Kiitos sähköverkon kehittämissuunnitelman kommenteista

7.6.2024 | Ajankohtaista | Sähkö,

7.6.2024 Klo: 11:01

Sähköverkkoyhtiö Seiverkot keräsi toukokuussa 2024 asiakkailtaan ja sidosryhmiltään kommentteja ja palautetta päivitettyyn sähköverkon kehittämissuunnitelmaan. Sähköverkon kehittämissuunnitelmassa kerromme, miten Seiverkot kehittää Seinäjoen sähköverkkoa tulevaisuudessa ja huomioi toimintaympäristön muutokset. Kehittämissuunnitelmassa on huomioitu esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset sääilmiöihin sekä yhteiskunnan sähköistyminen.

Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että sähköverkko on jatkossakin luotettava sekä tukee asiakkaita ja kasvavaa kaupunkia energiamurroksen keskellä ja jokapäiväisen elämän tarpeissa. Seiverkkojen toimitusvarmuus on jo tällä hetkellä korkealla tasolla: Seinäjoen asemakaava-alueella yli 95 prosenttia asiakkaista on sähkömarkkinalain määrittelemien, toimitusvarmuuteen liittyvien laatuvaatimusten piirissä.

Sähköverkon kehittämissuunnitelmaa päivitetään kahden vuoden välein, ja valmis suunnitelma toimitetaan Energiavirastolle.

Hinnoittelu, toimitusvarmuus ja vihreän siirtymän tukeminen avainrooleissa

Saimme suunnitelmaan kaikkiaan 325 kommenttia. Pääosa kommentoineista oli Seiverkkojen asiakkaita, minkä lisäksi vastaajissa oli yhteistyökumppanien ja muiden sidosryhmien edustajia.

Kommenttien perusteella suunnitelmaa pidettiin kattavana ja ajankohtaisena. Hinnoittelun kohtuullisuuden tärkeys nousi esille monissa vastauksissa. Vastaajat pitivät niin ikään tärkeänä sitä, että sähköverkkojen toimitusvarmuuteen panostetaan, ja Seiverkkojen toimitusvarmuuden nähtiin olevan hyvällä tasolla.

”Toimintavarman sähköverkon merkitys huoltovarmuuden näkökulmasta on selkeästi tunnistettu asiakkaidemme ja sidosryhmiemme keskuudessa. Merkittävänä tekijänä toimitus- ja huoltovarmuuteemme vaikuttaa Seiverkkojen korkea maakaapelointiaste sekä rengasmainen sähköverkko. Rengasmainen sähköverkko takaa sen, että sähköverkon jonkin osan vaurioituessa voidaan vikaantunut osa verkosta erottaa muusta verkosta. Tällöin vika koskettaa mahdollisimman pientä asiakasmäärää”, Seiverkkojen kehityspäällikkö Marja Lotta Syrjälä kertoo.

Vastaajista moni piti tärkeänä sitä, että Seiverkot varautuu aktiivisesti vihreään siirtymään sekä yhteiskunnan sähköistymiseen. Asiakkaita kiinnosti erityisesti opastus energiayhteisön perustamiseen, pientuotannon, kuten aurinkopaneelien hankintaan sekä sähköauton latauspisteen hankintaan. Lisäksi asiakkaat kaipasivat lisätietoa esimerkiksi sähköverkkoyhtiöiden vastuista, roolista sekä siitä, mistä sähkön verkkopalvelumaksu koostuu.

”Saimme kyselyn kautta arvokasta palautetta, jonka avulla voimme kehittää erityisesti asiakasviestintäämme sekä palveluitamme tulevaisuudessa. Kiitos jokaisella kommentoineelle!”

Arvoimme kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken viisi kappaletta elokuvalippupaketteja. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kirjoittanut 7.6.2024
Seinäjoen Energia

Ajankohtaista

24.5.2024 | Sähkö

Määräaikainen alennus sähkönmyyntihintoihin 1.6.2024–30.9.2024

7.6.2024 | Sähkö

Kiitos sähköverkon kehittämissuunnitelman kommenteista

5.6.2024 | Lämpö

Tilaa kaukolämmön ja veden häiriötiedotteet puhelimeesi

30.5.2024 | Ajankohtainen

Vuoden 2024 toinen sponsorointihakukierros on käynnissä 30.9. saakka

Kaikki uutiset

Chatin käyttäminen

Jotta pääset käyttämään sivujemme chat-palvelua, tulee sinun ensin hyväksyä tarvittavat evästeet.

Klikkaamalla OK-painiketta pääset hyväksymään evästeet. Sinun tulee hyväksyä vähintään Mieltymykset-luokan evästeet. Tämän jälkeen voit avata chatin.

OK