoista ja niihin liittyvistä asiakas- ja sopimustiedoista.

Datahubin käyttöönoton myötä asiakkaille on tullut mahdollisuus seurata omaa sähkönkulutusta Datahubin asiakasportaalista.

– Sentin lisäksi Datahubin asiakasportaali on vaihtoehtoinen palvelu sähkönkulutuksen seuraamiselle. Erityisen kätevä palvelu on niille, joilla on useampi sähkösopimus ja jos ne ovat vielä eri yhtiöiden kanssa solmittu. Kaikkien sopimusten kulutustiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta, Perälä toteaa.

Sähkön- ja lämmönkulutuksen lisäksi Sentti-palvelussa pääsee seuraamaan omien aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähkön määrää, prosessiasiantuntija Jani Perälä kertoo. Kuva: Hannele Norja

 

SENTTI

 • Voit tarkastella omia sähkön tai kaukolämmön kulutustietoja tunti-, päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuosikohtaisesti.
 • Voit selata laskuhistoriaasi ja tarkastella omia sopimustietojasi.
 • Rekisteröitymiseen tarvitset asiakasnumeron ja käyttöpaikkatunnuksen.
 • Kirjaudu Sentti-palveluun osoitteessa seinajoenenergia.fi/asiakaspalvelu/sentti

KULUTUS-WEB

DATAHUB-ASIAKASPORTAALI

 • Pääset tarkastelemaan sähkönkäyttöpaikkaasi ja sähkösopimuksiisi liittyviä tietoja.
 • Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Kirjaudu Datahub-asiakasportaaliin osoitteessa oma.datahub.fi

 

Artikkeli on julkaistu alunperin Virtaa-asiakaslehden numerossa 2/2022. Tutustu lehteen täällä