Häiriötiedote
Peräseinäjoen alueella muutoksia vedenjakelussa

Rengon ja Kiikun patojen kunnostustyöt alkavat toukokuussa

27.4.2022 | Ajankohtaista | Ajankohtainen,

27.4.2022 Klo: 15:38

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, tiedote 27.4.2022

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Seinäjoen Energia Oy kunnostavat Rengon ja Kiikun säännöstelypadot kesällä 2022. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Oteran Oy ja luukkutoimittajana OMP Konepaja Oy. Kunnostustyöt saattavat vaikuttaa Kalajärven ja Kyrkösjärven vedenpinnan korkeuksiin kesällä. Kunnostustöiden aikana vettä ei voida juoksuttaa yläpuolisesta Seinäjoesta Kyrkösjärveen eikä Kyrkösjärven täyttökanavasta Seinäjoen vähävetiseen uomaan. Rengon ja Kiikun padot ovat poissa käytöstä rakennustöiden takia noin kaksi kuukautta touko-heinäkuussa.

karttakuva Rengon ja Kiikun patojen sijainnista Seinäjoen ja Kyrkösjärven alueella.

Rengon pato sijaitsee Seinäjoen ja Kyrkösjärven tekojärveen vesiä johtavan ns. Kyrkösjärven täyttökanavan yhtymäkohdassa täyttökanavan yläosalla. Rengon säännöstelypadolla säädellään siis Kyrkösjärven tekojärveen johdettavan veden määrää. Rengon padolla uusitaan säännöstelypadon luukku ja ohijuoksutusputken sulkeva luukku sekä molempien pieli- ja kynnysrakenteet.

Kiikun pato sijaitsee Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman ja Kyrönjoen yhtymäkohdassa Seinäjoen oikaisu-uoman alaosalla. Kiikun pato on rakennettu tasaamaan Kyrkösjärven alapuolisen jokiuoman vedenkorkeuksia.  Kiikun padossa on kolme aukkoa, joista keskimmäinen on varustettu vesipintasäädöllä toimivalla luukulla. Reuna-aukoissa on kiinteät betonikynnykset. Hankkeessa uusitaan keskimmäisen aukon luukku sekä luukun pieli- ja kynnysrakenteet.  ELY-keskus on uusinut Kiikun padon yli kulkevan sillan ja se valmistui tämän kevään aikana.

Patojen omistus ja kunnostustyön vastuut on jaettu ELY-keskuksen ja Seinäjoen Energian välillä jaettu siten, että ELY-keskus vastaa betoni- ja maapatorakenteista ja Seinäjoen Energia luukuista ja niihin liittyvistä laitteista. Vesiluvan haltija on Kiikun padolla Seinäjoen kaupunki ja Rengon padolla ELY-keskus.

Kunnostustöiden aikana Kalajärvestä juoksutetaan tarvittava määrä lisävettä Seinäjokeen niin, että Seinäjoen Kyrkösjärven ohittavan Seinäjoen vähävetisen uoman minimivirtaama täyttyy, koska Kyrkösjärvestä ei Rengon luukun kunnostuksen aikana voida juoksuttaa lisävettä. Vesiluvan mukainen minimivirtaama Seinäjoen vähävetisellä osuudella on toukokuussa 100 l/s ja kesä-elokuussa 900 l/s.

Rakennustöiden aikana Kyrkösjärveen tulee lisävettä vain järven omalta valuma- alueelta. Jos alkukesä on kovin kuiva ja lämmin, niinKyrkösjärven veden pinta laskee haihdunnan seurauksena.

Seinäjoen vedenpintaa Kiikun padon yläpuolella ei voida säätää kunnostustöiden aikana, vaan se vaihtelee tulovirtaamasta riippuen. Vesi juoksutetaan kahden reuna-aukon kautta, joissa on kiinteät betonikynnykset. Mikäli virtaama Kiikun padolla kasvaisi runsaiden sateiden sattuessa niin suureksi, että vedenpinnan korkeus N43 +38,60 m uhkaa ylittyä, avataan keskimmäisen aukon sulkevaa työpatoa tarvittava määrä ja näin päästetään osa vedestä virtaamaan myös kunnostettavan luukkuaukon kautta.

Yhteyshenkilöt

Seinäjoen Energia Oy:
Sähköenergiayksikön johtaja Kari Roos, puh. 040 53 46479
Kunnossapito, liittymisjohdot: Petri Sillanpää, puh. 0400 437 482

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Johtava vesitalousasiantuntija Tomi Mäki, puh. 0295 027 461

Suora linkki ELY-keskuksen kotisivuille ja uutiseen Linkki ELY-keskuksen sivuille uutiseen

Kirjoittanut 27.4.2022
Seinäjoen Energia

Ajankohtaista

5.3.2024 | Lämpö

Työntekijä kaukolämmön käyttö- ja kunnossapitotehtäviin

8.4.2024 | Ajankohtainen

Pytinkimessujen arvauskilpailun voittaja on ratkennut

4.4.2024 | Ajankohtainen

Vastuullisuus- ja vuosikatsauksemme 2023 on ilmestynyt

26.3.2024 | Ajankohtainen

Asiakaspalvelun aukioloajat pääsiäisenä

Kaikki uutiset